Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kronik bel ağrılı hastalarda balneoterapinin etkinliği: Ön sonuçlar

İSTANBUL FİZİKSELTIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ, cilt.2, sa.14, ss.23-34, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plantar fasiit tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi.

Ahi Evran Medical Journal, cilt.4, sa.1, ss.1-5, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet Hastalarında Tam Kan Sayımı ve Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONBİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.7-11, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bel Ağrısının Göz Ardı Edilen Nedenlerinden Biri: Superior Kluneal Sinir Tuzaklanma Nöropatisi

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.41-47, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non-Spesifik Bel Ağrılı Yaşlı Bireylerde Yürüme Parametreleri ve Ağrı Şiddeti

Geriatrik Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.68-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vertebral kompresyon fraktürü ile prezente olan gebelikle ilişkili osteoporoz: olgu sunumu

Van Tıp Dergisi, cilt.26, sa.4, ss.561-563, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rehabilitation Outcomes of a Patient with HELLP Syndrome: Case Report.

AHİ EVRAN MEDICAL JOURNAL, cilt.3, sa.2, ss.69-71, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fibromiyalji Sendromunda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.

AHİ EVRAN MEDİCAL JOURNAL, cilt.3, sa.2, ss.48-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vitamin D status and association with disease activity and quality of life in patients with rheumatoid arthritis

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.10, sa.4, ss.462-465, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratios are associated with disease activity in rheumatoid arthritis

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.10, sa.3, ss.379-383, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Limbus Vertebra Mimicking Avulsion Fracture

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.57, sa.1, ss.102-104, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Disability Distribution of Geriatric Patients Applying to the Board of Health for Disabled in a Rural Region

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.24, sa.3, ss.92-99, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çocukta Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu

Türk Osteoporoz Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.100-103, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Bölgede Özürlü Sağlık Kuruluna Başvuran Geriatrik HastalarınÖzürlülük Dağılımı

Turkish Journal of Osteoporosis, cilt.24, ss.92-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Bone Mineral Density in Psoriasis Patients without Arthritis

Osmangazi Tıp Dergisi, cilt.4, sa.41, ss.353-359, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Traumatic Tetraplegia without Radiologic Abnormalities in an Elderly Woman: A Case Report

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.24, sa.1, ss.29-31, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Rehabilitation Outcomes of Operated Sprengel Deformity (Congenital High Scapula): A Case Report

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.55, sa.4, ss.328-331, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilateral Complex Regional Pain Syndrome after Fracture of Bilateral Tibia and Fibula

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.23, sa.1, ss.29-32, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Rare Cause of Hip Pain: Transient Osteoporosis of the Hip-Two Case Reports

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.21, sa.3, ss.141-144, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Golimumab tedavisi esnasında gelişen eritema nodozum

uluslararası katılımlı 27.Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORE ENDURANCE AND PAIN IN ELDERLY WITH NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN

1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress (IAMHC), 11 - 14 Nisan 2019

Kronik Hemiplejik Bireylerde Talokrural Eklem Mobilizasyonunun Yürüyüş Parametrelerine Etkisi

1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress, Kırşehir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.700

İzotretinoin Kullanımına Sekonder Gelişen Sakroileit: Olgu Sunumu

1st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, 11 - 14 Nisan 2019

Multiple Vertebral Anomalilerin Eşlik Ettiği Skolyoz

1st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, 11 - 14 Nisan 2019

GEBE OLMAYAN BİR KADINDA KALÇANIN BİLATERAL GEÇİCİ OSTEOPOROZU

1st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, 11 - 14 Nisan 2019

Diyabetin Önemli Bir Komplikasyonu: Charcot Nöropatisi

1st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, 11 - 14 Nisan 2019

Kronik bel ağrılı hastaların demografik ve klinik özellikleri

2. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Herpes Zoster Enfeksiyonu Sonrası Üst Ekstremitede Gelişen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care And Emergency Medicine Congress, 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 19 - 22 Nisan 2018

Bilateral Tutulumlu Diyabetık Amyotrofi

5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care And Emergency Medicine Congress, 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 19 - 22 Nisan 2018

Kalp Yetmezliği Şikayeti İle Başvuran Hastada Tekrarlayıcı Seronegatif Gode Bırakan Ödemin Eşlik Ettiği Simetrik Sinovit Sendromu (RS3PE)

5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care And Emergency Medicine Congress, 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 19 - 22 Nisan 2018

Renal Kolik Mi, Torakolomber Geçiş Sendromu Mu?

5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care And Emergency Medicine Congress, 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 19 - 22 Nisan 2018

Çocukta Tetik Parmak: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2017, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2017, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017