Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2013 Tınmaz, F., İlhan, İ.Ö., Çadır, M., Akın, N., SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME NOVEL CHALCONE WITH HYDRAZIDE DERİVATİVES, I. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 25-29-Ekim, SAKARYA (2013).

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2013 İlhan, İ.Ö., Tınmaz, F., Önal, Z., Akın, N., Çadır, M., SYNTHESIS AND REACTIONS OF 4-BENZOYL-1-(2,4-DINITROPHENYL)-5-PHENYL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACİD CHLORIDES WITH VARIOUS AMİNE, I. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 25-29-Ekim, SAKARYA (2013).

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2013 Akın, N., İlhan, İ. Ö., Çadır, M., Tınmaz F., Design, Synthesis and Characterization 1,3,5-Trisubstituted Pyrazolines of Some Novel Chalcone With Semicarbazide Derivatives, 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, 2013, İstanbul/Turkey.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Çimen, Z., Önal, Z., İlhan, İ. Ö., Aslan, G., Yalçın, E. “Reactions of Some Pyrimidine Derivatives With Chloroacetylchloride” 44th World Chemistry Congress, 11-16 Ağustos, 2013, İstanbul/Turkey.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 İlhan, İ.Ö., Akın, N., Önal, Z., Tınmaz, F., Çadır, M., Synthesis and Reactions of 4-Benzoyl-1-(2,4-dinitrophenyl)-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid chlorides with Various Semi- and Thiosemicarbazides Derivatives, 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, 2013/ İstanbul/Turkey.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 S Akkoç, S., Gök, Y. ve İlhan, İ.Ö., N-Pyridine-[1,3-Dialkylbenzimidazol-2-Ylidene]Palladium(II) Complexes: Synhesis, Characterization and Catalytic Activities in the Arylation Reaction, 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, 2013, İstanbul/Turkey.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Akkoç, S., Gök, Y. ve İlhan, İ.Ö., Piridin-Pd-N-Heterosiklik Karbenlerin Sentezi ve Karakteizasyonu, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, TOKAT (2013).

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2012 Büyükmumcu, Z., Arı, H., Özpozan. T., İlhan. İ.Ö., Pentil-4-benzoil-1-[2,4-Dinitrofenil]-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksilat’ın Torsiyonel Bariyerleri ve Konformasyonel Analizi, III. Fiziksel Kimya Günleri, 12-15 Temmuz, BURHANİYE/BALIKESİR (2012).

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2012 Önal, Z., Çimen, Z., İlhan, İ. Ö., Kandemirli, F., Saracoğlu, M. and Vurdu, C., Synthesis and Quantum Chemical Calculations of Some Novel 2-Oxopyrimidin-1(2H)-yl-Amides Derivatives, 2nd International Conference on Computation for Science and Technology, July 09-11, NİĞDE, TURKEY, (2012).

  Katılımcı

  NİĞDE, Türkiye

 • 2012 Aslan, H. G., Önal, Z., İlhan, İ. Ö., Çadır, M., Thermal Studies and Decomposition Reactions of Novel Ligand and Its Some Metal Complexes, 7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, 17-21 June, Boğaziçi University, İSTANBUL/TURKEY, (2012).

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Çadır, M., İlhan, İ.Ö., Önal, Z., Aslan,H.G. and Demirkol, K., Reactions of Some Pyrazole-3-CarboxylicAcid Chlorides with Various Urea, 7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, 17-21 June, Boğaziçi University, İSTANBUL/TURKEY, (2012).

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 İlhan, İ.Ö., Önal, Z., Çağlayan, A., Çadır, M., Akın, N. and Tınmaz F., Reactions of Some Pyrazole-3-CarboxylicAcid Chlorides with Various Hydrazines, 7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, 17-21 June, Boğaziçi University, İSTANBUL/TURKEY, (2012).

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 İlhan, İ. Ö., Çadır, M., Önal, Z., Kandemirli, F., Saraçoğlu, M. and Vurdu,C., The Reactions and Quantum Chemical Calculations of Some Pyrazole-3-Carboxylic Acid Chlorides with Various Hydrazides, 2nd International Conference on Computation for Science and Technology, July 09-11, NİĞDE, TURKEY, (2012).

  Katılımcı

  NİĞDE, Türkiye

 • 2011 Arı, H., Gözeltaş, D., Özpozan T. ve İlhan, İ.Ö., N,N'-Bis(4-benzoil-1-[4-nitrofenil]-5-fenil-1H-pirazol-3-karbonil)-1,2-fenilendiamin Bileşiğinin Fizikokimyasal ve Spektroskopik özelliklerinin kuramsal ve deneysel incelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongeresi, 28 Haziran-1 Temmuz, ERZURUM (2011).

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2011 Önal, Z., İlhan İ.Ö. ve Çimen Z., N N'-Disübstitue Tiyoüre Türevi Bazı Bileşiklerin OxCI2 ile Halka Kapanması Reaksiyonlarının İncelenmesi , 25. Ulusal Kimya Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz, ERZURUM (2011)

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2010 Arı, H., Özpozan, T., Büyükmumcu, Z. and İlhan İ, Ö., Density Functional Theory Analysis of Isopentyl 4-benzoyl-1-[2,4-dinitrophenyl]-5-phenyl-1H-pyrazol-3-carboxylate.Chemical Physıcs Congress-IX 14-16 October, Çeşme/İZMİR, (2010).

  Katılımcı

  Çeşme-İZMİR, Türkiye

 • 2010 Özpozan, T., Arı, H., Büyükmumcu, Z. and İlhan İ, Ö., Density Functional Theory Analysis of Isopropyl 4-benzoyl-1-[2,4-dinitrophenyl]-5-phenyl-1H-pyrazol-3-carboxylate.Chemical Physıcs Congress-IX 14-16 October, Çeşme/İZMİR, (2010).

  Katılımcı

  Çeşme-İZMİR, Türkiye

 • 2010 Önal, Z. ve İlhan İ.Ö., N N'-Disübstitue Tiyoüre Türevi Bazı Bileşiklerin OxCI2 ile Halka Kapanması Reaksiyonlarının İncelenmesi , 24. Ulusal Kimya Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz , ZONGULDAK (2010).

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2010 İlhan, İ.Ö. Çadır, M., Önal, Z. ve Sarıpınar, E., Bazı 1H-Pirazol-3-Karbboksilli Asit Klorürlerinin Çeşitli Hidrazitlerle Reaksiyonları, 24. Ulusal Kimya Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz , ZONGULDAK (2010).

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2010 Arı, H., Büyükmumcu, Z., Özpozan. T., İlhan. İ.Ö., Pentil-4-benzoil-1-[2,4-Dinitrofenil]-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksilat Bileşiğinin Titreşim Spektrokopisi ve Yoğunluk Fonksiyonel Teori (DFT) Yöntemleriyle Analizi, 24. Ulusal Kimya Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz , ZONGULDAK (2010).

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2009 Oflaz, M., İlhan, İ.Ö. ve Demircan, A.,’2,5-disubstitue Furan Türevi Bileşiklerin Termal Intramoleküler [4+2] Halkakatılma Reaksiyonu’ 23. Ulusal Kimya Kongresi 16-20 Haziran, SİVAS (2009).

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2009 İlhan, İ.Ö., Zühal, S., Önal, Z. ve Sarıpınar, E., ‘Bazı Pirazol-3-Karboksilli Asit Klorürlerinin Sentezi ve Aminlerle Reaksiyonları’ 23. Ulusal Kimya Kongresi 16-20 Haziran, SİVAS (2009).

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2009 Önal, Z., Atlı, N. ve İlhan, İ.Ö., ‘1-Amino-5-(4-Metilbenzoil)-4-(4-Metilfenil)-1H-Pyrimidine-2-Tiyon Bileşiğinin Bazı İzotiyosiyanatlarla Reaksiyonları’ 23. Ulusal Kimya Kongresi 16-20 Haziran, SİVAS (2009).

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2008 İlhan, İ.Ö., Bahadır. Ö., Zühal, S. ve Sarıpınar, E., ‘Bazı Pirazol-3-Karboksilli Asitlerin Çeşitli Alkollerle Reaksiyonları’ XXII. Ulusal Kimya Kongresi 6-10 Ekim, Mağusa-K.K.T.C (2008).

  Katılımcı

  Mağusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2006 İlhan, İ. Ö., Altuntaş, E. Önal, Z. ve Yıldırım, İ., ‘4-(4-Metilbenzoil)-5-(4-metilfenil)-2,3-Furandion Bileşiğinin Çeşitli Anilidlerle Reaksiyonları, XX. Ulusal Kimya Kongresi 4-8 Eylül, KAYSERİ, (2006).

