. Bazı buğday (Triticum) çeşitlerinde peroksidaz gen polimorfizminin belirlenmesi.


Ceylan H., Gülşen O., Ceylan A., AKBULUT M.

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34