Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2014 VII. Workshop on Nuclear Structure Properties

  Katılımcı

  Sinop, Türkiye

 • 2014 NUBA Conference Series: Nuclear Physics and Astrophysics

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 21. İstatistiksel Fizik Günleri

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 Nükleer Astrofizikte Düşük Enerjili Çekirdek Reaksiyonları ve X Parçacığı

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2010 13th Regional Conference on Mathematical Physics

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 European Nuclear Physics Conference

  Katılımcı

  Almanya

 • 2008 Nuclear Physics and Astrophysics: From Stable Beams to Exotic Nuclei

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Sixth International Conference of balkan Physical Union

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 II. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2005 Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Türk Fizik Derneği 22. Uluslararası Fizik Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 205

h-indeksi (WOS): 6