Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Arbitrary l-state solution of the Hellmann potential

JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY, vol.6, no.4, pp.893-903, 2007 (SCI-Expanded) identifier identifier

Any l-state solutions of the Hulthen potential by the asymptotic iteration method

JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL, vol.39, no.37, pp.11521-11529, 2006 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Weak Imaginary potential Effect on the 18,19,20O + 12C Fusion Reactions at Low Energies

XII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES 11-13 September 2019, Bitlis, TURKEY, Bitlis, Turkey, 11 - 13 September 2019, pp.39

Some energy transitions in Ti and its yields after photonuclear reaction

TESNAT 2019, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Amasya, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.13-15 Sustainable Development

Uzak Mesafe Kimyasal Savaş Ajanı Tespit Sistemlerinin Hesaplama Eksiklikleri

2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.43

Titanyum Hedef Üzerine Gerçekleştirilen Fotonükleer Reaksiyon ile Ürün Enerji ve Yarı Ömürlerinin Belirlenmesi

XI. Nükleer Bilimler Teknolojileri Kongresi, Aydın, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.20

The Effect of Exponential Type Eckart Potential for the Fusion Cross Section Calculations

IX. Workshop on Nuclear Structure Properties (NSP 2016), Sivas, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.53

Half-Lives of Titanium Isotopes from Photonuclear Reactions

4th International Conference on Radiation and Application in Various Fields of Research, Niş, Serbia And Montenegro, 23 - 27 May 2016, pp.249

16O+16O Sisteminde Alfa Kümelenme Yöntemi ile Füzyon ve S-Faktör Hesaplamaları

VII. Workshop on Nuclear Structure Properties, Sinop, Turkey, 27 - 29 October 2014, pp.1

The Long Range Potential Effect on the O-20+C-12 System for Near and Sub-barrier Fusion Cross Section

1st NUBA International Conference on Nuclear Physics and Astrophysics, Antalya, Turkey, 14 - 21 September 2014, vol.590 Creative Commons License identifier identifier

Approximate solutions of Schrodinger equation for Eckart potential with centrifugal term

13th Regional Conference on Mathematical Physics, Turkey, 1 - 04 October 2010

A New Calculation for Primordial Li Reaction Rates

European Nuclear Physics Conference, Germany, 1 - 04 March 2009

Sub-Barrier Fusion Calculations for the 9Li+70Zn System

Nuclear Physics and Astrophysics: From Stable Beams to Exotic Nuclei, Turkey, 1 - 04 February 2009, vol.1072, pp.289-292

Sub-Barrier Fusion Calculations for the [sup 9]Li[sup 70]Zn System

AIP Conference Proceedings, Cappadocia (Turkey), Turkey, 25 - 30 June 2008, vol.1072, pp.289-292

Asymptotic Iteration Method solution of the supersymmetric Schrödinger Equation

Sixth International Conference of balkan Physical Union, Turkey, 22 - 26 August 2006, vol.899, pp.369-370

Asymptotic iteration method solution of the supersymmetric Schrodinger equation

6th International Conference of the Balkan-Physical-Union, İstanbul, Turkey, 22 - 26 August 2006, vol.899, pp.369-370 identifier

4n Tipindeki Çekirdeklerin Reaksiyon Gözlenebilirlerinin Açıklanmasında İlave Potansiyel Tekniği

II. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2005

16O+28Si Reaksiyonunun Optik Model Yardımıyla Analizi

Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2005

Nükleer Kümelenme: Nükleer Reaksiyon ve Yapı Formalizmine Uygulanması

Türk Fizik Derneği 22. Uluslararası Fizik Kongresi, Turkey, 1 - 04 March 2004

Books & Book Chapters

Zamana Bağımlı Reaktör Davranışları

in: Nükleer Enerji, Ahmet Hakan Yılmaz, Abdullah Aydın, Tuncay Bayram, Serkan Akkoyun, Ahmet Alper Billur, Editor, Nobel Yayınevi, pp.331-350, 2015