Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kooperatif Paralel Yapay Arı Koloni Algoritması ile DNA Motiflerinin Bulunması

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP-2018), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Motif Tahmin Probleminin Paralel Yapay Arı Koloni Algoritması ile Çözülmesi

GAP I. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.299-309

Finding DNA Motifs with Collective Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve ABC

Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı, 28 December 2017

Order Based Emigrant Creation Strategy for Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE-17), Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.139-145

Paralel Yapay Arı Koloni Algoritması için Rastgele Kaynaklar ile Yeni Bir Göçmen Üretme Yaklaşımı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU-2017), Antalya, Turkey, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Performance Analysis of Artificial Bee Colony Algorithm on ARM Based Mobile Platform

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.155-159 identifier identifier

Yapay Arı Koloni Algoritması için Yeni Bir Parametre Seçim Stratejisi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2016), Düzce, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.80-85

A New Synchronous Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS-2016), AFYON, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.1360-1365

Yapay Arı Koloni Algoritmasının Ekran Kartı Kümesinde Hızlandırılması

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS-2016), AFYON, Turkey, 20 - 21 April 2016, pp.1353-1359

Senkronize Paralel Yapay Arı Koloni Algoritması için Yeni Bir Göçmen Üretme Yaklaşımı

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE-16), Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.734-744 Sustainable Development

A Parallel Implementation of Artificial Bee Colony Algorithm within CUDA Architecture

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE-16), Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.745-756

A new emigrant creation strategy based on local best sources for parallel Artificial Bee Colony algorithm

2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 16 - 19 May 2016, pp.901-904

A New Synchronous Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS2016), Afyon, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.1368-1373

Yapay Arı Koloni Algoritmasının Ekran Kart Kümesinde Hızlandırılması

1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, Afyon, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.1338-1344

A Parallel Implementation of the Artificial Bee Colony Algorithm on CUDA Architecture

International Conference on Natural Science and Engineering, ICNASE16, 19 - 20 March 2016, pp.745-756

A Parallel Implementation of Artificial Bee Colony Algorithm withinCUDA Architecture

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.745-756

A New Emigrant Creation Strategy for Synchronous Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016

A New Emigrant Creation Strategy Based on Local Best Sources for Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.901-904 identifier identifier

Accelerating Search Tree Based Brute Force Motif Discovery Technique on a Processor Cluster

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.793-796 identifier identifier

Kablosuz Algılayıcı Ağ Yönlendirme Protokolleri İçin Geliştirilen Ayrık-Olay Tabanlı Benzetim Yazılımı

inet-tr'15 XX. Türkiye'de XX. İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2015, pp.1-8

Kablosuz Ağ Protokolleri İçin bir Benzetim Yazılımı

inet-tr'15 XX. Türkiye'de XX. İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2015, pp.1-8

A New Emigrant Creation Strategy for Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.689-694 identifier

CUDA ile Hızlandırılmış İki Boyutlu Ayrık Kosinüs Dönüşümü

4. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı Başarım 2015, Ankara, Turkey, 1 - 02 October 2015

Fuzzy Rule-Based Modeling Of Thermal Heat Exchanger Dynamics Through Swarm Bee Colony Optimization

International Conference On Technology and Sciences (ICAT'15), Antalya, Turkey, 4 - 07 August 2015, pp.1-5

A multi-objective artificial bee colony approach to feature selection using fuzzy mutual information

IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2015, Sendai, Japan, 25 - 28 May 2015, pp.2420-2427 identifier identifier

Accelerating Discrete Haar Wavelet Transform on GPU Cluster

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.1237-1240 identifier

A Hybrid Method to the Reconstruction of Contour Lines from Scanned Topographic Maps

IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2014, pp.930-933 identifier identifier

TRAINING ANFIS USING ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM FOR NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS IDENTIFICATION

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.493-496 identifier identifier

Extraction Of Brain Tumors From Mri Images With Artificial Bee Colony Based Segmentation Methodology

8th International Conference On Electrical And Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 28 - 30 November 2013, pp.1

