Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of markers expressed in human hair follicles according to different skin regions

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.27, ss.929-939, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Physician exposure to violence: a study performed in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, cilt.21, ss.291-297, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Neuronavigation in skull base tumors

MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY, cilt.48, ss.7-12, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Transbasal approaches: surgical details, pitfalls and avoidances

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.27, ss.267-273, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Posterolaterally displaced type IIA odontoid fractures

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.24, ss.143-146, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Intradural lumbar disc herniation: report of two cases

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.24, ss.44-47, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of EGb-761 on vasospasm in experimental subarachnoid hemorrhage

RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.199, ss.207-215, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Failure of open third ventriculostomy for shunt infections in infants

PEDIATRIC NEUROSURGERY, cilt.30, ss.305-309, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A new subtype of meningioma

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.22, ss.50-53, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Cerebellar abscess due to Nocardia asteroides

ACTA NEUROCHIRURGICA, cilt.141, ss.217-218, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Growing skull fracture of the orbital roof - Case report

PEDIATRIC NEUROSURGERY, cilt.30, ss.35-38, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Extradural hematoma of the posterior cranial fossa

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.21, ss.52-57, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Postoperative intraradicular lumbar disc herniation: A case report

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.20, ss.71-74, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Acute subdural hematoma: outcome and outcome prediction

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.20, ss.239-244, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Ganglioglioma of conus medullaris: A case report

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.20, ss.55-58, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Cerebellopontine angle germinoma. A case report

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.19, ss.127-130, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Cranioplasty with bone flaps preserved under the scalp

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.19, ss.153-156, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Migration of bullet in the spinal canal: A case report

SURGICAL NEUROLOGY, cilt.44, ss.548-550, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The Effect and mechanism of hyaluronidase action in experimental brain abscess

TURKISH NEUROSURGERY, no.3, ss.141-144, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilateral Koronal Sinostoz: Brakisefali

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, cilt.27, ss.0-321, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Posterior Fossa Astrositomlarında Tedavi Seçenekleri

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, cilt.27, ss.24-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spina Bifida'da Hidrosefalinin Yönetimi

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, cilt.6, ss.94-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Ventriküloperitoneal Şant

Türkiye Klinikleri J Neurosurgery-Special Topics, cilt.5, ss.49-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posthemorajik Hidrosefali

Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics, cilt.5, ss.92-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.58-61, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.58-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Galen veni Anevrizması

Selçuk Pediatri, cilt.1, ss.241-247, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dandy- Walker Malformasyonu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.23, ss.180-184, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Circulus arteriosus cerebri varyasyonları

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.13, ss.113-119, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LIGAMENTUM FLAVUM OSSIFIKASYONUNA SEKONDER TORAKAL MIYELOPATI; OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 April 2018, ss.303

Isolated Dural-Calvarial Metastasis Associated with Cholangiocarcinoma; Case Report

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 August 2017, cilt.27, ss.513

Kolanjiokarsinoma Bağlı İzole Dural-Kalvaryal Metastaz; Olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.180-181

Servikal Vertebra Lokalizasyonlu Anevrizmal Kemik Kisti; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.242-243

V-P Şant ve Subgaleal Şantın İntrakraniyal Migrasyonu; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.279-280

Epidural hematomlarda konservatif tedavi kriterlerinin gözden geçirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 April 2014, ss.346-347

Barrel Stave Osteotomi yapılan nonsendromik kraniosinostozlu olgularda kan kaybının yönetimi

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 April 2014, ss.65-66

Psödotümörserebri ile Behçet Hastalığı Birlikteliği:olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.335

Bifokal İntrakraniyal Germinomlar

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.238

NADİR GÖRÜLEN PEDİATRİK ATİPİK MENİNGİOM OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.209

AYNI OLGUDA VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTIN TORAKS VE ANÜS MİGRASYONU

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.217

Dev intraventriküler fibroblastik meninjiom:olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.289

İNTRADİPLOİK HEMATOM 2 OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.181

GERGİN OMURİLİK SENDROMU, DERMOİD TÜMÖR VE DERMAL SİNÜS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.178

İntradiploik Kistik Kitleler

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 2010, ss.188

Estimation of ventricle volume in newborns with hydrocephaly

11. National Congress of Anatomy with International Participiation, Denizli, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.65

Frameless stereotaxy for vascular malformation: Preliminary clinical experiences in 12 cages

12th World Congress of Neurosurgery, Sydney, Avustralya, 16 - 20 September 2001, ss.21

Adult diastematomyelia

12th World Congress of Neurosurgery, Sydney, Avustralya, 16 - 20 September 2001, ss.20

İskemik Stroklu Olgularda Dekompresif Kraniotomi ve duraplasti ile Cerrahi Tedavi

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.44-45

Lateral Ventrikül ve Talamik Lezyonlara Kontralateral transkallozal yaklaşım

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.28-29

Talamik Kanamaların Kontralateral Transkallozal Yaklaşımla Cerrahi Tedavisi

Türk Nöroşirürji derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.55

Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistleri

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.33-34

Diastematomyeli. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi 15-19 Mayıs 1998 Antalya (poster)

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 May 1998, ss.15-19

Meningiomların Yeni Bir Subgrubu: Vaka raporu

Türk Nöroşirürji derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 1998, ss.184-185