Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamenets-Podolski sous administration ottomane (1672–1699)

Institutul de Istorie Nicolae Iorga, ss.53-66, 2008 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Armenians in 16th and 17th Century Kayseri: An Economic and Demographic Analysis

Turkish Review of Eurasian Studies, sa.16, ss.129-151, 2006 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Commander in Chief Ferhat Pasha s Military Campaign in Persian and Budget of Expedition

Turkish Review of Middle East Studies, cilt.16, sa.1, ss.185-216, 2005 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

The City of Skopje and Its Demographic Structure in the 19th Century

Turkish Review of Balkan Studies, sa.8, ss.279-299, 2003 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

The Kaza of Kalkandelen (1455-1569)

Turkish Review of Balkan Studies, sa.6, ss.17-36, 2001 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğriboz Sancağı İdarecileri (1756-1792)

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.59-78, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yahya Paşa’nın Üsküp’teki Vakıfları

Vakıflar Dergisi, sa.53, ss.9-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avlonya Sancağı ve Yönetimi (1750-1800, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies

Osmanlı Mirası Araştırmaşarı Dergisi, cilt.6, sa.14, ss.133-144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

About The Session Of Ferhat Turanly’s Professorship

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences, cilt.18, sa.1, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niğbolu Sancağı ve İdarecileri 1750 1800

Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi / Journal of Aegean and Balkan Studies, cilt.1, sa.1, ss.29-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIX Yüzyılda Üsküp Şehri ve Nüfus Yapısı

Yeni Türkiye, sa.66, ss.1513-1521, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkandelen Kazası 1455 1569

Yeni Türkiye, sa.67, ss.1719-1734, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti ve İskan Siyaseti

Yeni Türkiye, sa.66, ss.805-819, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzincan Kazası 1642 Tarihli Avarız Defterine Göre

Türkiyat Enstitüsü >Dergisi, sa.41, ss.189-214, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVIII. Yüzyılda Bitlis Sancağı ve İdarecileri

Türklük Araştırmaları Dergisi, sa.20, ss.277-295, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bayburt Sancağı 1642 Tarihli Avarız Defterine Göre

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi cilt 10/1, cilt.10, sa.1, ss.89-118, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon Valileri (1750-1800)

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.31, ss.161-191, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Valileri (1755-1835)

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.29, ss.195-212, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trabzon Batum Eyâleti Valileri 1755 1795

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.31, sa.1, ss.161-191, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVIII Yüzyılın İkinci Yarısında Çıldır Eyaleti Ve İdarecileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.77-94, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şemsi Paşa Vakfiyesi

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.27, ss.257-270, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sultan I. Murad’ın Evrenos Bey’e Mektubu

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.17, ss.225-236, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yavuz Sultan Selim’in Şam’daki Vakfiyesi

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.16, ss.219-232, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Erzurum Şehri

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.9-32, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Kalesi

OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ OTAM, sa.11, ss.825-848, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Die Yörük von Ofcabolu: Ihre Organisationen und Kanunname

Moslemische Revue, cilt.21, sa.76, ss.66-80, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de 1476 Tarihli Bir Vakfiye

TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.30, ss.205-214, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Baltacı Mehmed Paşa’nın Prut Barışı İle İlgili Bir Buyruldusu

Tarih ve Medeniyet, sa.36, ss.27-29, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Kameniot Most Vo Skopje Spored Osmaniski İzvori

Mlaga Mesecuna, cilt.9, ss.1-3, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RUMELİ’DEN PAYİTAHT’A: VARNA MUHACİRLERİ VE İSKÂNI

VII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMUBalkanlar’a ve Balkanlar’dan Göçler (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e), Edirne, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2019, cilt.1, ss.47-90

Arnavutluk’xxta Bir Türk Şehri XVIII. Yüzyılda İlbasan Sancağı

Mehmet İNBAŞI, Arnavutluk’ta bir Türk Şehri XVIII. Yüzyılda İlbasan Sancağı, 2019 CIEES SKOPJE/NORTH MACEDONIA / CONCEPTS, SOURCES, METHODOLOGY AND ARTS IN EASTERN EUROPEAN STUDIES, Skopje, Makedonya, 10 - 12 Ekim 2019, ss.325-348

Fatih Sultan Mehmed’in Sahn-ı Seman Medreselerine Vakfettiği Kitaplar

OSMANLI İSTANBULU VI. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.61-104

