Çam Kesetırtılı Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) Larvalarının Yerel Bacillus thuringiensis İzolatlarıyla Mücadelesi


YILMAZ S., karabörklü s., azizoğlu u., AYVAZ A., AKBULUT M., tekin s., ...More

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 June 2011, pp.140

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.140
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Pine Processionary Moth Thaumetopoea pityocampa is a troublesome pest causing defoliation in pine trees. In this study, toxicity experiments were conducted by using several native Bacillus thuringiensis isolates, obtained and characterized from various soil samples in Adana province. Bt isolates, known to bear lepidopteran effective cry genes, were incubated in sporulation culture and centrifuged to obtain spor-crystal mixture. Spor-crystal mixture was lyophilized and applied to the larvae at the doses of 3000, 5000 and 7000 ppm (µg/ml). Larvae, obtained from their natural habitats in March 2010, were put in the petri dishes with toxin soaked pine needles (1g). Trials were conducted in triplicate at 15ºC and 70±5% relative humidity. The number of larvae killed by sporecrystal mixture was recorded during ten days and percent mortalities were calculated. The mortality effect of Btk HD1, SY49.1, SY27.1 and SY62.1A were found to be 76.67, 96.67, 93.33 and 86.67% at 3000 ppm dose, respectively. Percent mortality of SY33.3, SY65.1B, SY45.4, SY73.4, SY62.1A and SY27.3 were quite high (> 80%) compared to control. Almost complete mortality was observed at 7000 ppm treatment with Btk HD1, SY62.1A, SY33.3, SY73.4, SY27.1 and SY49.1. The least effective isolate was observed to be SY74.2. LC50 and LC99 values for each isolates were calculated to determine the toxicity level.
Çam kesetırtılı Thaumetopoea pityocampa, özellikle çam ağaçlarında tahribata neden olan önemli bir zararlıdır. Bu çalışmada Adana il sınırları içerisindeki çeşitli topraklardan izole edilen ve karakterizasyonu yapılan bazı Bt izolatlarının etkinliği araştırılmıştır. Lepidoptera takımına karşı etkili cry genler taşıyan Bt izolatları sporlandırma besiyerinde inkübasyona bırakıldıktan sonra santrifüj edilerek spor-kristal karışımı elde edilmiştir. Liyofilize edilen spor-kristal karışımı 3000, 5000 ve 7000 ppm’lik (µg/ml) dozlarda çam yaprağına (ml/gr) emdirilmiş ve bu yapraklar 2010 yılı Mart ayında doğal ortamlarından toplanan larvalarla birlikte petri kaplarına konmuştur. Denemeler 15 °C ve % 70±5 neme ayarlanmış inkübatörde üçer tekerrür halinde yapılmıştır. Spor kristal karışımının larvalar üzerindeki öldürücü etkisi on gün boyunca gözlenmiş ve yüzde ölüm oranları hesaplanmıştır. 3000 ppm’lik uygulamada SY49.1, SY27.1, SY62.1A ve Btk HD1’in öldürücü etkisi sırasıyla % 96.67, 93.33, 86.67 ve 76.67olarak hesaplanmıştır. 5000 ppm’lik uygulamada SY33.3, SY65.1B, SY45.4, SY73.4, SY62.1A ve SY27.3 izolatlarının yüzde ölüm oranları oldukça yüksek (> % 80) bulunmuştur. 7000 ppm’lik uygualamada ise SY62.1A, SY33.3, SY73.4, SY27.1, SY49.1 izolatları ve Btk HD1 suşu larvaların tamamına yakınını öldürmüştür. En düşük etkiyi gösteren izolat SY74.2 izolatı olmuştur. Her bir izolat için LC50 ve LC99 değerleri hesaplanarak spor kristal karışımlarının larvalar üzerindeki etkinliği belirlenmiştir.