Görme Engellilerin Renkleri Algılaması için Renk-Ses Dönüştürücü Tasarımı


Erdoğan E., SARAÇOĞLU Ö. G.

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, (IDAP'16), Malatya, Turkey, 17 - 18 September 2016, pp.295-299

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.295-299

Abstract

In this study, a color to sound converter circuit has been designed so that visually impaired people will be able to perceive the colors by hearing. In the first step of the work, RGB (red, green, blue) contents of each color have been converted into certain voltages by using a phototransistor. With the aim of an Arduino board for the next step, sounds of the colors have been produced by the corresponding voltages.

Bu çalışmada görme engelli insanların renkleri işitsel duyularla algılayabileceği Renk-Ses dönüştürücü devre tasarlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında bir fototransistör yardımıyla her bir rengin RGB (kırmızı, yeşil, mavi) içeriği uygun voltaj aralıklarına dönüştürülmüştür. Sonraki aşamada ise Arduino kartı kullanılarak bu voltajlara karşılık gelen ses tonları üretilmiştir.