Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Leishmaniasis'e Karşı Gp63 DNA Aşı Adayının Geliştirilmesi ve Antijenik Fragmanların Belirlenmesi

2nd International Vaccinology Congress & DNA Vaccine Workshop Supported by ISV, İzmir, Türkiye, 24 - 26 May 2018, ss.54

Plasmodium ovale sıtması ve Nested-PCR ile tanısı

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 September 2017, ss.493-494

plasmodium falciparum apical membran antijen 1 (AMA1)’xxin klonlanması

ULUSLAR ARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, 25 - 29 September 2017

CONSTRUCTION OF GP63 DNA VACCINE CANDIDATE AGAINST LEISHMANIASIS AND DETERMINATION OF ANTIGENIC FRAGMENTS

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017, Kırşehir, Türkiye, 24 - 28 April 2017, ss.22

PCR ANALYSIS OF MITHOCHONDRIAL COX 1 GEN DISTRIBUTION OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS ISOLATES OBTAINED FROM PEDIATRIC DISEASES

8th National and 1st International Congress of Hydatidology, Çorum, Türkiye, 13 - 15 April 2017, ss.157

CLONING TOXOPLASMA GONDII DNA VACCINE CANDIDATE ADHESION MOLECULE BASED MIC3 GENE

XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 November 2016, ss.493-494

Blastocystis sp.:The Most Common Protozoan Parasite in Kayseri,Turkey

1st International Blastocystis Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 29 May 2015, ss.12

Molecular Characterization of Echinococcus granulosus in Turkey

The 25th World Congress of Echinococcosis, Khartoum, Sudan, 23 - 27 November 2013, ss.10

PCR-RFLP Yöntemi ile Cystoisospora spp.’nin Tiplendirilmesi

XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 September - 05 October 2013, ss.96

Plasmodium falciparum sıtması: 9 olgu

XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 September - 05 October 2013, ss.93