Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 3rd NPCPT (International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy)

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2019 21. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2017 8th National and 1st International Congress of Hydatidology

  Katılımcı

  Çorum, Türkiye

 • 2015 9th European Congress on Tropical Medicine and International Health

  Katılımcı

  Basel, İsviçre

 • 2015 1st International Blastocystis Symposium

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 7. ULUSAL HİDATİDOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2013 The 25th World Congress of Echinococcosis

  Katılımcı

  Al-Khartûm, Sudan

 • 2013 The International Conference on New Strategies in Vector Control

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 3. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

Ödüller

 • Mart 2020 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burslar

 • 2012 - 2015 Türkiye'deki Sularda Serbest Yaşayan Potansiyel Patojen Amiplerin İn Vitro Sitotoksisite ve İn Vivo Patojenitesinin Araştırılması / 1001 - Araştırma Bursu

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 13

h-indeksi (WOS): 2