Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Single Crystal, DFT and Docking Studies of a Benzimidazolium Salt

CRYSTALLOGRAPHY REPORTS, cilt.65, sa.7, ss.1173-1178, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation and Properties of Some New Pyrazole Derivatives

ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and In Vitro Anticancer Evaluation of Some Benzimidazolium Salts

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.56, sa.10, ss.2934-2944, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of new 4,5-dihydropyrazol-1-yl derivatives

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, cilt.49, sa.18, ss.2417-2424, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Crystal and Molecular Structure of 3,5-Diphenyl-4,5-dihydro-2-phenylcarboxamide-1H-pyrazole

CRYSTALLOGRAPHY REPORTS, cilt.62, sa.7, ss.1078-1082, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Carbon-carbon bond formation catalyzed by PEPPSI Pd-NHC

INORGANICA CHIMICA ACTA, cilt.461, ss.52-56, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cyystal structure of 3-(4-methoxyphenyl)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one, C17H16O2’

ZEİTSCHRİFT FUR KRİSTALLOGRAPHİE, cilt.4, sa.232, ss.593-594, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Crystal structure and computational studies of of (3Z)-4-benzoyl-3-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazinylidene]-5-phenyl furan-2(3H)-one

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ss.1852-1855, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Crystal structure of 1-acetyl-3-(4-methylphenyl)-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole

CRYSTALLOGRAPHY REPORTS, cilt.59, sa.7, ss.1071-1073, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vibrational and theoretical analysis of pentyl-4-benzoyl-1[2,4-dinitrophenyl]-5phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.110, ss.193-204, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reactions of Some Pyrazole-3-Carboxylic Acid Chlorides with Various Anilides

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.25, sa.3, ss.1647-1650, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reactions of Some Pyrazole-3-Carboxylic Acid and Carboxylic Acid Chlorides with Various Alcohols

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.24, sa.1, ss.141-144, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of Novel Pyrimidin-1(2H)-ethanediamide Derivatives

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.23, sa.7, ss.3221-3223, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cyclization Reactions of 1-Pyrimidinyl-3-Arylthiourea Derivatives with Oxalyl Dichloride

HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, cilt.16, ss.79-83, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

REACTIONS OF 1-AMINO-5-(4-METHYLBENZOYL)-4-(4-METHYLPHENYL)PYRIMIDINE-2(1H)-THIONE WITH VARIOUS ISOTHIOCYANATES

HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, cilt.15, sa.5, ss.385-388, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME 1H-PYRAZOLE-3 CARBOXYLIC ACID CHLORIDE

HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, cilt.15, sa.4, ss.279-284, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reactions of some pyrrole-2,3-diones with hydrazine hydrate and o-phenylenediamine

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.44, sa.5, ss.1065-1069, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reactions of 4-(p-methylbenzoyl)-5(p-methylphenyl)furan-2,3-dione with various anilides

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.19, sa.3, ss.2403-2409, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of Element Content of Propolis Different Regions of Anatolia

ACTA ALIMENTARIA, cilt.35, sa.1, ss.127-130, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Experimental and theoretical investigations of functionalization and cyclization reactions of 4-benzoyl-5-phenyl-2,3-furandione with some acetanilides

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.36, sa.12, ss.1138-1147, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Synthesized Compounds on Proliferation of Human Colorectal Adenocarcinoma (DLD-1) Cell Line as in vitro

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2018, ss.0-500

DFT Calculations on Structural and Spectroscopic Properties of 1-(5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethan-1-one

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

N,3,5-triphenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbox amide: Vibrational Spectroscopic Investigation and Quantum Chemical Calculations

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Vibrational Spectroscopic Investigation and DFT Studies on 4,6-diphenyl-6-hydroxy-1-{[(1Z)-1-phenyl ethylidene] amino}tetrahydropyrimidin-2(1H)-one

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Synthesis of 1-(2-Hydroxybenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-(4-methylphenylpyrimidin)-2(1H)-one and

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 3 - 06 Ocak 2018

Synthesis of 1-(2-Hydroxybenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-(4-methylphenylpyrimidin)-2(1H)-one and Its Ni Complex

