Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BEYAZ REHİN CİROSU

LEGAL HUKUK DERGİSİ, cilt.16, ss.5687-5740, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olmasında Dayanak Belgelerin İbrazı

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.969-996, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TACİR SAYILMAK İÇİN BİR TİCARİ İŞLETMENİN VARLIĞI GEREKLİ MİDİR?

III. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BERLİN KONFERANSI, Berlin, Almanya, 2 - 05 May 2019, ss.84

HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ ANIN TESPİTİ

V. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 5 - 07 October 2018, ss.15 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri