Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MDA MB-231 MEME KANSERİ HÜCRE HATTINDA KUERSETİN'İN APOPTOZ VE OTOFAJİ ÜZERİNE ETKİLERİ:

CUKUROVA 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 7 - 08 September 2021, pp.187-199 Sustainable Development

STREPTOZOTOSİN İLE DENEYSEL DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA OVARYUM DOKUSUNUN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VII, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.429-437 Sustainable Development

Radyasyona Bağlı İnce Bağırsak Hasarına Karşı Quersetin’in Koyuruyucu ve İyileştirici Etkisi

Mıddle East Internatıonal Conference On Contemporary Scıentıfıc Studıes-V, Ankara, Turkey, 27 - 28 March 2021

Paklitaksel Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Kurkuminin Etkisi

EURO ASIA 7th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIEDSCIENCES, Trabzon, Turkey, 21 - 22 August 2020

Melatonin'in Korti Organı Ototoksisitesi Üzerine Olası Koruyucu Etkisi

Gevher Nesibe 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2020

DOXORUBİCİNE BAĞLI KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNE FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİ

MAS 11th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020, pp.295-303

THE PROTECTİVE EFFECT OF MELATONIN ON NONYLPHENOL INDUCED TO LIVER DAMAGE

ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 7 - 08 February 2020, pp.256-269

Nonylphenol Uygulanan Dişi Ratlarda Melatonin Böbre Üzerine Koruyucu Etkisi

10. Uluslar arası Avrupa Matematik, Mühendislik Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 14 - 15 December 2019 Creative Commons License

NONYLPHENOL UYGULANAN DİŞİ RATLARDAMELATONİNİN BÖBREK ÜZERİNE KORUYUCUETKİSİ

MAS 10th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURALMEDICAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.466-479 Creative Commons License

Farklı varikosel dereceli erkekler arasında sperm DNA hasarının değerlendirilmesi

XIII.Ulusal Histoloji ve Embryoloji kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.301

Ozon Tedavisinin Diyabetik Nefropatide Kaspaz yolakları TNF-? ve HIF-1? üzerine etkisi

17.Ulusal Hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015, pp.13 Sustainable Development

Tümör Hücresi ile uyarılmış periferik kan mononükleer hücrelerden dendritik hücre üretilmesi (Tümör Aşısı Üretilmesi)

1.Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 20 - 23 March 2014, pp.37 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Hücre Çekirdeği (Nükleus)

in: Güncel Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Çalışmaları II, Mümin Aler ERDOĞAN,Sait POLAT, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.143-152, 2021

Kardiyovasküler Sistem

in: Özel Histoloji, Özge GÖKTEPE, Editor, Akademisyen yayınevi, Ankara, pp.1-23, 2021

2. Bölüm: Epitel Dokusu

in: Temel Histoloji, Prof. Dr. Birkan YAKAN - Doç. Dr. Arzu YAY - Dr. Öğr. Üyesi Esra BALCIOĞLU, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.7-27, 2020 Creative Commons License