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Ocak 2018, ss.0-139

New Organic and Inorganic Compounds: Synthesis, Characterization and Cytotoxic Activity

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Ocak 2018, ss.0-137

Synthesis and Single Crystal X-Ray Structure of 3,5-diphenyl-1-(phenylacetyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol

ICPAS2017, 4th International Conference on Pure and Applied Sciences, 23 - 25 Kasım 2017

Anticancer Activities of New Compounds that Include Anthracene

2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017, ss.39

Developed of effective anticancer drug candidates against breast and colon cancers

2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017

Synthesis and Characterization of Biologically Important Organic Compounds

5th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.38

Anticancer Activities of Heterocyclic Compounds Against Breast and Colon Cancer Cell Lines

1st International Congress on Cancer and Ion Channels, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Meme Kanserine Karşı Etkili İlaç Adaylarının Geliştirilmesi

29. Ulusal Kimya Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2017

Kolon Kanserine Karşı Etkili Yeni Potansiyel Antikanser İlaç Adaylarının Sentezi ve Karakterizasyonu

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Kalkon türevlerinin sentezi ve elde edilen türevlerin hidrazin ile reaksiyonlarının incelenmesi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.20

Antimikrobiyal Özelliğe Sahip Unsimetrik Sübstitüentli İnorganik Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.20

Çevre Dostu Yeni Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Çapraz Eşleşme Tepkimesindeki Katalitik Uygulamalari

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016

Potansiyel Antikanser İlaç Adaylari Olarak Yeni Organik Ve İnorganik Bileşikler

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016

Cytotoxic activities of various synthesized new compounds in human DLD-1 colon cancer cells

4th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.110

Peroksidaz Enzimi Üzerine Yeni Organik Bileşiklerin İhbisiyon Etkisi

10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016

Farklı Kanser Hücre Hatlarında Etkili Olan Yeni Herosiklik Karben Öncül ve Komplekslerinin Sentezi

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

N-Heterosiklik Karben Öncülleri Olarak Benzimidazolyum Tuzlarının Sentezi Karakterizasyonu ve Üreaz İnhibisyonu Üzerindeki Etkisi

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

Yeşil Kimya için Yeni Katalizörlerin Sentezi ve Uygulamaları

27. ulusal kimya kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

Gümüş Karben Komplekslerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015, ss.221

2-Morfolinoetil ve 2-Dietilaminoetil Substituentli Gümüş Komplekslerinin Sentezi, Karekterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivite Özellikleri

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015, ss.223

Naftil Grubu İçeren Benzimidazolyum Tuzlarının Antimikrobiyal Altiviteleri

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015, ss.222

Synhesis and Characterization of Novel PEPPSI Pd-NHC Complexes

International Symposıum on Molecular Chemistry, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014, ss.53

Temiz Teknoloji İçin Yeni Katalizörlerin Sentezi

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sekteründe 4. Arge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

Sentezlenen Yeni Benzimidazolyum Tuzlarının Mizoroki-Heck Çapraz Eşleşme Tepkimesindeki Katalitik Aktiviteleri

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sekteründe 4. Arge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Uygulamaları

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sekteründe 4. Arge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

Sentezlenen Yeni Çevreci Katalizörlerin Suzuki-Miyaura Çapraz Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Uygulamaları

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sekteründe 4. Arge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

KARBOHİDRAZİT TÜREVLERİNİN ELEKTRON KONFORMASYONEL-GENETİK ALGORİTMA METODU (EC-GA) İLE 4D-QSAR ANALİZİ

2.İLAÇ KİMYASI, ÜRETİMİ, TEKNOLOJİSİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 Mart 2013 - 23 Mart 2014, ss.1

N-Heterosiklik Karben Öncülleri ile Gümüş Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Özellikleri

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014

Reactions 0f Some Pyrimidine Derivatives with Chloroacetylchloride

44th World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 - 16 Ağustos 2013, ss.783

Piridin-Pd-N-Heterosiklik Karbenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

4. Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013

The reactions of some pyrazole-3-carboxylic acid chlorides wıth various hydrazides

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.197

Synthesis and quantum chemical calculations of some novel 2-oxopyrimidin-1(2H)-yl-amides derivatives

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.202