oxo Ketenlerin Amidlerle Reaksiyonları Deneysel Veriler ve Semiemprik AM1 Hesaplamaları


SARIPINAR E. , İLHAN İ. Ö. , KÖKBUDAK Z. , YILDIRIM İ. , AKÇAMUR Y.

XV. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 4 - 07 September 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey