Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

  Çalışma Grubu

  Adana, Türkiye

 • 2018 14.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Işık (Optik) Mikroskopi Kursu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 II.Yaşam Bilimleri kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2016 II.Ulusal Erkök Kök Hücre Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2016 XIII.Ulusal Histoloji ve Embryoloji kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 3.Uluslararası katılımlı deneysel hematoloji kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 II.Ulusal Erkök Kök Hücre Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 2.Hematogenetik Sempozyumu

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2015 International ceramide conference Sphingolipid Club Joint meeting

  Katılımcı

  çeşme, izmir, Türkiye

 • 2015 2nd workshop Cell therapies in hematology

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Art therapy panel/çalıştay

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 2.Uluslararası Deneysel Hematoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 1. Ulusal Kök Hücre Öğrenci Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Ege Hematoloji Onkoloji kongresi EHOK

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 4.Uluslararası Öğrenci Kök hücre kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 5.Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp kongresi

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2014 1.Hematogenetik Kurs ve Sempozyum

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 3.Ulusal Geriatrik Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 11.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Deneysel hematoloji kongresi&EBMT Highlight

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 1.Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Ve Hücresel Tedaviler Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 3.Uluslararası Öğrenci Kök hücre kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2013 Elektro Manyetik Alanlar ve Etkileri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 3.Ulusal Deney Hayvanları Bilim Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 1st Educational Meeting on EBMT Highlight

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2015 Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

  17.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • Mayıs 2015 Teşekkür Belgesi

  Art therapy panel/çalıştay

 • Nisan 2014 Kanserde Hedef Molekül Saptanması - Hematolojik Maligniteli Ve Solid Tm.Lü Hastalarda Kök Hücre Mobilizasyonunda, Plerixafor’un (Mozobil) Etkinliği

  Deneysel hematoloji kongresi

 • Nisan 2014 Pycnogenolün Antioksidan Ve Radyokoruyucu Özelliğinin 18gy Gama Işınına Maruz Kalmış Rat Böbreklerinde Enzim, Hücre Ve Doku Düzeyinde Araştırılması

  Deneysel Hematoloji Kongresi

 • Mart 2014 Tümör Hücresi ile uyarılmış, periferik kan mononükleer hücrelerinden dendritik hücre üretilmesi

  1.Uluslararası katılımlı Kök hücre ve hücresel tedaviler kongresi

Burslar

 • 2015 - Devam Ediyor Travel Grant

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 2