Prof.Dr.

Mikail AKBULUT


FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

Eğitim Bilgileri

1996 - 2003

1996 - 2003

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Yüksek Lisans

University Of Florida, Instıtute Of Food And Agrıcultural Scıences, Plant Pathology, Amerika Birleşik Devletleri

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

Optimization of regeneration and transformation conditions for chickpea

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

1995

1995

Yüksek Lisans

Molecular characterization of the coat protein genes of isolates of Citrus Tristeza Virus from Turkey, and additional genes from other strains

University Of Florida, Institute Of Food And Agricultural Sciences, Plant Pathology

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE), Yaşam Bilimleri (LIFE), Bitki ve Hayvan Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, BİTKİ BİLİMLERİ, BİYOKİMYA VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

2011 - 2017

2011 - 2017

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

2003 - 2011

2003 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

1996 - 2003

1996 - 2003

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

2013 - 2016

2013 - 2016

Diğer Idari Görev

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi

2004 - 2016

2004 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

2012 - 2015

2012 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

2012 - 2015

2012 - 2015

Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Tomarza Meslek Yüksek Okulu

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Plant biotechnology

Lisans

Lisans

Viroloji

Lisans

Lisans

Biyokimya

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitki Biyoteknolojisi

Lisans

Lisans

Bitki Hücre ve Doku Kültürü

Doktora

Doktora

Advanced Plant Metabolism

Doktora

Doktora

Plant Molecular Biology

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Kayseri’De Yüksek Şarka Enfeksiyonu

CEYLAN A. , GÜRCAN K. , AKBULUT M. , Sohi M. G.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.30, ss.1-6, 2014

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

PPV-T izolatlarının tüm genom analizi; Türkiye'de PPV-T izolatlarının kökeni ve yayılma rotası

GÜRCAN K. , Teber S., CEYLAN A. , CANDRESSE T., AKBULUT M. , Ulubaş Serçe Ç., et al.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 October 2018, ss.99
Link

2016

2016

Plum pox virus'ünün Bulaşıcı (Enfektif) Komplementer DNA (cDNA) Vektörünün Geliştirilmesi

Comart Demirel S., AKBULUT M. , Ulubaş Serçe Ç., Akbaş B., Kaymak S., Değirmenci K., et al.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 September 2016, ss.572

2016

2016

Plum pox virus ünün Bulaşıcı Enfektif Komplementer DNA cDNA VektörününGeliştirilmesi

DEMİREL S., AKBULUT M. , ULUBAŞ SERÇE Ç., Akbaş B., Kaymak S., Değirmenci K., et al.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 September 2016

2016

2016

Agrobacteriurn-mediated transformation of Nicotiana benthamiana with Plum pox virus T genes

Ghaderi M., AKBULUT M. , GÜRCAN K.

3rd International Symposium on Plum Pox Virus, Antalya, Türkiye, 9 - 13 May 2016, cilt.1163, ss.7-11 Özet

2015

2015

Plum Pox Virüsü ve Kayısı İnteraksiyon Programı

GÜRCAN K. , CEYLAN A. , YILMAZ K. U. , AKBULUT M. , Ghaderi M., Comart S., et al.

VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 August 2015, ss.266

2015

2015

Complete nucleotide sequence analysis of Plum Pox Virus'Turkey' isolates

CEYLAN A. , GÜRCAN K. , AKBULUT M.

International Conference on Virus and Other Graft Transmissible Disease of Fruit Crops, Morioka, Japonya, 8 - 12 June 2015, cilt.1, ss.50

2014

2014

Analysis Of Genetic Diversity In Turkey Orginated Local Wheat Populations

TEMİZGÜL R. , AKBULUT M. , AZİZOĞLU U. , KAPLAN M. , YILMAZ S. , AYVAZ A.

International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey,, İzmir, Türkiye, 10 September - 12 December 2014, ss.97

2014

2014

Controlling Plodia Interpunctella (Hübner) (Lepideptera: Pyralidae) With Recombinant Cry1a Protein

YILMAZ S. , AZİZOĞLU U. , KARABÖRKLÜ S., AYVAZ A. , Temizgül R. , AKBULUT M.