Bahtsız Bir Sultan II. Osman / Genç Osman (1618-1622)

Osmanlıdan Günümüze darbeler Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2019

Yıldırım Bayezid Döneminde Makedonya’xxda Fethedilen Yerler ve İskan Siyaseti

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Mart 2019, cilt.1, ss.52-82

Sadaka-i Sultânî Defterine Göre İstanbul: Semtler, Mahalleler ve Fukaralar

Osmanlı İstanbulu VII Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019

Ebu’l Feth Sultan Mehmed’in (Sahn-ı Semân Medreseleri) Kütüphanesine Yapılan Kitap Vakıfları

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019

Vilayet Arşivlerinin Nadir Örneklerinden Biri Kayseri Vilayet Arşivi

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mart 2019, cilt.2, ss.737-750

Kocaeli Livasında Bâzdârân (Çakırcı) Timarları

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu V, Kocaeli, Türkiye, 10 Mart 2018 - 13 Mart 2019, cilt.1, ss.593-608

XVIII. Yüzyılda Habeş Eyaleti ve İdarecileri,

XVII. Türk Tarih Kongresi, (15-17 Eylül 2014 / Ankara), Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2018, cilt.4, ss.713-730

Ankara Sancağı ve İdarecileri (1750-1800)

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2018, ss.1061

YAHYA PAŞA’NIN ÜSKÜP’TEKİ VAKIFLARI

Uluslararası Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Arnavutluk I, Tirane, Arnavutluk, 15 - 16 Şubat 2018

Niğbolu / Vidin Sancağı ve İdarecileri

Proceedings of the Fifth International Congres on Islamic Civilization in the Balkans, Sarajevo, Bosna-Hersek, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.241258

Kalkandelen’de Sosyal ve Ekonomik Hayat

V. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (UBTAS)Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi ve Gündelik Yaşam(27-30 Eylül 2017, Bled, Slovenya), Bled, Slovenya, 27 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, ss.38-39

Vilayet Arşivlerinin Nadir Örneklerinden Birisi Kayseri Vilayet Arşivi

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2017

Damad İbrahim Paşa’xxnın İstanbul’xxdaki Vakıflarında Hizmet Eden Görevliler

Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, 9 - 12 Kasım 2017

Eğriboz Sancağı ve İdarecileri (1750-1800)

International Symposium on Aegean Islands, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

“Khotin Sanjak From Strateical Perspective (1750-1800)”

Problems of History Of Central and Eastern Europe, Collection of Scientific Papers, Kamianets-Podilsky, Ukrayna, 16 - 17 Ekim 2017, ss.235-246

Adana Eyaleti ve İdarecileri 1750 1800

Tarihte Adana ve Çukurova, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.2, ss.47-62

XVIII Yüzyılın İkinci Yarısında Rumeli Eyaleti ve İdarecileri

OSARK, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Fetihten XVI Yüzyıl Sonlarına Kadar Makedonya da Bir Türk Şehri Üsküp

Proceedings of the Fourth International Congresson ISLAMIC CIVILISATIONIN THE BALKANS, ÜSKÜP, Makedonya, 13 - 17 Ekim 2010, cilt.1, ss.491-538

Vardar Nehri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014, cilt.1, ss.429-438

Divan I Hümayun Nişan Kalemi Kayıtlarına Göre XVIII Yüzyılda Rumeli Eyaleti

III. Internatıonal Symposıum on Balkan Hıstory Studıes: Balkan History and Turkish language in the Balkans, Bükreş, 22 - 26 Nisan 2015, ss.67

1642 Tarihli Avarız Defterine Göre Kemah Kazası

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2010, cilt.4, ss.739-760

Habeşistan Eyaleti ve İdarecileri(1750-1800)

XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 20 Eylül 2014, ss.15-34

Osmanlı-Lehistan Harplerinde Sefer Yolu ve Tuna Nehri’nin Stratejik Önemi

Balkanlarda İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri II, Bükreş, Romanya, 1 - 05 Kasım 2006, cilt.1, ss.479-505

XVI-XVII. Yüzyılda Bulgaristan’daki Yörük Yerleşmeleri

Osmanlı Ve Cumhuriyet Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.171-187

Kayseri de Ahiler Ve Ahi Zaviyeleri Xv Xvı Yüzyıl

I. Ahi Evran-I Veli Ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2004, ss.542-551

XVI. XVII. Yüzyıllarda Bulgaristan’xxda Yörük Yerleşmeleri

Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2005, cilt.1, ss.171-188

Çıldır Beyleri I İshak Paşa ve II İshak Paşa

Güneşin Doğduğu Yer Doğu Beyazıt Sempozyumu Bildirileri I, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2004, cilt.1, ss.183-197

