Bazı toprak nematodlarıyla ilişkili fungus türlerinin moleküler karakterizasyonu


Karabörklü S., Azizoğlu U. , Yılmaz S., Tekin S., Çömlekçi E., Ayvaz A. , ...More

21. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.1403

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1403