Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Türk Histoloji Embriyoloji Derneği

  Üye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2015 - Devam Ediyor Histoloji Ve Embriyoloji Derneği

  www.thed.org.tr

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2014 - Devam Ediyor Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği

  http://kokhucredernegi.gen.tr/

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2014 - Devam Ediyor Deneysel Hematoloji Derneği

  http://www.deneyselhematolojidernegi.org

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey