Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

URDU ŞAİRİ MÎRZÂ GÂLİB VE DÎVÂN ŞAİRİ HAŞMET’İN ŞARAP REDİFLİ GAZELLERİ ÜZERİNE BİR MUKÂYESE DENEMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research, cilt.7, ss.148-161, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şairlerinin Gözüyle Belagat I

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal Of International Social Research, cilt.7, ss.158-174, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şârih Şem’î Şem’ullah Efendi’nin Hayatı ve Şerh-i Mesnevî’sinin Şerh Yöntemine Dâir

Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.255-275, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nadirî’nin Bir beyti Üzerine Düşünceler

Erciyes Dergisi, ss.31-37, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri