Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Awareness of Migraine Among Primary Care Physicians in Turkey: A Regional Study

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.55, ss.354-357, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Fingolimod impacts innate lymphoid cell biology

Journal Of Immunology, cilt.200, ss.4110, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Atypical cause of abducens paralysis :a case report

J.Neurology Research, cilt.3, ss.181-183, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in turkısh diabetic patients

JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY, cilt.28, ss.51-55, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Balance performance in three forms of multiple sclerosis

NEUROLOGICAL RESEARCH, cilt.28, ss.555-562, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Quality of life in multiple sclerosis patients at Erciyes University hospital

MULTIPLE SCLEROSIS, cilt.10, ss.133, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A whole genome screen for linkage in Turkish multiple sclerosis

JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, cilt.143, ss.17-24, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Interictal SPECT with tc-99m HMPAO studies in migraine patients

ACTA NEUROLOGICA BELGICA, cilt.98, ss.190-194, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of heavy metals and sialic acid in multiple sclero

International Research Journal of Public and Environmental Health, no.7, ss.114-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Kortiko bazal sendrom ile prezente olan sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığı: Nadir bir olgu

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.24, ss.177-179, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multipl Skleroz İmmünpatogenezi

Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Sayısı, cilt.10, ss.300-309, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Imaging findings of fahr’s syndrome may variable

Ibni Sina Journal of Medical Sciences, cilt.2, ss.29-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Environmental risk factors in the aetiology of multiple sclerosis in Kayseri:a case control study

Epidemiology Biostatistics and Public Health, cilt.10, no.3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Environmental risk factors in the aetiology of multiple sclerosis in Kayseri a case control study

Epidemiology Biostatistics and Public Health, cilt.3, ss.1-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miliyer tüberkülozlu olguda kraniyal ve spinal kord yerleşimli tüberkülomlar

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.19, ss.151-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parkinson hastalığı olarak yanlış tanı almış Huntington hastası

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, cilt.15, ss.26-30, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Neuropsychiatric Symptoms After Carbon Monoxide Intoxication: A Case Report

Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, cilt.15, ss.12-16, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Huntington’s Disease Misdiagnosed as Parkinson’s Disease: A Case Report

Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, cilt.15, ss.26-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Kronik karaciğer hastalığı ile ilişkili parkinsonizm.Olgu sunumu

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.17, ss.150-153, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozda depresif semptomlar,sosyodemografik faktörler ve işlevsellikle ilişkisi

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.16, ss.31-35, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozlu olgularda düşmelerin risk faktörleri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.14, ss.241-244, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozda alt akstremite kas kuvveti ve denge arasındaki ilişki

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.23, ss.257-263, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mezangioproliferatif glomerulonefrit ile birlikte olan bir İsaacs sendromu vakası

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.49, ss.312-314, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozda yaşam kalitesi üzerine yorgunluk ve yetersizliğin etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.27, ss.147-151, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İdiopatik Parkinson hastalığında Selegilinin plazma MAO-B,antioksidan enzimler ve serbest radikal düzeylerine etkisi

Parkinson Hastalığı ve Hareket bozuklukları Dergisi, cilt.5, ss.43-48, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozun etyoloji ve epidemiyolojisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.24, ss.40-47, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebrovasküler hastalıklarda somatosensoriyel uyarılma potansiyeli'nin bilgisayarlı tomografi ve klinik ile korelasyonu

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, cilt.4, ss.127-132, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vasküler demansların nöropsikolojik ve nörofizyolojik özellikleri

Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.55-65, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nörolojik paraneoplastik sendromlar

e-Cumhuriyet Tıp Dergisi (elektronik), cilt.18, ss.227-231, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of pregnancy on visual evoked potentials(VEPs)

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.26, ss.483-485, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üremik polinöropatilerde sinir iletim hızları ve H refleks ölçümlerinin önemi

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.13, ss.1-6, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Brainstem auditory and visual evoked potentials in Neuro Behçet .

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.17, ss.17-20, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Görsel uyarılma potansiyeli

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.17, ss.196-200, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Migrende beyinsapı işitsel uyarılma potansiyeli

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.12, ss.23-27, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Migrende görsel uyarılma potansiyeli

Çukurova Üniversitesi Tıp Fak Dergisi, cilt.20, ss.80-85, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diyabetik nöropati tanısında F dalgası

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.16, ss.10-14, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Migrenin tanısı ve fizyopatolojisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.16, ss.358-365, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral lezyonlara bağlı oluşan elektrokardiyografi bulgularının incelenmesi

Karadeniz Tıp Dergisi, cilt.6, ss.103-107, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral lezyonlarda agrafi ve aleksi özellikleri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.15, ss.371-377, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The absorbtion maximum and sphectrophotometric determination of phenytoin

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.16, ss.150-153, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parkinson hastalığında vizüel uyarılma potansiyelleri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.14, ss.443-447, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hereditary spastic paraplegia