Kanuni Döneminde Of Kazâsından Alınan Askerî Yardımlar

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2002, ss.117-128

II. Viyana Seferi’nde Edirne’den Viyana’ya Kadar Menziller ve Yapılan Masraflar

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2001, ss.171-182

XVI. Yüzyılda Kayseri ve Civarında Ermeniler

21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış: Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Mart 2000, ss.47-62

XVI. Yüzyılda Kayseri Şehrinin İktisadî Yapısı ve Esnaf Teşkilatı

VII. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.129-138

Kitap & Kitap Bölümleri

Sultan II. Selim Döneminde Rumeli’xxde Yapılan Tahrirler Üzerine Bir Değerlendirme

Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, Fırat Yaşa, Editör, Gaye Kitabevi, Bursa, ss.188-216, 2020

XVIII. Yüzyılda Adilcevaz Sancağı

Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis I, Mehmet İnbaşı, Mehmet Demirtaş, Editör, Kalkan Ofset, Ankara, ss.211-220, 2019

Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’xxnin Kuruluşu Yıllarında Hint-Türk İlişkileri

Prof. Dr. Ali Aktan Armağanı, Özen Tok, Muhittin Kapanşahin, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.397-415, 2019

smanlı Devleti Kuruluş Dönemi: Beylikten Devlete (1299-1453)

Osmanlı Tarihi (1299-1774) Siyasi Tarih - Kültür ve Medeniyet 1, Selim Hilmi Özkan, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.14-47, 2019

THE SANCAK OF SEMENDİRE AND ITS GOVERNORS IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH CENTURY

ŞEREFE STUDIES IN HONOUR OF PROF. GÉZA DÁVID ON HIS SEVENTIETH BIRTHDAY, PÁL FODOR, NÁNDOR E. KOVÁCS and BENEDEK PÉRI, Editör, Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, 2019, Budapest, ss.534-550, 2019

Kanunî Sultan Süleyman Zamanında Pirlepe Kazası,

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, Burcru Kurt, Editör, Gaye yayınevi, Bursa, ss.508-538, 2019

“Şam Eyaleti ve İdarecileri (1750-1800) / Damascus Province and Administrators”

The Middle East in The Context of Past and Future / Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Orta Doğu, Zafer Gölen, Abidin Temizer, Editör, Institut za Geografiju, Podgorica, ss.15-34, 2018

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Şefaattin Severcan, Editör, Siyer, İstanbul, ss.2199, 2018

Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi Sırasında Haleb Kalesinde Tespit Edilen Kitaplar

Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, N. Alkan Günay, Editör, Gaye Kitabevi, Osmangazi Belediyesi, Bursa, ss.508-525, 2018

Sultan II. Bayezid Zamanında Kayseri

Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa, N. Alkan Günay, Editör, Osmangazi Belediyesi, Gaye, Bursa, ss.365-380, 2017

XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Rumeli Eyaleti ve İdarecileri

Osmanlı da Yönetim ve Savaş, M. Y. Ertaş, H. Kılıçarslan, Editör, Mahya, İstanbul, ss.117-134, 2017

Khotin Sanjak From Strategical Perspective (1750-1800)

Problems of History of Central and Eastern Europe, , Editör, Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, Kamianets-Podilsky, ss.235-246, 2017

Kösendil Sancağı (1750-1800)

New Trends in Social and Liberial Sciences 2, Z. Gölen, İ. Serbestoğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.461-484, 2017

Delvine Sancağı ve İdarecileri (1750-1800). Balkan Tarihi, 1, . (Yayın No: 2611449)

Balkan Tarihi, A. Temizer, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.145-166, 2016

XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ohri Sancağı

Balkan Şehirleri cilt 3, Zafer Gölen, Abidin Temizer, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1243-1266, 2016

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Balkanlarda Bir Türk Şehri; Üsküp

Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ayşenur B. Zafer, Editör, Osmangazi Belediyesi, Bursa, ss.393-423, 2016

Selanik Sancağı ve İdarecileri (1750-1800)

Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan H, Özer, S., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.520-541, 2016

Delvine Sancağı ve İdarecileri (1750-1800)

Balkan Tarihi cilt I, Zafer Gölen-Abidin Temizer, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.145-166, 2016

1642 Tarihli Avarız Defterine Göre Kemah Kazası.

XVI. Türk Tarih Kongresi, 4(2), A., Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.739-760, 2015

Bosna Eyaleti ve İdarecileri (1750-1800)

Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı Armağanı II, Öztürk M,, Editör, Kayseri, Kayseri, ss.801-816, 2015

XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Rumeli Eyaleti ve İdarecileri

OSARK, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, M. Yaşar Ertaş, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.128-130, 2015

Divan-I Hümayun Nişan Kalemi Kayıtlarına Göre XVIII. Yüzyılda Rumeli Eyaleti.

III. Internatıonal Symposıum on Balkan Hıstory Studıes: Balkan History and Turkish language in the Balkans, A. Temizer, Z. Gölen, Editör, Libra Yayınevi, Ankara, ss.67-68, 2015

Fetihten XVI. Yüzyıl Sonlarına Kadar Makedonya'da Bir Türk Şehri:Üsküp

Proceedings of the Fourth International Congresson ISLAMIC CIVILISATIONIN THE BALKANS, 1,, E. İhsanoğlu, Editör, IRCICA, İstanbul, ss.491-538, 2015

Vardar Nehri ve Fatih Sultan Mehmed Köprüsü

Osmanlı Devleti'nde Göller ve Nehirler I, Batmaz Ş, Tok, Ö., Editör, Not Yayınları, Kayseri, ss.429-439, 2015

Osmanlı Lehistan Harplerinde Sefer Yolu ve Menziller (XVII. Asır)

Türkiye Ukrayna İlişkileri Kazak Dönemi 1500 1800, Melnik, Volodimir, Alpargu Mehmet, Öztürk Yücel, Editör, Çamlıca, İstanbul, ss.267-299, 2015

Bosna Eyaleti ve İdarecileri (1750-1800)

Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Öztürk Mustafa, Batmaz Şakir, Editör, Kardeşler, Kayseri, ss.801-816, 2015

OSMANLIJSKO KULTURNO NASLIJEDE U SKOPLJU

ALMANAH II, Sykrel, R., Editör, Rrepublic Of Sırbia, Beograd, ss.1-22, 2014

Anadolu Eyaleti ve İdarecileri (1750-1800)

Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı, Remzi Kılıç, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.523-534, 2014

Osmanlı Döneminde Kayseri'de Yaşayan Ermeniler (XVI-XVII. Yüzyıllar)

Tarihte Türkler ve Ermeniler, Metin Hülagü vd., Editör, Türk Tarih Kurumu, İstanbul, ss.195-212, 2014

Göç ve İskanın Bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki Önemi

Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, A. Temizer, Editör, Libra, İstanbul, ss.261-286, 2014

Anadolu Eyaleti ve İdarecileri (1750-1800)

Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı, Remzi Kılıç, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.523-534, 2014

Karesi Sancağı ve İdarecileri (1750-1800)

Prof. Dr. Mustafa Çetin VARLIK Armağanı, Ahmet Şimşirgil, Editör, Ktb, İstanbul, ss.246-259, 2013

Karesi Sancağı Ve İdarecileri (1750 -1800)

Prof Dr Mustafa Çetin Varlık Armağanı, , Editör, KTB, İstanbul, ss.246-159, 2013

Erzurum Valileri 1750-1800

Enver Konukçu Armağanı, Atnur, İ.E., Editör, Berikan, Ankara, ss.521-534, 2012

Erzurum Eyaleti ve İdarecileri (1750-1800)

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, Tarih Uğrunda Bir Ömür, İ.Etem Atnur, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.521-534, 2012

17. Yüzyıl Kayseri Avarız ve Cizye Defterleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2011

Erzincan Kazası (1642 Tarihli Avarız Defterine Göre)

Perspectives on Ottoman Studies, Causevic E, Moacanin N, Kursar V, Editör, Lıt Academia Verlag, Berlin, ss.663-678, 2010

1570 Tarihli Kayseri Sancağı Mufassal Tapu-Tahrir Defteri (TD. 976)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2009

1484 Tarihli Kayseri Sancağı Mufassal Tapu-Tahrir Defteri (TD. 38)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2009

1500 Tarihli Kayseri Sancağı Mufassal Tapu-Tahrir Defteri (MAD. 20)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2009

