İdrar Retensiyonu Olan Buzağların Folley Kateteri ile Sağaltımı: 3 olgu


ARICAN M., EROL H. , ALTAN S., Başa A., YAVRU N.

XII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye