BEYAZ REHİN CİROSU


YILDIRIM H.

LEGAL HUKUK DERGİSİ, vol.16, no.192, pp.5687-5740, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 192
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: LEGAL HUKUK DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5687-5740
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

            ABSTRACT

      The pledge of a negotiable instrument can be is usually made with pledge endorsement. Controversial issue about pledge endorsement amongst scholars is whether the pledge endorsement can be done by blank endorsement or not. From one point of view the pledge of a bill through the blank endorsement is possible implying by pledge. By contrast, blank endorsement is not enough to make a pledge endorsement. Therefore, the pledge must necessarily be made in full endorsement.

            In this article, the possibility of pledge through the blank endorsement,-which is quite controversial-, has been studied by focusing doctrine and supreme court practices.

     Keywords: Negotiable Instrument, Pledge, Pledge Endorsement, Blank Endorsement

           ÖZET

          Kambiyo senetleri üzerinde rehin tesisi, esas itibariyle rehin cirosu ile mümkündür. Rehin cirosunun beyaz ciro şeklinde yapılıp yapılamayacağı hususu ise, doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, rehin için olduğu belirtilerek beyaz ciro yoluyla senedin rehnedilmesi mümkündür. Aksi görüşe göre ise beyaz ciro, rehin cirosunun yapılması için yeterli değildir. Dolayısıyla rehin cirosunun mutlaka tam ciro şeklinde yapılması gerekir.

       Bu çalışma kapsamında, oldukça tartışmalı olan, beyaz ciro şeklinde rehin cirosunun mümkün olup olmadığı, doktrin görüşleri ve Yargıtay içtihatları öne çıkarılmak suretiyle incelenmiştir.

            Anahtar Kelimeler: Kambiyo Senedi, Rehin, Rehin Cirosu, Beyaz Ciro.