International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey,, İzmir, Türkiye, 10 - 12 December 2014, ss.211

2014

2014

28S rDNA Dizi Analiziyle Bazı Entomopatojen Nematodların Karakterizasyonu

Karaborklu S., Ayvaz A. , AKBULUT M. , YILMAZ S. , AZİZOĞLU U.

2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 November 2014, ss.143

2014

2014

Hmw Guluten Polymorphism In Turkey Orgininated Local Wheat Populations

Temizgül R. , AKBULUT M. , Azizoğlu U. , YILMAZ S. , KAPLAN M. , AYVAZ A.

3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 - 12 September 2014, ss.98

2014

2014

Insecticidal Activity Of Recombinant Cry1ab Toxin On Mediterranean Flour Moth, Ephestia Kuehniella Larvae

AZİZOĞLU U. , Ayvaz A. , Yılmaz S., KARABÖRKLÜ S., AKBULUT M.

International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey,, İzmir, Türkiye, 10 - 12 September 2014, ss.208

2014

2014

Gluten Allele Freguencies And Glu-1 Quality Scores In Local Wheat Populations Originated From Turkey

AKBULUT M. , TEMİZGÜL R. , AZİZOĞLU U. , YILMAZ S. , AYVAZ A. , KAPLAN M.

3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.95-95, İzmir, Türkiye, 10 - 12 September 2014, ss.95

2014

2014

Cloning And Expression Of Cry2a Gene From Bacillus Thuringiensis Sy49-1 Strain And Its Toxicity On Culex Pipiens (Diptera) Larvae

AYVAZ A. , AZİZOĞLU U. , YILMAZ S. , karabörklü s., TEMİZGÜL R. , AKBULUT M.

3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 10 - 12 September 2014, ss.209

2014

2014

Cry Gene Frequency Of Native Bacillus Thuringiensis Isolates

YILMAZ S. , AZİZOĞLU U. , TEMİZGÜL R. , AYVAZ A. , karabörklü s., AKBULUT M. , et al.

Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 March 2014, ss.17

2013

2013

Detection and discrimination of Plum pox virus D M and T strains with High resolution melting anaylsis

Comart S., GÜRCAN K., SAY A. , AKBULUT M. , ULUBAŞ SERÇE Ç., Kaymak S.

II International Symposium on Plum Pox Virus, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 October 2013, ss.20

2013

2013

PPV T is common at home gardens of Centeral Anatolia

GÜRCAN K. , CEYLAN A. , AKBULUT M. , Değirmenci K.

II International Symposium on Plum Pox Virus, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 October 2013, ss.21

2013

2013

Transmission Route of New Plum pox virus introductions in Turkey

CEYLAN A. , GÜRCAN K. , Ghaderi m., AKBULUT M. , Ulubaş Serçe Ç.

2 nd International Symposium on Plum Pox Virus, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 October 2013, ss.19

2013

2013

Plum Pox Virus D in Turkey

GÜRCAN K. , Ceylan A. , AKBULUT M. , Comart S., Akbaş B., Ghaderi M.

2nd International Symposium on Plum Pox Virus, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 September 2013, ss.22

2013

2013

PPV-T is common in home gardens of Central Anatolia

GÜRCAN K., CEYLAN A. , AKBULUT M. , Değirmenci K.

2nd International Symposium on Plum Pox Virus, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 September 2013, ss.21

2013

2013

Transmission route of new plum pox virüs in Turkey

CEYLAN A. , GÜRCAN K., Ghaderi M., AKBULUT M. , Ulubaş Serçe Ç.

2nd International Symposium on Plum Pox Virus, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 September 2013, ss.19

2013

2013

Detection and Discrimination of Plum Pox Virus D, M and T strains with High resolution melting analysis

Comart S., GÜRCAN K. , Say A. , AKBULUT M. , Ulubaş Serçe Ç., Kaymak S.

2nd International Symposium on Plum Pox Virus, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 September 2013, ss.20

2012

2012

Transgenic plants with special reference to legumes

AKBULUT M.

Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium, Türkiye, 1 - 04 November 2012, cilt.161, ss.11

2012

2012

Determination of peroxidase gene polymorphism in watermelon lines existing in Turkish genetic resources

Öcal N., GÜLŞEN O. , AKBULUT M. , YETİŞİR H. , Solmaz İ., Sarı N.

Xth EUCARPIA Meeting on Genetic and Breeding of Cucurbitaceae, Türkiye, 1 - 04 October 2012, cilt.1, ss.391

2012

2012

Selenyum toksisitesinin selenyum toleransı farklı olan iki buğday çeşidinde antioksidan enzim aktivitesine etkisi.

AKBULUT M. , Gökbulut T.

. 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Bildiri kitabı, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.21

2012

2012

Bazı toprak nematodlarıyla ilişkili fungus türlerinin moleküler karakterizasyonu

Karabörklü S., Azizoğlu U. , Yılmaz S., Tekin S., Çömlekçi E., Ayvaz A. , et al.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.1403

2010

2010

. Bazı buğday (Triticum) çeşitlerinde peroksidaz gen polimorfizminin belirlenmesi.

Ceylan H., Gülşen O., Ceylan A., AKBULUT M.

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.34

2009

2009

Detection of cry1 genes in Local Bacillus thuringiensis isolates and their bioactivities on Uv-irradiated stored product moth larvae

AZİZOĞLU U. , YILMAZ S. , AYVAZ A. , AKBULUT M.

International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment, ule2009, Denizli, Türkiye, 28 September - 01 October 2009, ss.67

2010

2010

Determination of Antioxidant Enzym Activity in Wheat and Bean to Heavy Metal Toxicity

DEMİREZEN YILMAZ D. , AKBULUT M. , URUÇ PARLAK K.

International Conference on Plants &Environmental Pollution, Kayseri, Türkiye, 06 July 2010 - 11 September 2009, ss.8

2009

2009

PCR based identification of insecticidal crystal genes of Bacillus thuringiensis isolated from Adana.

azizoğlu u. , YILMAZ S. , AYVAZ A. , karabörklü s., AKBULUT M. , TEMİZGÜL R.

International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment,, Türkiye, 1 - 04 September 2009, ss.38
Link

2008

2008

Selenyum toksisitesinin arpa bitkisinde antioksidan enzim aktivitesine etkisi.

Çakır S., AKBULUT M. , Toprak G. , Uruç K., Kılıç S.

19. Biyoloji Kongresi., Trabzon, Türkiye, 1 - 04 June 2008, ss.364-365

2008

2008

Partikül bombardımanı (biyolistik) yöntemiyle gen aktarımının optimizasyonu.

Çevrim M., AKBULUT M.

Biyoloji kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 June 2008, ss.364-265

2006

2006

Nohut bitkisinde Agrobacterium aracılığıyla gen transferi.

AKBULUT M. , Temizgül R. , Öktem H. A.

18.Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 June 2006, ss.51

2006

2006

Nohut Bitkisinde (Cicer arietinum) Agrobacterium Aracılığıyla Gen Transferi

TEMİZGÜL R. , AKBULUT M. , Öktem H. A.

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 June 2006, ss.1

2001

2001

Nohutta doku kültürü ve transformasyon çalışmaları.

AKBULUT M. , Öktem H. A. , Yücel M.

12.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 1 - 04 September 2001, ss.92-96

2000

2000

In Planta electroporation mediated transformation studies in chickpea.

AKBULUT M. , Yücel M., Öktem H. A.

. Prooceeding of Second Balkan Botanical Congress, Plants of the Balkan Peninsula into the nextmillenium., Türkiye, 1 - 04 May 2000, cilt.2, ss.155-159

Desteklenen Projeler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Plum Pox Virüsün Enfektif cDNA Klon Vektörlerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK Projesi

GÜRCAN K. (Yürütücü) , ULUBAŞ SERÇE Ç., AKBULUT M.

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Antibakteriyel ve Kir Leke Tutmayan Seramik Malzeme Üretimi

Sanayi Tezleri Projesi

HANÇER M. (Yürütücü) , İPEKCİ H. H. , SAVAŞ S. , AKBULUT M.

