Genç yetişkinlerde karada ve su içinde yapılan plyometrik egzersizlerin kas kuvveti ve propriosepsiyon üzerine etkisinin incelenmesi


Creative Commons License

BÜYÜKTURAN B., KARARTI C., ŞAŞ S. , BÜYÜKTURAN Ö.

JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION, vol.8, no.1, pp.10-17, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION
  • Page Numbers: pp.10-17

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, genç yetişkinlerde karada ve su içinde yapılan plyometrik egzersizlerin kas kuvvetine ve proprioseptif duyuya etkisini incelemektir.
Yöntem: Çalışmaya yaşları 18-25 yıl olan toplamda 30 genç yetişkin dahil edildi. Çalışmaya katılan birey sayısı her gruba eşit olacak şekilde, iki gruba ayrıldı. Bireylere, haftada 3 gün 8 hafta olmak üzere kara veya su içi plyometrik egzersizler uygulandı. Bireylerin değerlendirmeleri kara veya su içi plyometrik egzersizlerin uygulamasından önce ve sonra yapıldı. Çalışmaya katılmayı kabul eden bireylerin demografik bilgileri kaydedildi. Ayrıca kas kuvveti, proprioseptif duyu ve dikey sıçrama yüksekliği değerlendirildi. Her iki grubun sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: Her iki grupta da egzersiz sonrası elde edilen sonuçlar egzersiz öncesi verilerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı değişimler tespit edildi (p<0,05). Grupların sonuç ölçümlerinin etki genişlikleri incelendiğinde su içi plyometrik egzersiz grubunun proprioseptif ölçüm ve dikey sıçrama testinde kara plyometrik egzersiz grubuna göre daha etkili olduğu belirlendi (p<0,05). Ayrıca kara plyometrik egzersiz grubunun ise fleksiyon ve ekstansiyon zirve tork değerlerinde su içi plyometrik egzersiz grubuna göre daha iyi sonuçlara sahip olduğu tespit edildi (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonucu, proprioseptif duyu ve dikey sıçrama testinde su içi plyometrik egzersizlerin kara plyometrik egzersizlerine göre daha etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kara plyometrik egzersizlerin ise ekstansiyon ve fleksiyon kas kuvvetinde su içi plyometrik egzersizlerine göre daha üstün olduğunu belirlenmiştir. Herhangi bir rehabilitasyon programını başlatırken ve geliştirirken amacına uygun olarak su içi veya kara plyometrik egzersizleri alternatif olarak seçilebilir.