Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Melatonin'in Korti Organi Ototoksisitesi Üzerine Olasi Koruyucu Etkisi

GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES , cilt.5, ss.10-15, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DOXORUBİCİNE BAĞLI AKCİĞER HASARI ÜZERİNE FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİ

5.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2020, ss.124-132

LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULAN AKCİĞER HASARI ÜZERİNE GANODERMA LUCİDUM'UN KORUYUCU ETKİSİ

5.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2020, ss.115-122

DOXORUBİCİNE BAĞLI KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNE FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİ

MAS 11th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES, Tokat, Türkiye, 13 - 15 Mart 2020, ss.295-303

NONİLFENOL İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER HASARI ÜZERİNE MELATONİN’İN KORUYUCU ETKİSİ

ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, ss.256-269

Nanylphenol uygulanan dişi ratlarda melatoninin böbrek üzerine koruyucu etkisi

MAS 10th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES , İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2019, ss.465-475

"Metoksiklor ile Oluşturulan Oksidatif Stresin Uterus ve Tuba Uterina Dokuları Üzerindeki Etkisi"

3.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.45

METOKSI·KLOR I·LE OLUS¸TURULAN OKSI·DATI·F STRESI·N UTERUS VE TUBA UTERI·NA DOKULARI U¨ZERI·NDEKI· ETKI·SI·

3.Uluslararası katılımlı deneysel hematoloji kongresi, Kayseri, Türkiye, 05 Mayıs 2018 - 08 Mayıs 2016, ss.45

Farklı varikosel dereceli erkekler arasında sperm DNA hasarının değerlendirilmesi

XIII.Ulusal Histoloji ve Embryoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.301

Ozon tedavisinin diyabetik nefropatide kaspaz yolakları TNF ve Hıf 1 üzerine etkisi

17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Ozon Tedavisinin Diyabetik Nefropatide Kaspaz yolakları TNF-? ve HIF-1? üzerine etkisi

17.Ulusal Hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.13

Tümör Hücresi ile uyarılmış periferik kan mononükleer hücrelerden dendritik hücre üretilmesi (Tümör Aşısı Üretilmesi)

1.Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 20 - 23 Mart 2014, ss.37

Kitap & Kitap Bölümleri

2. Bölüm: Epitel Dokusu

Temel Histoloji, Prof. Dr. Birkan YAKAN - Doç. Dr. Arzu YAY - Dr. Öğr. Üyesi Esra BALCIOĞLU, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.7-27, 2020 Creative Commons License