Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, pp.1-2

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Hakkındaki Görüşleri

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, pp.1-2

From negative evidence to learning opportunities: Investigating informal formative assessment practices in an L2 classroom

The 6th International Conference on Research in Applied Linguistics- ULEAD ICRAL 2022, Amasya, Turkey, 9 - 11 May 2022, pp.23-24

Parametrik Olmayan Bilişsel Tanılama, Yapay Sinir Ağı ve DINO Modelinin Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması

7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.1-2

Yükseköğretim Çevrimiçi Eğitim-Öğretim Sürecinde Öğrenci Başarısına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021

Teknoloji Destekli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Pedagojik İnanç Sistemlerine Etkisi

3. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.173

Türk Öğrencilerinin 2018 PISA Okuma Okuryazarlıklarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi

3. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.153

Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.1

Türkiye’de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Üzerine Yapılan Tezlerin Betimsel Analizi (2009-2019)

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.37

Examining The Effects Of Students And School Variables On Pisa 2012 Problemsolving Achievement In Turkey

4.th Cyprus International Conference On Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 March 2015, pp.1-2

Books & Book Chapters

Eylem Araştırmaları

in: Nitel Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Mustafa Çelebi, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.110-125, 2021

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals