Behçet Hastalığı ve Psödotümör Serebri: Olgu Sunumu


ÖZTÜRK S. , CANPOLAT M. , ACER H. , ÖZDEMİR ÇİÇEK S. , KARAMAN Z. F. , PER H. , ...Daha Fazla

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 1 - 05 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri