Multipl Sklerozlu Hastalarda Borrelia Burgdorferi AntikorlarınınAraştırılması


ILDIZ N. , ÖZEROL İ. H. , ÖZCAN A., ÇELİK H.

ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 5 - 06 Nisan 2019