Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Activities of the Near East Relief Committee in the Caucasus Region in Its Own Resources

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.15, no.31, pp.41-78, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türk-Rus İlişkilerinin Son 30 Yılı

Türkiye Günlüğü, no.147, pp.77-94, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The approaches of the government and media to the July 15 coup attempt in Russia

Erciyes Akademi, vol.35, no.2, pp.510-542, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Legacy of the October Revolution: The War of the Red and Whites

Türkiyat Mecmubası, vol.31, no.2, pp.487-490, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Turkey-Russia Relations and High-Level Cooperation Council

KARE - Uluslararası Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi, no.8, pp.81-128, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

History of Namestnik Institution in Russian State Organization

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.8, pp.191-211, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Russian Administrativa Structures in the Caucasus (1785-1845)

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.14, no.27, pp.73-110, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tarihten Günümüze Osetler

Yeni Türkiye, no.79, pp.497-506, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk ve Rus Tarih Yazımında Ankara-Moskova Arasındaki İlişkilerin Kuruluş Süreci

Международная научная конференция 100 ЛЕТ РОССИЙСКО–ТУРЕЦКИМ ОТНОШЕНИЯМ (Uluslararası Bilimsel Sempozyum «TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN 100. YILI»), Moskva, Russia, 11 November 2021, pp.79-80

Rus Basınında 15 Temmuz Darbe Girişimi

Uluslararası Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Türkiye’xxde Darbeler Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 7 - 08 October 2019, pp.47 Creative Commons License Sustainable Development

Rus Devlet Teşkilatı Tarihinde Namestniklik Kurumu

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, pp.305-306

İnguş Oset çatışması Tarihinde Rusya nın Rolü

V. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu“Tarihi ve Güncel Siyasal Konular: Görüşler Öneriler”, Giresun, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.393-406

İki Farklı Pencereden Güney Osetya Sorunu

III. Uluslararası Kafkasya Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 April 2012, pp.663-672

Books & Book Chapters

Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri

in: 21. Yüzyılda Kafkasya, Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.95-160, 2022

Türkiye-Rusya Arasında Uçak Krizi ve Rusya’nın Geliştirdiği Refleksler

in: 100. Yılında TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİ VE KARADENİZ (Moskova Antlaşması’ndan Günümüze), Prof. Dr. Mehmet OKUR, Dr. Öğr. Üyesi Yüksel KÜÇÜKER, Dr. Ahmet Nafiz ÜNALMIŞ, Editor, Akçağ, Ankara, pp.295-342, 2021

Other Publications