Divan I Hümayun Nişan Kalemi Kayıtlarına Göre XVIII Yüzyılda Rumeli Eyaleti


İNBAŞI M.

III. Internatıonal Symposıum on Balkan Hıstory Studıes: Balkan History and Turkish language in the Balkans, Bükreş, 22 - 26 Nisan 2015, ss.67

  • Basıldığı Şehir: Bükreş
  • Sayfa Sayıları: ss.67