2018 - 2019

2018 - 2019

Shotgun DNA Dizileme ile Tüm Genom Fiziksel Harita Genom Analizi ve RNAseq Transkriptom Profilleme Yoluyla Kayısı Genlerin Anotasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜRCAN K. (Yürütücü) , AKBULUT M.

2011 - 2014

2011 - 2014

Etkili Yerel Bacillus thuringiensis Suşlarına Ait cry Genlerinin Klonlanması, İfade Ettirilmesi ve Çeşitli Zararlı Böcekler Üzerine Etkinliklerinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILMAZ S. (Yürütücü) , AZİZOĞLU U. , TEMİZGÜL R. , AKBULUT M. , AYVAZ A. , GÜLŞEN O. , et al.

2011 - 2014

2011 - 2014

Bacillus thuringiensis SY49-1 SUŞUNA AİT cry1 VE cry2 GENLERİNİN KLONLANMASI, İFADESİ VE BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AYVAZ A. (Yürütücü) , AZİZOĞLU U. , AKBULUT M. , YILMAZ S.

2011 - 2014

2011 - 2014

RNA interferans Mekanizması ile Nicotiana Benthamiana’da Şarka Hastalığına Dayanıklılık Kazandırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜRCAN K. (Yürütücü) , UZUN A. , AKBULUT M. , YILMAZ K. U. , DEĞİRMENCİ K., GÜLŞEN O. , et al.

2010 - 2014

2010 - 2014

Bazı bölgelerden izole edilen entomopatojenik nematodların teşhisi ve çam keseböceğine (Thaumetopoea wilkinsoni Tams) karşı biyolojik mücadelede kullanım olanaklarının araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AYVAZ A. (Yürütücü) , KARABÖRKLÜ S., YILMAZ S., AKBULUT M.

2009 - 2014

2009 - 2014

BACİLLUS THURİNGİENSİS, ULTRA VİOLE RADYASYONU VE DÜŞÜK SICAKLIĞA MARUZ BIRAKILMIŞ EPHESTİAKUEHNİELLA, PLODİA İNTERPUNCTELLA VE TRİBOLİUM CASTENEUM LARVALARINDA ANTİOKSİDAN ENZİMAKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AYVAZ A. (Yürütücü) , SARIBERK D., AKBULUT M.

2006 - 2008

2006 - 2008

BUĞDAY VE FASULYE BİTKİLERİNDE AĞIR METAL TOKSİSİTESİNE KARŞI OLUŞTURULAN ANTİOKİDANT ENZİM AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DEMİREZEN YILMAZ D. (Yürütücü) , ÖZCAN S. , SAATÇİ E. , AKBULUT M.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Temmuz 2018

Temmuz 2018

The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev - UKRAINE

Kyyiv

Temmuz 2017

Temmuz 2017

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity

Minsk

Ekim 2015

Ekim 2015

Ulusal Tarım Kongresi

Afyon

Eylül 2014

Eylül 2014

3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014

izmir

Eylül 2013

Eylül 2013

2nd International Symposium on Plum Pox Virus

Olomouc

Nisan 2012

Nisan 2012

Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium

Kayseri

Nisan 2012

Nisan 2012

2.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Antalya

Haziran 2011

Haziran 2011

Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi

Kahraman Maraş

Ekim 2010

Ekim 2010

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Antalya

Eylül 2009

Eylül 2009

International workshop on urbanisation, land use, land degradation and environment

Denizli

Eylül 2009

Eylül 2009

2. Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele sempozyumu

Muğla

Temmuz 2009

Temmuz 2009

International congress on plants and environmental pollution.

Kayseri

Haziran 2008

Haziran 2008

19. Biyoloji kongresi

Trabzon

Haziran 2006

Haziran 2006

18. Ulusal Biyoloji Kongresi.

Aydın

Ağustos 2003

Ağustos 2003

13. Biyoteknoloji Kongresi

Çanakkale

Eylül 2001

Eylül 2001

12. Biyoteknoloji Kongresi.

Balıkesir

Mayıs 2000

Mayıs 2000

Second Balkan Botanical Congress

İstanbulDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2012 - 2012

2012 - 2012

Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 162

h-indeksi (WOS): 8