Osmanlı Devleti'nin Balkan Politikası

Türk Dış Politikası, Bıyıklı, M., Editör, Gökkubbe, İstanbul, ss.189-216, 2008

Kamaniçe’de Türk İdaresi (1672-1699)

Omeljan Pritsak Armağanı, A Tribute to Omeljan Pritsak, Alpargu M, Öztürk Y., Editör, Yeni Türkiye, Sakarya, ss.627-650, 2007

Kamaniçe’xxde Türk İdaresi (1672-1699)

Omeljan Pritsak Armağanı / A Tribute to Omeljan Pritsak, M. Alpargu, Y. Öztürk, Editör, Sakarya Üniversitesi Yayınevi, Sakarya, ss.627-650, 2007

Nüfus ve Ekonomik Yönden XVI.-XVII. Yüzyıl Kayserisinde Ermeniler

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, M. Hülagü vd, Editör, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ss.9-34, 2007

Balkanlar’da Fetih ve İskan

Balkanlar El Kitabı Cilt, Karatay, O, Editör, Karam-Vadi, Ankara, ss.287-300, 2006

Elmas Mehmet Paşa’nın Telhiscisi Abdullah Ağa’nın Muhallefâtı: XVII. Asır Sonunda Bir Osmanlı Bürokratının Sosyal Statüsü

Doç. Dr. Günay Çağlar Armağanı, Mehmet İnbaşı, Editör, Atatürk Üniversitesi Edbiyat Fakültesi, Erzurum, ss.69-80, 2004

Elmas Mehmed Paşa'nın Telhiscisi Abdullah Ağa'nın Muhallefatı

Doç Dr Günay Çağlar Armağanı, Mehmet İnbaşı, Editör, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Erzurum, ss.69-80, 2004

Tarihsel Perspektis: Türklerin Balkanlara Yerleşmesi

Balkan Türkleri Balkanlarda Türk Varlığı, Erhan Türbedar, Editör, ASAM Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, ss.1-17, 2003

Ottoman Rule and Policy of Settlement in The Balkans

The Turks, İnalcık, H, G. Eren, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.92-101, 2002

Makedonya'da Osmanlı Hakimiyeti; Değişen ve Değişmeyen Kimlik

Dünden Bugüne Makedonya Sorunu, Erhan Türbedar, Editör, ASAM, Ankara, ss.27-44, 2002

Rumeli Yörükleri (1544–1672)

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2000

Yeni Belgelerin Işığında Rumeli Yörükleri

Osmanlı, G. Eren, Güzel, H.C., Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.151-169, 1999

XVI. Yüzyıl Başlarında Kayseri

Kayseri Valiliği, Kayseri, 1992

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia of Ahilik

Republic of Turkey Ministry of Customs and Trade, ss., 2017

Kayseri Ansiklopedisi 5

Ülke yayınları, ss., 2017

Encyclopedia of Ahilik

Republic of Turkey Ministry of Customs and Trade, ss., 2017

Kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

Kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

Kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

Kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

Kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

Kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

Kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

Kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

Kayseri Ansiklopedisi 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 129, ss., 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Dergah Basın Yayın Dağıtım, ss.12-50 60-90 125-165, 2014

Kayseri Ansiklopedisi I

Dergah Yayınları, ss.95-96, 2013

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.0, 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.48-53, 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi 3

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 95, ss., 2013

Kayseri Ansiklopedisi I

Dergah Yayınları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 76, ss.164, 2010

Kayseri Ansiklopedisi 2

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 76, ss., 2010

Kayseri Ansiklopedisi I

Dergah Yayınları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 70, ss.318-319, 2009

Kayseri Ansiklopedisi I

“Ahi İsa Mahallesi”, ss.69-70, 2009

Kayseri Ansiklopedisi I

Dergah Yayınları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No= 70, ss.48, 2009

Kayseri Ansiklopedisi I

Dergah Yayınları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 70, ss.307-308, 2009

Kayseri Ansiklopedisi I

Dergah Yayınları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 70, ss.312-313, 2009

Kayseri Ansiklopedisi I

Dergah Yayınları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No= 70, ss.19, 2009

Kayseri Ansiklopedisi I

Dergah Yayınları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 70, ss.308, 2009

Kayseri Ansiklopedisi I

Dergah Yayınları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 70, ss.418, 2009

Kayseri Ansiklopedisi 1

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 70, ss., 2009

Türkler Ansiklopedisi 20 cilt

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2004

Osmanlı IV

Yeni Türkiye Yayınları, ss.151-169, 1999