Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of the fusion cross sections for O-16(,)18(,)20 + C-12 systems at low energies

CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.97, ss.803-807, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Supersymmetric solution of Schrodinger equation by using the asymptotic iteration method

ANNALEN DER PHYSIK, cilt.524, ss.353-359, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spin symmetric solutions of Dirac equation with Poschl-Teller potential

CHINESE PHYSICS B, cilt.20, sa.7, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Arbitrary l-state solutions of the Klein-Gordon equation with the Poschl-Teller potential

ANNALEN DER PHYSIK, cilt.522, sa.11, ss.802-806, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Arbitrary l-state solution of the Hellmann potential

JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY, cilt.6, sa.4, ss.893-903, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examination of the O-16+Si-28 system with microscopic and phenomenological potentials

PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI, cilt.70, sa.2, ss.290-299, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Any l-state solutions of the Hulthen potential by the asymptotic iteration method

JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL, cilt.39, sa.37, ss.11521-11529, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Weak Imaginary potential Effect on the 18,19,20O + 12C Fusion Reactions at Low Energies

XII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES 11-13 September 2019, Bitlis, TURKEY, Bitlis, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2019, ss.39

Some energy transitions in Ti and its yields after photonuclear reaction

TESNAT 2019, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Amasya, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.13-15

Uzak Mesafe Kimyasal Savaş Ajanı Tespit Sistemlerinin Hesaplama Eksiklikleri

2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, ss.43

Titanyum Hedef Üzerine Gerçekleştirilen Fotonükleer Reaksiyon ile Ürün Enerji ve Yarı Ömürlerinin Belirlenmesi

XI. Nükleer Bilimler Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.20

The Effect of Exponential Type Eckart Potential for the Fusion Cross Section Calculations

IX. Workshop on Nuclear Structure Properties (NSP 2016), Sivas, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.53

Half-Lives of Titanium Isotopes from Photonuclear Reactions

4th International Conference on Radiation and Application in Various Fields of Research, Niş, Sırbistan Ve Karadağ, 23 - 27 Mayıs 2016, ss.249

16O+16O Sisteminde Alfa Kümelenme Yöntemi ile Füzyon ve S-Faktör Hesaplamaları

VII. Workshop on Nuclear Structure Properties, Sinop, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2014, ss.1

The Long Range Potential Effect on the O-20+C-12 System for Near and Sub-barrier Fusion Cross Section

1st NUBA International Conference on Nuclear Physics and Astrophysics, Antalya, Türkiye, 14 - 21 Eylül 2014, cilt.590 Creative Commons License identifier identifier

Approximate solutions of Schrodinger equation for Eckart potential with centrifugal term

13th Regional Conference on Mathematical Physics, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010

A New Calculation for Primordial Li Reaction Rates

European Nuclear Physics Conference, Almanya, 1 - 04 Mart 2009

Sub-Barrier Fusion Calculations for the 9Li+70Zn System

Nuclear Physics and Astrophysics: From Stable Beams to Exotic Nuclei, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2009, cilt.1072, ss.289-292

Sub-Barrier Fusion Calculations for the [sup 9]Li[sup 70]Zn System

AIP Conference Proceedings, Cappadocia (Turkey), Türkiye, 25 - 30 Haziran 2008, cilt.1072, ss.289-292

Asymptotic Iteration Method solution of the supersymmetric Schrödinger Equation

Sixth International Conference of balkan Physical Union, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2006, cilt.899, ss.369-370

Asymptotic iteration method solution of the supersymmetric Schrodinger equation

6th International Conference of the Balkan-Physical-Union, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2006, cilt.899, ss.369-370 identifier

4n Tipindeki Çekirdeklerin Reaksiyon Gözlenebilirlerinin Açıklanmasında İlave Potansiyel Tekniği

II. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2005

16O+28Si Reaksiyonunun Optik Model Yardımıyla Analizi

Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2005

Nükleer Kümelenme: Nükleer Reaksiyon ve Yapı Formalizmine Uygulanması

Türk Fizik Derneği 22. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mart 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Zamana Bağımlı Reaktör Davranışları

Nükleer Enerji, Ahmet Hakan Yılmaz, Abdullah Aydın, Tuncay Bayram, Serkan Akkoyun, Ahmet Alper Billur, Editör, Nobel Yayınevi, ss.331-350, 2015