Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lucifensin, Chymotrypsin Proteins and Molecular Characterization of Lucilia sericata

Mikrobiyoloji Bulteni, cilt.55, sa.1, ss.81-90, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

HIF-1 alpha Levels In Different Hypoxic Conditions

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.215, sa.1748, ss.38, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biosafety principles in parasitology laboratories

J Immunol Clin Microbiol, cilt.4, sa.4, ss.118-152, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Crohn Hastasında Hymenolepiosis nana Enfeksiyonu ve Tanısı

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.441

Kamerun Orjinli Plasmodium vivax ve Plasmodium falciparum Mix Enfeksiyonu ve Tanısı

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.367

Kutanöz Leishmaniasise Karşı Lucilia sericata Proteinleri

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.345

Acanthamoeba sp.’nin Neden Olduğu Bir Menenjit Olgusu, Kayseri

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.420

Leishmaniasis'e Karşı Gp63 DNA Aşı Adayının Geliştirilmesi ve Antijenik Fragmanların Belirlenmesi

2nd International Vaccinology Congress & DNA Vaccine Workshop Supported by ISV, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2018, ss.54

Plasmodium ovale sıtması ve Nested-PCR ile tanısı

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25 - 29 Eylül 2017

Plasmodium falciparum Apical Membran Antijen 1 (AMA1)’in Klonlanması

ULUSLAR ARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.491-492

Molecular characterization of Echinococcus granulosus isolatesobtained from different sources

The XXVI. World Congress on Echinococcosis, Bükreş, Romanya, 1 - 03 Ekim 2015, ss.68

Blastocystis sp.: The Most Common Protozoan Parasite in Kayseri, Turkey

1st International Blastocystis Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2015, ss.42-43

Molecular Characterization of Echinococcus granulosus in Turkey

The 25th World Congress of Echinococcosis, Khartoum, Sudan, 23 - 27 Kasım 2013, ss.10

PCR-RFLP Yöntemi ile Cystoisospora spp.’nin Tiplendirilmesi

XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 Eylül - 05 Ekim 2013, ss.96

Plasmodium falciparum sıtması: 9 olgu

XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 Eylül - 05 Ekim 2013, ss.93

PCR-RFLP Yöntemi İle Cystoisospora spp.’nin Tiplendirilmesi

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 Eylül - 05 Ekim 2013, ss.202