Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PHYTOCHEMICAL COMPOSITION OF CORIANDRUM SATIVUM L. (CORIANDER) SEEDS AND ANTIBACTERIAL EFFECTS ON LAYING HENS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.28, ss.1615-1621, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Bacteria found on banks’ automated teller machines (ATMs)

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, cilt.7, ss.1619-1621, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A PNEUMONIA CASE CAUSED BY CEDECEA LAPAGEI

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.42, ss.681-684, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Borrelia burgdorferi antibodies in patients with multiple sclerosis

Asian Journal of Medical Sciences, cilt.11, ss.21-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Resistance and Clonal Relatedness Among The Nosocomial Acinetobacter Isolates

Middle Black Sea Journal of Health Science, cilt.5, ss.120-132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modifiye Edilmiş Trikom Boyama Metodu ve Wheatley'in Trikom Boyama Metodunun Karşılaştırılması

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt.10, ss.15-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) GÜNCEL TEDAVİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.26, ss.189-192, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigations on Capsicum annuum L SamplesPurchased From Kayseri Province Turkey

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, cilt.12, ss.357-368, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigations on Capsıcum annuum L. Samples Purchased from Kayseri Province of Turkey

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.12, ss.144-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Metallo Beta-lactamase Production in Carbapenem Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates.

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.20, ss.237-242, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Propolis Tabanlı Nanoçiçeklerin Sentezi ve İn vitro Antimikrobiyal Aktiviteleri

ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 15 - 17 Kasım 2019

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonlarındaki Bakteriyel Floranın İncelenmesi

III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health, 27 - 30 Haziran 2019

PREPARATION OF ARTEMISIA L. (ASTERACEAE) EXTRACTS INCORPORATED NANOFLOWERS AND THEIR ENHANCED ANTIMICROBIAL ACTIVITY

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development (DRD 2019), 1 Temmuz - 03 Ocak 2019, cilt.1, ss.233-239

Rational Formation of Peptides Hybrid Nanoflower With Its Enzyme-Mimic and Antimicrobial Activities

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.273-279 Creative Commons License

Helianthemum ledifolium (L.) Miller varyetelerinin in vitro antiparazitik aktivitelerinin değerlendirilmesi

20. ULUSAL PARAZITOLOJI KONGRESI ULUSLARARASI KATILIMLI PARAZİTOLOJİ 2017, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.327-328

Synthesis and Biological Evaluation of Some new Benzothiadiazine-1,1-Dioxides as Potential Antimicrobial Agents

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017, Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017

Trıgonella Foenum-Graecum’un Acanthamoeba Castellanı Kistleri U¨zerine Amobisidal Etkisi

2. ULUSLARASI LI·SANSU¨STU¨ EGˆI·TI·M KONGRESI· BI·LDI·RI· KI·TABI, Manisa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.907

Efficiency of Coriandrum sativum L. in clinically resistant strains and synergism on cefoxitin

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4317

Investigation of Biological Activities and Chemical Analysis of Helianthemum canum L. Baumg (Cistaceae)

11th Internatıonal Symposıum On Pharmaceutıcal Scıences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, cilt.1, ss.394-395

Synthesis of New N,N’-Diphenyl Urea Derivatives and Evaluation of Antimicrobial Activities

11 th İnternational Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, ss.296-297

Antibacterial Effect of Coriander (Coriandrum sativum L.) Seed Extract and Synergistic Interaction with Cefoxitin

11th International Symposium, on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, cilt.1, ss.461-462

Synthesis of New N-Heteroaryl Substituted Thiazole-N΄-Aryl UreaDerivatives and Investigation of Their Antimicrobial Activities

2th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İATANBUL, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

METİSİLİN DİRENÇLİ Staphylococcus aureus HIZLI TANISINDA KULLANILAN BESİYERLERİ ve MOLEKÜLER TESTLER

Güncel Mikrobiyoloji Çalışmaları, Genç Özlem, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, ss.33-42, 2020