Quick combinatorial artificial bee colony -qcabc- optimization algorithm for tsp

The Second International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics (ISCIM 2013), Tiran, Albania, 26 - 28 September 2013, pp.97-101

Training ANFIS Using Artificial Bee Colony Algorithm

IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Bulgaria, 19 - 21 June 2013 Creative Commons License identifier identifier

Performance Analysis of ABCMiner Algorithm with Different Objective Functions

21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), CYPRUS, 24 - 26 April 2013 identifier identifier

Yapay Arı Kolonisi Programlama ile Sistem Modelleme

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2012 Ulusal Toplantısı (TOK2012), Niğde, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.857-860

A quick artificial bee colony -qABC- algorithm for optimization problems

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2012, Trabzon, Turkey, 2 - 04 July 2012 identifier

İşlemci Çizelgelemesi için Karınca Koloni Yaklaşımı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) 2012, Trabzon, Türkiye,, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2012, pp.111-115

A Comparative Study on Differential Evolution Based Routing Implementations for Wireless Sensor Networks

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2012), Turkey, 1 - 04 July 2012, pp.1-5

ARTIFICIAL BEE COLONY BASED IMAGE CLUSTERING METHOD

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Brisbane, Australia, 10 - 15 June 2012 identifier identifier

Artificial bee colony data miner (ABC-Miner)

2011 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2011, Istanbul-Kadikoy, Turkey, 15 - 18 June 2011, pp.96-100 identifier

An Application of Wireless Sensor Network Routing based on Artificial Bee Colony Algorithm

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Louisiana, United States Of America, 5 - 08 June 2011, pp.326-330 identifier identifier

Hybrid Artificial Bee Colony Algorithm for Neural Network Training

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Louisiana, United States Of America, 5 - 08 June 2011, pp.84-88 identifier identifier

Wavelet Packets Optimization using Artificial Bee Colony Algorithm

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Louisiana, United States Of America, 5 - 08 June 2011, pp.89-94 identifier identifier

A Combinatorial Artificial Bee Colony Algorithm for Traveling Salesman Problem

INISTA 2011: International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Turkey, 1 - 04 June 2011, pp.50-53

Cluster based wireless sensor network routings using Artificial Bee Colony Algorithm

IEEE 2010 International Conference on Autonomous and Intelligent Systems, AIS 2010, Povoa de Varzim, Portugal, 21 - 23 June 2010 Sustainable Development identifier

Solving Integer Programming Problems by Using Artificial Bee Colony Algorithm

11th Congress of the Italian-Association-for-Artificial-Intelligence, Reggio Emilia, Italy, 9 - 12 December 2009, vol.5883, pp.355-364 identifier identifier

Parameter Tuning for the Artificial Bee Colony Algorithm

1st International Conference on Computational Collective IntelligenceWroclaw Univ Technol, Wroclaw, Poland, 5 - 07 October 2009, vol.5796, pp.608-619 identifier identifier

Artificial Bee Colony Algorithm trained Neural Networks for Time-Series Prediction Problem

International Symposium on INovations in Intelligent Systems and Applications, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.286-291

Classification by Neural Networks and Clustering with Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm

6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.1-5

Solving Large Scale Numerical Problems Using Artificial Bee Colony Algorithm

Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, 6th Int. Symp. on Intelligent and Manufacturing Systems, Features, Strategies and Innovation, Sakarya, Turkiye,, Tunisia, 1 - 04 November 2008, pp.401-410

Artificial bee colony (ABC) optimization algorithm for training feed-forward neural networks

4th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence, Kitakyushu, Japan, 16 August 2007 - 18 August 2008, vol.4617, pp.318-321 identifier identifier

Training Neural Networks With ABC Optimization Algorithm On Medical Pattern Classification

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkiye,, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.31

Effect Of Region Scaling On The Initialization Of Particle Swarm Optimization, Differential Evolution And Artificial Bee Colony Algorithms On Multimodal High Dimensional Problems, Kayseri, Turkiye

