Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ovine Abortion Associated with Campylobacter fetus subsp. fetus ST2 in Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, sa.4, ss.557-562, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A case of Anthrax in two captive pumas (Puma concolor).

The Journal of veterinary medical science, cilt.80, ss.1875-1880, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Serological and molecular diagnosis of paratuberculosis in dairy cattle

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.39, sa.2, ss.147-153, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Surgical removal of a luxated lens in a common buzzard (Buteo buteo)

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.165, ss.89-92, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Conventional and molecular biotyping of Brucella strains isolated from cattle, sheep and human

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.59, sa.4, ss.259-264, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Pathological and clinical findings and tissue distribution of Salmonella Gallinarum infection in turkey poults

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.34, sa.2, ss.101-110, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Seroprevalence of Bovine Leptospirosis in Kayseri, Turkey and Detection of Leptospires by Polymerase Chain Reaction

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, sa.6, ss.1222-1229, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A case of tuberculosis and aspergillosis in a Long-Legged Buzzard (Butep Rafinus)

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.157, sa.1, ss.26-29, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of various antibiotic treatments in calves with infectious bovine keratoconjunctivitis

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, sa.6, ss.553-559, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A case of tuberculosis and aspergillosis in a Long-Legged Buzzard (Buteo Rufinus)

Revue de Medecine Veterinaire, cilt.157, sa.1, ss.26-29, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Clinico-pathological findings in experimental aspergillosis in rabbits

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.81, sa.9, ss.979-983, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Experimental Aspergillus fumigatus infection in quails and results of treatment with itraconazole

JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES B-INFECTIOUS DISEASES AND VETERINARY PUBLIC HEALTH, cilt.51, sa.1, ss.34-38, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pathological, clinical and mycological findings in experimental aspergillosis infections of starlings

JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A-PHYSIOLOGY PATHOLOGY CLINICAL MEDICINE, cilt.51, sa.1, ss.19-22, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Efficacy of enrofloxacin in experimental bacterial cystitis in dogs

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.80, sa.9, ss.877-881, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Experimental Aspergillus fumigatus infection in dogs and treatment with itraconazole

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, sa.5, ss.1147-1158, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tavuklarda Sekal Koksidiyozda Patolojik Bulgular

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.23, ss.269-273, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Pathological findings in caecal coccidiosis of chickens

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.23, sa.3, ss.269-273, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vancomycin resistance of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolated from cattle milk

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.139-150, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avian Tuberculosis in Kayseri Zoo

Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.3, ss.25-28, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avian Tüberkülosis in Kayseri Zoo

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.25-28, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikotik İnfeksiyonların Bağışıklık Mekanizması

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.139-146, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Ankara Tavşanında Staphylococcal Pyometra Olgusu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.165-167, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde Deneysel Akciğer Aspergillosis ve İtrakonazol ile Sağaltımı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.7-14, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İki Pumada antraks olgusu

2nd lnternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Tecnologies, 2 - 05 Nisan 2018

Holstein Sığırlarında Büyüme Hormonu (bGH) Geni AluI Polimorfizminin Allel ve Genotip Frekansının Meta Analizi

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.72

Kayseri Yöresindeki Atık Yapan Sığırlarda Brucella abortus Chlamydophıla abortus ve Neospora canınum Enfeksiyonlarının Seroprevalansının Belirlenmesi

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 Ağustos - 2 Eylül, 2016, Kapadokya, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Kayseri Yöresinde Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinden Candida spp lerin İzolasyonu ve MALDI TOF MS ile İdentifikasyonu

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

KAYSERİ YÖRESİNDEKİ ATIK YAPAN SIĞIRLARDA BRUCELLA ABORTUS, CHLAMYDOPHILA ABORTUS VE NEOSPORA CANINUM ENFEKSİYONLARININ SEROPREVALANSININ BELİRLENMESİ

XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 30 Ağustos-2 Eylül, Kapadokya, Nevşehir, Tütkiye, Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.187-188

Kayseri yöresinde süt sığırlarında paratüberkülozun serolojik ve moleküler tanısı.

11. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2014, ss.294-295

2012 Lens dislocation in a hawk Buteo Buteo and removed by surgery with humor aqueous cytology

37th European Congress of Cytology.30th september-3rd october 2012, Dubrovnik-Cavtat,Croatia, p.139.(poster presentation)., 30 Eylül 2012

Evaluation of ocular cytology and cultural results in the diagnosis of keratoconjunctivitis in goat flocks

37th European Congress of Cytology.30th september-3rd october 2012, Dubrovnik-Cavtat,Croatia, p.34-35.(oral presentation)., 30 Eylül 2012

Kayseri Bölgesinde Sığırlarda Tüberkülozun Prevalansı

7. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2006, ss.112-113

Kayseri Hayvanat Bahçesinde Kanatlı Tüberkülozisi

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2006, 172, Side-Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2006

Bir Kızıl Şahin de Buteno rufinus Tuberküloz ve Aspergilloz Olgusu

II Veteriner Patoloji Kongresi, 6-10 Eylül 2004, 84-85, Nevşehir, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2004

Bir Kızıl Şahin’de (Buteo rufinus) Tüberküloz ve Aspergilloz Olgusu

II. Veteriner Patoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.83-84

Bazı Yabani Kuş Türlerinde Invaziv Aspergillozis

II. Veteriner Patoloji Kongresi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Kayseri, Kapadokya-Nevşehir, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004

Tavşanlarda deneysel Aspergillus fumigatus enfeksiyonu

I. Veteriner Patoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2002, ss.82-83

Bilirkişi Raporları