Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Adaptation of appearance-related social media consciousness scale into Turkish: A validity and reliability study on adolescents

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.8, no.1, pp.63-70, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

An Examination of Turkish Students' PISA 2015 Collaborative Problem-Solving Competencies

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.7, no.4, pp.588-606, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Development of Perceived School Effectiveness Scale: Validity and Reliability Study

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.49, pp.506-529, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Effects of Students and School Variables on SBS Achievements and Growth in Mathematic

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.10, no.1, pp.96-116, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Investigation of Scientific Literacy of Primary and Secondary School Teachers with Focus Group Interviews

ERCIYES JOURNAL OF EDUCATION (EJE), vol.2, no.1, pp.1-18, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

PISA 2012 Problem Çözme Yeterliğine Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, vol.8, no.4, pp.435-452, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Examining the effects of students and school variables on PISA 2012 Problem-solving achievement in Turkey

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.2, no.5, pp.24-30, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, pp.1-2

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Hakkındaki Görüşleri

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, pp.1-2

From negative evidence to learning opportunities: Investigating informal formative assessment practices in an L2 classroom

The 6th International Conference on Research in Applied Linguistics- ULEAD ICRAL 2022, Amasya, Turkey, 9 - 11 May 2022, pp.23-24

Parametrik Olmayan Bilişsel Tanılama, Yapay Sinir Ağı ve DINO Modelinin Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması

7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.1-2

Yükseköğretim Çevrimiçi Eğitim-Öğretim Sürecinde Öğrenci Başarısına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021

Teknoloji Destekli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Pedagojik İnanç Sistemlerine Etkisi

3. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.173

Türk Öğrencilerinin 2018 PISA Okuma Okuryazarlıklarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi

3. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.153

Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.1

Türkiye’de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Üzerine Yapılan Tezlerin Betimsel Analizi (2009-2019)

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.37

Examining The Effects Of Students And School Variables On Pisa 2012 Problemsolving Achievement In Turkey

4.th Cyprus International Conference On Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 March 2015, pp.1-2

Books & Book Chapters

Eylem Araştırmaları

in: Nitel Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Mustafa Çelebi, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.110-125, 2021