1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Erzurum Şehri


İNBAŞI M.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.4, no.4, pp.9-32, 2001 (Peer-Reviewed Journal)