Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 Tapu ve Arşiv Semp

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Lale Devri ve Damad İbrahim Paşa Semp

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2017 Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2017 Uluslararası Ege Adaları Semp

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 “21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri”

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2017 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES April 27-30, 2017, Barcelona, SPAIN

  Katılımcı

  Barcelona, İspanya

 • 2017 II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES 27-30 APRIL 2017, Barcelona, Spain27-30 APRIL 2017, Barcelona, Spain

  Moderatör

  Barcelona, İspanya

 • 2017 SULTAN II.BAYEZİD SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2016 IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES Balkan Cities during the Ottoman Rule and the Land Registry System, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVİNA

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2016 ''IV Annual International Balkan History Research Symposium Balkan Cities during the Ottoman Rule and the Land Registry System "is organized jointly by UBTAS Committee

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2016 IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES Balkan Cities during the Ottoman Rule and the Land Registry System, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVİNA

  Moderatör

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2016 New Trends in Social and Liberal Sciences Symposium

  Moderatör

  Milan, İtalya

 • 2016 Şehir ve Medeniyet Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 New Trends in Social and Liberal Sciences Symposium

  Katılımcı

  Milano, İtalya

 • 2016 “Sultan II. Mehmed (Fatih) ve Dönemi”

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2015 Uluslarası Yıldırım Bayezid Sempozyumu

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2015 Yıldırım Bayezid Sempozyumu

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2015 Karamanoğulları Sempozyumu

  Katılımcı

  Karaman, Türkiye

 • 2015 Osmanlı Araştırmaları Kongresi October 2015

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2015 İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) & Saraybosna Üniversitesi

  Katılımcı

  SARAJEVO, Bosna-Hersek

 • 2015 III. INTERNATIONAL BALKAN HISTORY RESEARCH SYMPOSIUM April 2015

  Katılımcı

  BUCAREST, Romanya

 • 2015 The International Symposium on India and Turkey: Past and Emerging Ties 26 - 27 March 2015 / New Delhi / INDIA

  Katılımcı

  Yeni Delhi, Hindistan

 • 2014 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (COMITÉ INTERNATIONAL D'ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) 21TH CIEPO SYMPOSIUM, 6-12 October 2014

  Katılımcı

  Budapest, Hungary , Macaristan

 • 2014 XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ

  Katılımcı

  ANKARA, Türkiye

 • 2014 Contact Zones in Turkish-Polish Relations (1414-2014)” International Conference, 6-9 June 2014, Warsaw, Poland

  Oturum Başkanı

  Polonya

 • 2014 “Contact Zones in Turkish-Polish Relations (1414-2014)” International Conference

  Katılımcı

  WARSAV, Polonya

 • 2014 Uluslar arası Osmanlı Devleti’nde Nehirler Ve Göller Sempozyumu (Ticaret – Ulaşım – Askerî – Hukuk - Tarım) 02 - 03 Mayıs 2013 Kayseri, Türkiye

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 II. ULUSLARARASI BALKAN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Podgoriçe / KARADAĞ

  Katılımcı

  PODGORICE

 • 2014 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu (Kayseri Hilton Otel: 24-26 Nisan 2014)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 SOUTH-EAST EUROPEAN DIPLOMACY 100 YEARS SINCE THE BALKAN WARS

  Davetli Konuşmacı

  Romanya

 • 2013 South-East European Diplomacy: 100 Years Balkan Wars

  Katılımcı

  Bucarest / Bükreş, Romanya

 • 2013 Bosna-Hersek'te Türk Varlığı sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Canik ve Samsun Sempozyumu

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2013 Uluslar arası Osmanlı Devleti’nde Nehirler Ve Göller Sempozyumu (Ticaret – Ulaşım – Askerî – Hukuk - Tarım) 02 - 03 Mayıs 2013 Kayseri, Türkiye

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 Osmanlı-Macar ilişkileri Paneli, Kayseri 25 Nisan 2013

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 First International Symposium On Balkan History Studies: Methodological Approaches 26-28 April 2013 Balıkesir/Turkey

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2013 First International Symposium On Balkan History Studies: Methodological Approaches 26-28 April 2013 Balıkesir/Turkey

  Davetli Konuşmacı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2012 Genelkurmay Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı “14’üncü Yüzyıldan Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi” 4-7 Aralık 2012, Harbiye İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi, 7-8 Aralık 2012, İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi / International Congress of “The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives” 21-25 Kasım 2012, İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 III. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri: Tecrübî Çalışmalar, Topografik Araştırmalar ve Modelleme Işığında Osmanlı Askeri Yapısı ve Savaşlar, 5-6 Ekim 2012, İstanbul Şehir Üniversitesi, Üsküdar İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 DUKLJANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI ACADEMIA DIOCLITANA SCIENTIARUM ET ARTIUM DOCLEAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS Crna Gora Montenegro / Podgorice/ Montenegro

