Investigation of disciplinary problems in vocational and technical high schools in Kayseri: A mixed-method study


Creative Commons License

Demir Başaran S. , Yavuz E. , Azakoğlu D.

Turkish Studies Educational Sciences, cilt.14, ss.2995-3024, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29228/turkishstudies.29347
  • Dergi Adı: Turkish Studies Educational Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.2995-3024

Özet

Bu araştırmada, mesleki ve teknik liselerdeki disiplin problemlerinin neler olduğu, bu problemlerin nedenleri, çözüm yolları ve bunların öğretmenlerin cinsiyetlerine ve öğretmenlik alanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı öğretmenlerin bakış açıları ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerden disiplin problemleri ile başa çıkmada kendi yeterliliklerini değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin bakış açıları nitel ve nicel yöntemlerle incelendiği için bu çalışma, karma yöntem desenindedir. Araştırmada nicel veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Mesleki ve Teknik Liselerdeki Disiplin Sorunları, Nedenleri ve Çözüm Yolları Anketi” ile nitel veriler ise yapılandırılmış görüşme formu kullanarak yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın nicel bölümünde basit seçkisiz örnekleme kullanılarak belirlenen 296 öğretmenle, nitel bölümünde ise kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 12 öğretmen ile çalışılmıştır. Sonuç olarak, meslek liselerinde en sık görülen disiplin problemlerinin devamsızlık, derste cep telefonu ile ilgilenme, argolu ve küfürlü konuşma ve okul ve sınıf kurallarına uymama olduğu belirlenmiştir. Belirlenen disiplin problemlerin nedenlerinin öğrenci, okul yönetimi ve okul, öğretmen, son olarak aile ve çevre kaynaklı olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin disiplin problemlerini çözmede daha çok müdahaleci çözüm yollarını tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin problemli olarak gördükleri davranışların, bu davranışların nedenlerinin ve çözüm yollarının öğretmenlerin cinsiyetlerine ve öğretmenlik alanlarına göre değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin disiplin problemleri ile başa çıkmada kendi yeterliklerine ise düşük puan vermedikleri gözlemlenmiştir.