Kataraktlı köpeklerde fakoemülsifikasyon ve ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyon yöntemlerinin intraoküler basınca etkilerinin karşılaştırılması


ARICAN M., EROL H. , PARLAK K., KAMIŞ Ü., YAVRU N.

XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 27 June - 01 July 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey