Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Fizik

  • Nükleer Fizik

  • Genel Nükleer Tepkimeler

  • Kütle aralıklarına göre özel çekirdeklerin özellikleri

  • Nükleer yapı