Oltu Sancağı'nın İdarî Yapısı (1750-1820)


İNBAŞI M.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.4, pp.1593-1608, 2021 (Peer-Reviewed Journal)