Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Single Crystal, DFT and Docking Studies of a Benzimidazolium Salt

CRYSTALLOGRAPHY REPORTS, cilt.65, ss.1173-1178, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and In Vitro Anticancer Evaluation of Some Benzimidazolium Salts

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.56, ss.2934-2944, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of new 4,5-dihydropyrazol-1-yl derivatives

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, cilt.49, ss.2417-2424, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Crystal and Molecular Structure of 3,5-Diphenyl-4,5-dihydro-2-phenylcarboxamide-1H-pyrazole

CRYSTALLOGRAPHY REPORTS, cilt.62, no.7, ss.1078-1082, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Carbon-carbon bond formation catalyzed by PEPPSI Pd-NHC

INORGANICA CHIMICA ACTA, cilt.461, ss.52-56, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cyystal structure of 3-(4-methoxyphenyl)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one, C17H16O2’

ZEİTSCHRİFT FUR KRİSTALLOGRAPHİE, cilt.4, ss.593-594, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Crystal structure and computational studies of of (3Z)-4-benzoyl-3-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazinylidene]-5-phenyl furan-2(3H)-one

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ss.1852-1855, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Vibrational and theoretical analysis of pentyl-4-benzoyl-1[2,4-dinitrophenyl]-5phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.110, ss.193-204, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reactions of Some Pyrazole-3-Carboxylic Acid Chlorides with Various Anilides

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.25, ss.1647-1650, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of Novel Pyrimidin-1(2H)-ethanediamide Derivatives

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.23, ss.3221-3223, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cyclization Reactions of 1-Pyrimidinyl-3-Arylthiourea Derivatives with Oxalyl Dichloride

HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, cilt.16, ss.79-83, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME 1H-PYRAZOLE-3 CARBOXYLIC ACID CHLORIDE

HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, cilt.15, ss.279-284, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reactions of some pyrrole-2,3-diones with hydrazine hydrate and o-phenylenediamine

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.44, ss.1065-1069, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reactions of 4-(p-methylbenzoyl)-5(p-methylphenyl)furan-2,3-dione with various anilides

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.19, ss.2403-2409, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental and theoretical investigations of functionalization and cyclization reactions of 4-benzoyl-5-phenyl-2,3-furandione with some acetanilides

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.36, ss.1138-1147, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Synthesized Compounds on Proliferation of Human Colorectal Adenocarcinoma (DLD-1) Cell Line as in vitro

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2018, ss.0-500

DFT Calculations on Structural and Spectroscopic Properties of 1-(5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethan-1-one

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

N,3,5-triphenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbox amide: Vibrational Spectroscopic Investigation and Quantum Chemical Calculations

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Vibrational Spectroscopic Investigation and DFT Studies on 4,6-diphenyl-6-hydroxy-1-{[(1Z)-1-phenyl ethylidene] amino}tetrahydropyrimidin-2(1H)-one

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Synthesis of 1-(2-Hydroxybenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-(4-methylphenylpyrimidin)-2(1H)-one and

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 3 - 06 Ocak 2018

Synthesis of 1-(2-Hydroxybenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-(4-methylphenylpyrimidin)-2(1H)-one and Its Ni Complex

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Ocak 2018, ss.0-139

New Organic and Inorganic Compounds: Synthesis, Characterization and Cytotoxic Activity

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Ocak 2018, ss.0-137

Synthesis and Single Crystal X-Ray Structure of 3,5-diphenyl-1-(phenylacetyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol

ICPAS2017, 4th International Conference on Pure and Applied Sciences, 23 - 25 Kasım 2017

Anticancer Activities of New Compounds that Include Anthracene

2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017, ss.39

Developed of effective anticancer drug candidates against breast and colon cancers

2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017

Synthesis and Characterization of Biologically Important Organic Compounds

5th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.38

Anticancer Activities of Heterocyclic Compounds Against Breast and Colon Cancer Cell Lines

1st International Congress on Cancer and Ion Channels, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Meme Kanserine Karşı Etkili İlaç Adaylarının Geliştirilmesi

29. Ulusal Kimya Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2017

Kolon Kanserine Karşı Etkili Yeni Potansiyel Antikanser İlaç Adaylarının Sentezi ve Karakterizasyonu

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Kalkon türevlerinin sentezi ve elde edilen türevlerin hidrazin ile reaksiyonlarının incelenmesi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.20

Antimikrobiyal Özelliğe Sahip Unsimetrik Sübstitüentli İnorganik Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.20

Çevre Dostu Yeni Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Çapraz Eşleşme Tepkimesindeki Katalitik Uygulamalari

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016

Potansiyel Antikanser İlaç Adaylari Olarak Yeni Organik Ve İnorganik Bileşikler

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016

Cytotoxic activities of various synthesized new compounds in human DLD-1 colon cancer cells

4th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.110

Peroksidaz Enzimi Üzerine Yeni Organik Bileşiklerin İhbisiyon Etkisi

10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016

Farklı Kanser Hücre Hatlarında Etkili Olan Yeni Herosiklik Karben Öncül ve Komplekslerinin Sentezi

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

N-Heterosiklik Karben Öncülleri Olarak Benzimidazolyum Tuzlarının Sentezi Karakterizasyonu ve Üreaz İnhibisyonu Üzerindeki Etkisi

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

Yeşil Kimya için Yeni Katalizörlerin Sentezi ve Uygulamaları

27. ulusal kimya kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

Gümüş Karben Komplekslerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015, ss.221

2-Morfolinoetil ve 2-Dietilaminoetil Substituentli Gümüş Komplekslerinin Sentezi, Karekterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivite Özellikleri

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015, ss.223

Naftil Grubu İçeren Benzimidazolyum Tuzlarının Antimikrobiyal Altiviteleri

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015, ss.222

Synhesis and Characterization of Novel PEPPSI Pd-NHC Complexes

International Symposıum on Molecular Chemistry, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014, ss.53

Temiz Teknoloji İçin Yeni Katalizörlerin Sentezi

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sekteründe 4. Arge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

Sentezlenen Yeni Benzimidazolyum Tuzlarının Mizoroki-Heck Çapraz Eşleşme Tepkimesindeki Katalitik Aktiviteleri

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sekteründe 4. Arge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Uygulamaları

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sekteründe 4. Arge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

Sentezlenen Yeni Çevreci Katalizörlerin Suzuki-Miyaura Çapraz Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Uygulamaları

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sekteründe 4. Arge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

KARBOHİDRAZİT TÜREVLERİNİN ELEKTRON KONFORMASYONEL-GENETİK ALGORİTMA METODU (EC-GA) İLE 4D-QSAR ANALİZİ

2.İLAÇ KİMYASI, ÜRETİMİ, TEKNOLOJİSİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 Mart 2013 - 23 Mart 2014, ss.1

N-Heterosiklik Karben Öncülleri ile Gümüş Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Özellikleri

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014

Reactions 0f Some Pyrimidine Derivatives with Chloroacetylchloride

44th World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 - 16 Ağustos 2013, ss.783

Piridin-Pd-N-Heterosiklik Karbenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

4. Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013

The reactions of some pyrazole-3-carboxylic acid chlorides wıth various hydrazides

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.197

Synthesis and quantum chemical calculations of some novel 2-oxopyrimidin-1(2H)-yl-amides derivatives

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.202