Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUKLARDA VE ADOLESANLARDA ANTROPOMETRİK, METABOLİK PARAMETRELERİN HEPATOSTEATOZ İLE İLŞKİSİ

7. ERCİYES PEDİATRİ AKADEMİSİ, Kayseri, Turkey, 26 - 27 March 2021, pp.71-75 Sustainable Development

Çocukluk Yaş Grubu Osteoid Osteomalarında Görüntüleme Bulguları

Kemik Eklem 2021 Çevrim İçi Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 April 2021, pp.89 Sustainable Development

Meckel-Gruber Sendromu Tanısında Fetal MRG

ERCİYES PEDİATRİ AKADEMİSİ KIŞ KONGRESİ, 26 - 27 March 2021, pp.298-299

Yenidoğan Bebekte Bilateral Psoas Apsesi

7. Erciyes pediatri Akademisi Kış KONGRESİ , Kayseri, Turkey, 26 - 27 March 2021, pp.19-20

Correlation Between Fetal Autopsy and Postmortem Magnetic Resonance Imaging in Fetal Anomalies Terminated in the Second Trimester: A Preliminary Report

109th Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP), Los-Angeles, Chile, 29 February - 05 March 2020, vol.100, pp.1-2 identifier

Correlation Between Fetal Autopsy and Postmortem Magnetic Resonance Imaging in Fetal Anomalies Terminated in the Second Trimester: A Preliminary Report

109th Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP), Los-Angeles, Chile, 29 February - 05 March 2020, vol.33, pp.1-2 identifier

Lipofibromatous hamartoma of median and ulnar nerves: report of two cases

2. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Almati, Kazakhstan, 11 - 15 September 2019, pp.125

Behçet Hastalığı ve Psödotümör Serebri: Olgu Sunumu

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 1 - 05 May 2019

ÇOCUKLUK ÇAĞI PRİMER AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017, pp.34-35

omuz skışma sendromunda artroskopik tedavinin etkinliği

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.238

Omuz sıkışma sendromunda artroskopik tedavi etkinliği.

11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.1

Tibiotalar eklemde sinovya kaynaklı pirinç tanesi cisimcikleri.

20. Türk Patoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 September 2010, pp.69