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkiye,, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.117

Artificial Bee Colony Algorithm On Training Artificial Neural Networks

IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU 2007, Eskişehir, Türkiye,, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 June 2007, pp.1-4

D. Karaboga, B. Basturk, Artificial Bee Colony (ABC) Optimization Algorithm For Solving Constrained Optimization Problems

Advances in Soft Computing: Foundations of Fuzzy Logic and Soft Computing Lecture Notes in Computer Science Volume 4529/2007, 12th International Fuzzy Systems Association World Congress, IFSA 2007, Cancun, Mexico,, Mexico, 1 - 04 June 2007, pp.789-798

Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Yönlendirme Teknikleri

Akademik Bilişim’ 07, Kütahya, Turkey, 1 - 04 February 2007, pp.409-415

Kablosuz Sensör Ağları Dolaşımında Veri Gizliliği

Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2006, pp.1-5

Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Güvenli İletişim Teknikleri

Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2006, pp.1-4

Routing in Wireless Sensor Networks Using Ant Colony Optimization

1st NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, Turkey, 1 - 04 June 2006, pp.401-404

An Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm For Numeric Function Optimization

Proceedings of IEEE SIS'06, IEEE Swarm Intelligence Symposium 2006,, United States Of America, 1 - 04 May 2006, pp.13-19

Yüz Tanıma Ile Havaalanı Personelinin Kimliklendirilmesi

Hasem 06, Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 May 2006, pp.449-453

Elevator Group Control by Using Talented Algorithm

14th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, TAINN 2005, İzmir, Turkey, 16 - 17 June 2005, vol.3949 LNAI, pp.203-210 identifier

An efficient control method for elevator group control system

International Conference on Computational Intelligence and Security, CIS 2005, Xian, China, 15 - 19 December 2005, vol.3802 LNAI, pp.1042-1047 identifier

Geliştirilmiş Bir Algoritma Kullanılarak Asansör Grup Kontrolü

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS’2005), Kocaeli, Turkey, 16 - 18 November 2005, pp.470-477

Afet kriz yönetimi ve ulusal afet ağı

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği, 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 22 - 29 September 2005, pp.508-511

Gerçek Zamanlı Optimizasyon İçin Gelişime Dayalı Hızlı Bir Algoritma

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.527-530

A Performance Comparison of Modern Heuristic Algorithms on Test Functions

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Turkey, 1 - 04 June 2005, pp.46-49

PD Denetleyici Kullanılarak Baraj Göl Kotu Kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’05), İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.425-429

Image Segmentation Using Differential Evolution Algorithm

Proceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference,, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 2005, pp.33-36

Çamaşır Makinesi için Akıllı Neuro-Fuzzy Mantık Kontrolör Tasarımı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2004, İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2004, pp.1-4

Finding Failed Element Positions in Linear Antenna Arrays Using Genetic Algorithm

Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO’2003), Bursa, Turkey, 3 - 07 December 2003, pp.254-257

Disk Scheduling Using Ant Colony Algorithm

ICSP-International Conference on Signal Processing, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 September 2003, pp.223-226

IIR Filter Design Using Immune Algorithm

International Conference on Signal Processing ICSP 2003, Turkey, 1 - 04 September 2003, vol.1, no.2, pp.244-247

A Simple And Global Optimization Algorithm For Engineering Problems: Differential Evolution Algorithm

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 July 2003, pp.581-583

Controlling the Spillway Gates Using Fuzzy Logic Controller Designed by Modified Tabu Search Algorithm

10th International Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA 2003), İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2003, pp.293-296

TOM ile Bilgisayar Laboratuvar Otomasyonu

10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2002, Denizli, Turkey, 12 - 14 June 2002, vol.1, pp.297-302

Yüksek Dereceden IIR Filtrelerin Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Tasarlanması

10. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2002, Denizli, Turkey, 1 - 04 June 2002, pp.406-411

Geribeslemeli Yapay Sinir Ağlarının Paralel Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Eğitilmesi

