Şârih Şem’î Şem’ullah Efendi’nin Hayatı ve Şerh-i Mesnevî’sinin Şerh Yöntemine Dâir


KOÇOĞLU T.

Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.255-275, 2010 (Peer-Reviewed Journal)