Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eritrosit dağılım indeksleri: Akut iskemik inme için hangisi?

Turkish Journal Of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi, cilt.44, ss.1-11, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prevalence of hidden carbon monoxide poisoning in auto service workers; a prospective cohort study.

Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), cilt.13, ss.35, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Role of circulating microRNAs in acute appendicitis.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.24, ss.211-215, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A role of the endothelial nitric oxide system in acute renal colic caused by ureteral stone

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.36, sa.2, ss.266-270, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Role of endothelial nitric oxide synthases system on acute appendicitis

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.22, sa.4, ss.338-343, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A hidden household danger: Television

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.22, sa.3, ss.265-268, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CIRCULATING MICRORNAS IN ACUTE APPENDICITIS

5. İntercontinental Emergency Medicine Congress, 5. İnternational Critical Care and emergency medicine, 14. ulusal acil tıp kongresi, 19 - 22 Nisan 2018

Acil Serviste Mekanik Ventilatöre Bağlanan Hastaların Değerlendirilmesi

13. Ulusal Acil Tıp ve 4.İntercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017