11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2002, pp.261-270

Ant Colony Optimisation Algorithm with Recency Based Memory

11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2002, pp.171-180

A New Method for Reservoir Control of Dams

Second International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO2001), Bursa, Turkey, 7 - 11 November 2001, pp.327-331

Reservoir Control of Dams Using Fuzzy Logic Controller Designed by Tabu Search Algorithm

The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, Antalya, Turkey, 5 - 07 November 2001, pp.484-491

A Modified Touring Ant Colony Optimisation Algorithm for Continuous Functions

The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVI), Turkey, 1 - 04 November 2001, pp.437-444

An Immune Algorithm For Numeric Function Optimisation

10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, Antalya, Turkey, 1 - 04 June 2001, pp.111-119

Touring Ant Colony Algorithm with Frequency Based Memory for Contounous Optimisation

10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, Antalya, Turkey, 1 - 04 June 2001, pp.94-102

Application of Fuzzy Logic to Reservoir Control of Dams

Tenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2001), Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 April 2001, pp.174-179

Bulanık Mantık Denetleyici Kullanarak Taşkınlar Esnasında Baraj Göl Kotunun Kontrolü

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Müh. Sempozyumu (ELECO’2000), Bursa, Turkey, 8 - 12 November 2000, pp.416-420

System Identification Using Tabu Search Algorithm

The 9th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN’2000), İzmir, Turkey, 21 - 23 June 2000, pp.421-424

Yeni Bir Paralel Tabu Araştırma Algoritması

The Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’99, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 1999, pp.275-283

Timetabling by Genetic Algorithm

The Second International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Turkey, 6 - 07 August 1998, pp.843

Designing digital FIR filters using Tabu search algorithm

1997 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 97) - Circuits and Systems in the Information Age, HONG KONG, Hong Kong, 9 - 12 June 1997, pp.2236-2239 identifier identifier

Tabu Search Algorithm for Combinatorial Optimisation Problems

11th European Simulation Multiconference (ESM’97), Turkey, 1 - 04 June 1997, pp.484-488

Training recurrent neural networks for dynamic system identification using parallel tabu search algorithm

1997 IEEE International Symposium on Intelligent Control, İstanbul, Turkey, 16 - 18 July 1997, pp.113-118 identifier identifier

Design of fuzzy logic controllers using tabu search algorithm

1996 Biennial Conference of the North-American-Fuzzy-Information-Processing-Society, California, United States Of America, 19 - 22 June 1996, pp.489-491 identifier identifier

Tabu Araştırma Algoritması İçin Yeni Bir Model

The First Turkish Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’96), Sakarya, Turkey, 1 - 04 June 1996, pp.168-175

Training Recurrent Neural Networks Using Tabu Search Algorithm

The Fifth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’96, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 1996, pp.293-298

Design of FIR Filters Using Genetic Algorithms

ECCTD’95 Europen Conference on Circuit Theory and Design, Turkey, 1 - 04 August 1995

Optimisation of multivariable functions

Proc. of the Third. Conf. on Information Technology and its Applications, ITA’93, Markfield Conf. Centre, Leicester, United Kingdom, 15 - 16 April 1994, pp.14-16

Books & Book Chapters

Artificial Bee Colony Algorithm and Its Application to Content Filtering in Digital Communication

in: Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms for Engineering Optimization Applications, Carbas Serdar, Toktas Abdurrahim, Ustun Deniz, Editor, Springer Nature, pp.337-355, 2021

Artificial Bee Colony Algorithm

in: Swarm Intelligence Algorithms: A Tutorial, Adam Slowick, Editor, CRC, New York , Florida, pp.1-25, 2020

Meta Sezgisel Yöntemler ve Makine Öğrenmesi

in: Çağdaş Endüstri Mühendisliği, Ercan Öztemel, Editor, Papatya Yayıncılık, İstanbul, pp.423-456, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

236

Citation (WoS)

14966

H-Index (WoS)

37

Citation (Scopus)

19096

H-Index (Scopus)

41

Project

15

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

31

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals