Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diagnostic techniques for the carpal and fetlock joints in horses with arthritis

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.75, ss.693-698, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Evaluation of the outcomes of right paralumbar fossa colostomy for type II colonic atresia in calves: a report of 24 cases

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.75, ss.347-350, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Comparison of systemic effects of midazolam, ketamine, and isoflurane anaesthesia in rabbits

JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.63, ss.275-283, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Plasma and synovial fluid pharmacokinetics of cefquinome following the administration of multiple doses in horses

JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, cilt.40, ss.239-247, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical Comparison of Medetomidine with Isoflurane or Sevoflurane for Anesthesia in Horses

PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, cilt.35, ss.474-478, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Retrospective Study of Fractures in Neonatal Calves: 181 Cases (2002-2012)

PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, cilt.34, ss.247-250, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Surgical treatment of a calf with jejunum intussusception: Case report

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), ss.60-62, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde laparoskopik destekli gastropeksi ile klasik gastropeksi operasyonunun karşılaştırılması

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), ss.195-202, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MECKEL’S DIVERTICULUM IN A MALE CALF: CASE REPORT*

JOURNAL OF HEALTH SCIENCE, cilt.23, ss.163-165, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of the effects of intraocular pressure with phacoemulsification and extra- capsular cataract extraction methods in dogs with cataract

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), ss.188-194, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde Patellar Lukzasyon ve Sağaltım Seçenekleri

Türkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences, cilt.5, ss.29-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atlarda Detomidin-Desfluran ve Medetomidin Anestezi Kombinasyonlarının Preanestezi Öncesi Ve Sonrası Klinik Bulgularının Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.165-170, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Neonatal Buzağılarda Göbek Lezyonları ve Operatif Sağaltımları

Türkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences, cilt.1, ss.79-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir atta mandibulada ossifiyefibrom olgusu

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.27, ss.191-194, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atlarda Tendinitisin Kök Hücre ile Sağaltımı II

Veteriner Cerrahi Dergisi, cilt.14, ss.32-35, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Retrospective Study of Clinical Diseases and Disorders of Calves in Large Animal Hospital Population in Kayseri District

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2 - 05 Nisan 2018

Hemodynamic and Biochemical Effects of Medetomidine-Isoflurane and Medetomidine-Sevoflurane Anesthesia in Horses

Digest International Vetistanbul Group Congress, Saint-Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.525-526

Comparasion of Laparoscopic Supported Gastropexy and Classic Gastropexy Operation on Dogs

Digest International Vetistanbul Group Congress, Saint-Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.703-704

Hemangiopericytoma in the Abdominal Cavity of A Dog

The 13th International Symposıum Prospects For theMillenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romanya, 25 - 27 Ekim 2014, ss.796

Cast Bandage Apllication in Cattle Extremities Fractures:31 cases

31.World Veterinary Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 17 - 20 Eylül 2013

Obstruction of Gastrointestinal Tract by Foreing Bodies (Ear ring) in Dogs

31.World Veterinary Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 17 - 20 Eylül 2013

Konya Yöresi Sağmal Süt Sığırı (Montofon) İşletmesinde Karşılaşılan Tırnak Lezyonlarının Değerlendirilmesi

Sığırlarda Topallık ve Ayak Hastalıkları Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2013

Holstein Irkı Bir İnekte Oküler Konglomera Tüberkülozu Olgusu

VI ULusal Veteriner Patoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2012, ss.64

Golden Retriever Irkı Bir Köpekte Midede Yabancı Cisim Olgusu

XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kars, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2012, ss.195-196

Sığırlarda Laminitis Olgularında Magnetik Rezonans ve Termografi Uygulama Sonuçları

XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kars, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2012, ss.259-260

How safe thermographic imaging methods in diagnosis of cattle with laminitis

XXVII World buiatrics congress, Lizbon, Portekiz, 3 - 08 Haziran 2012, ss.13

Bir Buzağıda Meckel’s Divertikulum Olgusu

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010, ss.86-87

Bir Atta Ossifiye Fibrom: Olgu Sunumu

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010, ss.203-204

İdrar Retensiyonu olan Buzağıların Foley Kateteri ile Sağaltımı: 3 Olgu

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010, ss.201-202

Beş Aylık Bir Buzağıda Jejenum İnvaginasyonu ve Operatif Sağaltımı

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010, ss.205-206

KöpeklerlerdeVentral Orta Hat Gastropeksi Yönteminin Gastrik Motiliteye Etkisi

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010, ss.23-24

Köpeklerde Akut Kalça Çıkılarının Parmakla Repozisyonu

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010, ss.33-34

Sığırlarda Laminitis Teşhisinde Termografik Tanı Yöntemi Ne Kadar Güvenli

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010, ss.76-77

Kesici Delici Yabancı Cisme Bağlı Penetran Abdominal Yaralanma

XI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2008, ss.150-151

Evaluation of Calves with Fracture and Result of Intramedullary Pinning: 72 Cases (2002-2007)

XXV. World Buiatrics Congress, Budapeşte, Macaristan, 6 - 11 Haziran 2008, ss.255