Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of 2D In2Se3 Single Crystal as a Diaphragm Material for Fabry-Perot Fiber Optic Acoustic Sensors

JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS, cilt.14, ss.464-469, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A simple, high sensitive fiber optic microphone based on cellulose triacetate diaphragm

Journal of Lightwave Technology, cilt.36, ss.5650-5655, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multispectral Cesaro-Type Fractal Plasmonic Nanoantennas

ACS PHOTONICS, cilt.3, ss.2102-2111, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ABC Algorithm based Fuzzy Modeling of Optical Glucose Detection

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.16, ss.37-42, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A new nonautonomous version of Chua's circuit: Experimental observations

JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS, cilt.343, ss.191-203, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fiber Optik Fabry-Perot Akustik Sensörler için Yeni Bir Diyafram Malzemesi Olarak 2D GaSe Benzetimi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, ss.369-381, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elektromanyetik Çevre Kirliligi ve Bu Kirlilikten Korunmada Tekstil Çözümleri

TEKSTİL VE MÜHENDİS, cilt.67, ss.23-35, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektromanyetik Uyumluluk: Anlamı, Önemi ve Gerekleri

Kaynak Elektrik, cilt.131, ss.120-124, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akustik Basınç Sensörü Tasarımları için Fotoakustik Dalga Denkleminin Frekans Domeni Analizi

II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering and Natural Sciences (BILMES ENGINEERING 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.212

Diyafram Tabanlı Fiber Optik Sensörlerde Rezonans Frekansını Ayarlamak İçin Yeni Bir Geometri Tasarımı

II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering and Natural Sciences (BILMES ENGINEERING 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.211

A New Geometry Design for Tuning Resonance Frequency in Diaphragm Based Fiber Optic Sensors

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018

Frequency Domain Analysis of Photoacoustic Wave Equation for Acoustic Pressure Sensor Designs

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018

A New Geometry Design to Adjust Sensor Sensitivity for Diaphragm-Based Optical Sensors

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THEORETICAL AND APPLIED COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 2018, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Haziran 2018, ss.251

Time Domain Analysis of Photoacoustic Wave Equation for Acoustic Pressure Sensor Designs

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THEORETICAL AND APPLIED COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 2018, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Haziran 2018, ss.250

Yüzey Renk Bilgisinin Belirlenerek Bilgisayar Destekli İşitsel olarak ÜretilmesiDetection and Computer Aided Auditory Production of Surface Color Content

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT2017, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.268-272

Fiber Optik İnterferometrik Akustik Basınç Sensörlerinde Diyafram Boyutlarının Belirlenmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.2268

Using of 2D In2Se3 Single Crystal for Fabry-Perot Fiber Optic Acoustic Sensors as a Diaphragm Material

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.462

Influence of Pressure Caused by the Photoacoustic Effect on Parameters in Sensing Applications

I. Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.548-549

A New Diaphragm Material for Fiber Optic Fabry-Perot Acoustic Sensors with 2D GaSe

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.532-533

Selection of Fiber Optic Fabry-Perot Interferometer Parameter for Acoustic Sensing Applications

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, cilt.1, ss.189-195

Multilayer Plasmonic Absorber Based Metamaterial for Refractive Index Sensing and Surface Enhanced Spectroscopy Applications

5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'17), İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.205

Multi-Spectral Fractal Plasmonics for Surface-Enhanced Spectroscopy

2016 MRS Fall Meeting & Exhibit, Boston, Ma, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Kasım - 02 Aralık 2016, ss.1

Biyoalgılama Uygulamaları için Çoklu-Rezonant Metamalzeme Soğurucu Tasarımı

20. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL TOPLANTISI (BİYOMUT 2016), İzmir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.206-209

Görme Engellilerin Renkleri Algılaması için Renk-Ses Dönüştürücü Tasarımı

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, (IDAP'16), Malatya, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2016, ss.295-299

Transmission and Reflection Characteristics of Fourfold Rotationally Symmetric Rectangular Nanoaperture Antenna Arrays

International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.632-634

Quadratic Koch Island Shaped Multi-Resonant Metamaterial Absorber for Biosensing Applications

18th Nanotech 2016 Conference & Expo, Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mayıs 2016, ss.1-3

Carnosine effects to the number of Purkinje cells in cerebellum following exposure to 900 MHZ electromagnetic field

XXIV International Symposium on Morphological Sciences,, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.9, no.2, ss.86

Honeycomb-shaped metamaterial absorber for multiband infrared sensing applications

META’15, the 6th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (Poster Session), New York, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Ağustos 2015, ss.1-2

Diamond Nanoparticle with Cross Aperture for Improving Absorbance Characteristics of Multispectral Sensors

OSA Advanced Photonics Congress, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Haziran - 01 Temmuz 2015

Darbeli Lazer Diyot Uyartımlı Fotoakustik Yöntemle Glikoz Algılanması

Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2014, ss.628-631

On The Bandwidth Dependency of Near-Field Effects in UWB Implant Body Area Networks

UWBAN-2013, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Eylül - 02 Ekim 2013, ss.553-557

TEMPEST Güvenliği için Tekstil Tabanlı Çözümler

4. International Information Security & Cryptology Conference, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.108-113

Modal analysis of optical rib waveguides with finite lateral cross-section

IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2006, ss.889-890 identifier

Adaptif Ağ Yapılı Bulanık Sonuç Çıkarım Sistemi Kullanılarak Optik Fiberlerin Özdeğerlerinin Belirlenmesi

IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU’2005), Kayseri, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2005, ss.593-596

Serbest Meslek Olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi II. Ulusal Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2005, ss.62-66

Optik Fiberlerin Yelek Güçlerinin Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Esaslı Kestirimi

6. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2004

A Simulation Study on EMI Effects in Autonomous Chua’s Chaotic Circuit

The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, İstanbul, TÜRKİYE, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2003

Determination of Fuzzy Logic Controller Membership Functions Using Tabu Search Algorithm: An Application to Fiber Optic Sensor

Second International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO2001), Bursa, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2001, ss.271-275