  Katılımcı

  KAYSERİ, Türkiye

 • 2006 İlhan, İ. Ö. ve Ersan, F., ‘4-(4-Metilbenzoil)-5-(4-metilfenil)-2,3-Furandion Bileşiğinin Çeşitli Amidlerle Reaksiyonları, XX. Ulusal Kimya Kongresi 4-8 Eylül, KAYSERİ, (2006).

  Katılımcı

  KAYSERİ, Türkiye

 • 2003 Doğan, M. and İlhan, İ. Ö. ‘Determination of the Total Nitrogen of the Thickening Agents Used in Different Food Formulations. Comparison Between Two Instruments: Elemental Analyzer and Semi-Automatic Microkjeldahl, 1st International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, November 5-7, Prague, Chech Republic, (2003).

  Katılımcı

  PRAGUE, Çek Cumhuriyeti

 • 2002 Sarıpınar, E., İlhan, İ. Ö., Saçmacı, M. and Akçamur, Y. ‘Reactions ?-Oxo Ketenes with Various Amides: Experimental Data and Semiempirical AM1 Molecular Orbital Calculations’. MKU-IOCM March 25-28, Antakya, HATAY, (2002).

  Katılımcı

  HATAY, Türkiye

 • 2001 Sarıpınar, E., İlhan, İ. Ö., Önal, Z., Yıldırım, İ. ve Akçamur, Y., ‘?-Oxo Ketenlerin Amidlerle Reaksiyonları; Deneysel Veriler ve Semiempirik (AM1) Hesaplamaları 15.Ulusal Kimya Kongresi 4-7 Eylül, İSTANBUL (2001).

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Sarıpınar, E., Önal Z., İlhan İ.Ö. ve Altural, B., ‘1-Amino-5-Benzoil-4-Fenil-1H-Pirimidin-2-On Bileşiğinin Bazı Karboksilli Asit Anhidritleriile Reaksiyonları: AM1 Hesaplamaları ve Deneysel Veriler. 15.Ulusal Kimya Kongresi 4-7 Eylül, İSTANBUL, (2001)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2000 Akçamur, Y., Yıldırım, İ. ve İlhan İ. Ö., ‘Pirimidin Türevi Bazı Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Yapı Tayini. 14. Ulusal Kimya Kongresi 10-15 Eylül, DİYARBAKIR, (2000).

  Katılımcı

  DİYARBAKIR, Türkiye

 • 1998 Sarıpınar, E., Karataş, S., Önal, Z.ve İlhan İ. Ö., ‘4-(4-Metoksibenzoil)-5-(4-Metoksifenil)-Furan-2,3-Dion : Sentezi, Diels-Alder Reaksiyonları, Deneysel Veriler ve Semiempirik Hesaplamalar.12. Ulusal Kimya Kongresi 7-11 Eylül, EDİRNE, (1998).

  Katılımcı

  EDİRNE, Türkiye

 • 1998 Sarıpınar, E., Karataş, S., Önal, Z.ve İlhan İ. Ö., ‘4-(4-Metoksibenzoil)-5-(4-Metoksifenil)-Furan-2,3-Dion : Sentezi, Diels-Alder Reaksiyonları, Deneysel Veriler ve Semiempirik Hesaplamalar.12. Ulusal Kimya Kongresi 7-11 Eylül, EDİRNE, (1998).

  Katılımcı

  EDİRNE, Türkiye

 • 1997 İlhan, İ. Ö., Yıldırım, İ. ve Akçamur, Y., ‘4-Benzoil-5-fenil-2,3-furandion’un çeşitli anilidlerle reaksiyonları. Kimya-97 XI. KİMYA KONGRESİ 16-20 Haziran, VAN (1997).

  Katılımcı

  VAN, Türkiye

 • 1997 Yıldırım, İ., İlhan İ. Ö. ve Akçamur, Y., ‘3,3-Dibenzoil-2-Okso Propanoik Asit-N-Asetil-N-Fenil Amid’in Sentez ve Yapı İdentifikasyonu.1. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi 14-16 Mayıs, KIRIKKALE. (1997).

  Katılımcı

  KIRIKKALE, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 180

h-indeksi (WOS): 7