  Davetli Konuşmacı

 • 2012 DUKLJANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI ACADEMIA DIOCLITANA SCIENTIARUM ET ARTIUM DOCLEAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS Crna Gora Montenegro / “Osmanlı’nın Balkanlar’dan Çekilişinin 100’üncü Yıldönümü: Medeniyet mi? İşgal mi? Bize ne Bıraktılar?” 12-15 Ekim 2012, Podgorice/ Montenegro

  Katılımcı

  Podgorice/ Montenegro

 • 2011 International Balkan Annual Conference, IBAC 2011, 9-14 May 2011, Skopje, Macedonia

  Katılımcı

  Üsküp, Makedonya

 • 2010 Fourth International Congress on Islamic Civilization in the Balkans. IRCICA- MANU Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, Macedonian (12–17 October 2010).

  Katılımcı

  Üsküp, Makedonya

 • 2010 XVI. Türk Tarih Kongresi (20-24 Eylül 2010, Ankara)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu (26-30 Eylül 2010, Kayseri)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2010 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (COMITÉ INTERNATIONAL D'ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) 19TH CIEPO SYMPOSIUM,(26-30 July 2010, Van) Van 100th Century University, Van / Turkey.

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2009 Uluslar Arası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu 15-16 Aralık 2009 G.Antep/Türkiye, 17-18 Aralık 2009-Halep/Suriye

  Katılımcı

  Halep, Suriye

 • 2009 Türk-Ukrayna İlişkileri ve Gagauz Kültürü Sempozyumu, Taraca Shevsenko Universitiy, (24-30 June 2009), Kiev, Ukrain.

  Katılımcı

  Kiev, Ukrayna

 • 2008 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (COMITÉ INTERNATIONAL D'ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) 18TH CIEPO SYMPOSIUM,(23-30 August 2008, Zagreb) Zagreb University, Zagreb Croatia.

  Katılımcı

  Zagreb, Hırvatistan

 • 2006 Third International Congress on Islamic Civilization in the Balkans. IRCICA- Romanian Academy, Bucharest, Romania (1–5 November 2006).

  Katılımcı

  Bükreş, Romanya

 • 2006 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (COMITÉ INTERNATIONAL D'ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) 17TH CIEPO SYMPOSIUM,(18-23 September 2006, Trabzon) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2006 Uluslararası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu (16-18 Mayıs 2006), Trabzon, Türkiye.

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2006 1st International Turkish World Culture Congress / 1. Uluslararası Türk Dünyası Kurultayı (9–15 Nisan 2006) Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Çeşme / İzmir.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2006 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu: Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği (20–22 Nisan 2006), Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2005 International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, I. Uluslararası Ağre Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, (7–11 September 2005) Doğubayazıt, Ağrı.

  Katılımcı

  Ağrı, Türkiye

 • 2005 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (COMITÉ INTERNATIONAL D'ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) 16TH CIEPO SYMPOSIUM, (14–19 July 2004, Warsaw), Warsaw University, Warsaw, Poland.

  Katılımcı

  Varşova, Polonya

 • 2005 Osmanlı Ve Cumhuriyet Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu (Eskişehir 11–13 Mayıs 2005).

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2002 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (COMITÉ INTERNATIONAL D'ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) 15TH CIEPO SYMPOSIUM, (01–08 July 2002, London), London School of Economic, London, United Kingdom.

  Katılımcı

  London, İngiltere

 • 2001 “The Balkan Province of the Ottoman Empire: Economy, Society, Culture: 18th – 20th Centuries” St. Kliment Ohridski, Fakultet History,.

  Katılımcı

  Sofia, Bulgaristan

 • 2000 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu.

  Katılımcı

  Amasya, Türkiye

 • 1999 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış: Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, (Iğdır, 5–7 Ekim 1999).

  Katılımcı

  Iğdır, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2017 Bilimsel Ödül

  Kamyanets Podolski Universitesi

 • Haziran 2016 2016 Balkan Tarihi Çalışmaları Ödülü

  UBTAS

 • Nisan 2015 DIPLOMA OF EXCELLENCE

  ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA

 • Nisan 2014 BALKAN TARİHİ ÇALIŞMALARI

  UPTAS SCIENCE ACADEMY OF MONTENEGRO