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.116-117, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebrovasküler hastalıkların etyolojik,klinik ve laboratuvar bulguları yönünden incelenmesi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.13, ss.323-330, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

eklampside elektroensefalografi bulguları

medial ihtisas kadın doğum dergisi, cilt.6, ss.22-23, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelerde serebrovasküler hastalıklar:insidans-etyoloji-tedavi ve prognoz

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, cilt.4, ss.171-175, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parkinson Hastalığının fizyopatolojisi ve tedavisindeki gelişmeler

Bedensel Engellileri Geliştirme vakfı Dergisi, cilt.1, ss.53-55, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Normal olgulardaki beyinsapı işitsel uyarılma potansiyelleri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.208-214, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diyabetin motor ve duysal sinir iletimine etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.203-207, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trigeminal nevraljide Baklofenin yeri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.491-498, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Chorea due to hydrocephalus

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.145-148, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fenobarbital kullanan epileptik hastalarda serum ve tükrük düzeyleri arasındaki ilişki

Hacettepe Tıp Dergisi, cilt.23, ss.141-150, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

multipl sclerosiste klinik ve laboratuvar bulguları

Fizyoterapi Rehabilitasyon, cilt.6, ss.5-12, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral iskemide hemodilüsyon

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.11, ss.303-307, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EMG'nin Lomber disk hernilerinde taşıdığı değer

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, cilt.16, ss.16-18, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kearns-Sayre Sendromu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.11, ss.272-276, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

epilepsi tedavisinde diphenylhydantoin'inserum konsantrasyonunun önemi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.10, ss.127-132, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL)'nin atherosklerozdaki rolü

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.10, ss.19-23, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karpal Tünel Sendromu

Bedensel engellileri geliştirme vakfı dergisi, cilt.1, ss.69-74, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Subaraknoid kanamalı hastalarda yaygın damar içi pıhtılaşması

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.4, ss.24-26, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

S1P1 receptor antagonists Fingolimod and SEW2871 affect human group 1 and 3 innate lymphoid cell biology

ECTRIMS 2018 – 34th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Berlin, Almanya, 10 - 12 October 2018, ss.762
Link

S1P(1) receptor antagonists Fingolimod and SEW2871 affect human group 1 and 3 innate lymphoid cell biology

34th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Berlin, Almanya, 10 - 12 October 2018, cilt.24, ss.395

Fingolimod impacts innate lymphoid cell biology

The Journal of Immunology, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 May 2018, cilt.200
Link

Fingolimod impacts innate lymphoid cell biology.

Immunology 2018, Austin / Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 May 2018, cilt.200, ss.4110-4111

Fingolimod impacts innate lymphoid cell biology

Annual Meeting of the American-Association-of-Immunologists (AAI), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 May 2018, cilt.200

Fingolimod ve SEW2871 insan Th17 hücresi gelişimini etkilemektedir

10.Klinik Nöroimmunoloji Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 05 April 2018, ss.34

Sphingosine 1 phosphate 1 receptor agonists Fingolimod and SEW2871 impact innate lymphoid cell biology.

The World Immune Regulation Meeting XII (WIRM XII) kongresi, Davos, İsviçre, 14 - 17 March 2018, ss.46
Link

S1P1 Agonist SEW2871 Inhibits human Th17 cell generation and functions

IMMUNOLOGY2017, Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 16 May 2017, cilt.198

The diagnostic challenges of patients with possible multiple system atrophy

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS, Vancouver, Kanada, 4 - 08 May 2017

Creutzfeldt-Jakob disease with corticobasal syndrome-like onset: Case report

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS, Vancouver, Kanada, 4 - 08 May 2017

The phenotypic spectrum of patients with progressive supranuclear palsy

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS, Vancouver, Kanada, 4 - 08 May 2017

WİLSON HASTALIĞI VE MULTİPL SKEROZ: SADECE KOİNSİDENS Mİ?

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 November - 01 December 2016, ss.1
Link

BEYİN OMURİLİK SIVISI-CİLT FİSTÜLÜNÜN EPİDURAL KAN YAYMASI İLE TEDAVİSİ

52. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 November - 01 December 2016, ss.189-190

MULTİPL SKLEROZ SEYRİNDE BİLATERAL GENİŞ SUBDURAL HEMORAJİ:OLGU SUNUMU

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 November - 01 December 2016, ss.1
Link

The level of knowledge and perceptions in Parkinson s disease among caregivers

THE 11th INTERNATIONAL CONGRESS ON NON-MOTOR DYSFUNCTIONS IN PARKINSON’xxS DISEAS​E AND RELATED DISORDERS, NMDPD 2016, Ljubljana, Slovenya, 6 - 08 October 2016

Anxiety and depression symptoms in caregivers of people with Parkinson s disease

THE 11th INTERNATIONAL CONGRESS ON NON-MOTOR DYSFUNCTIONS IN PARKINSON’xxS DISEAS​E AND RELATED DISORDERS, NMDPD 2016, Ljubljana, Slovenya, 6 - 08 October 2016

Akut Başlangıçlı, Agresif Seyirli Atipik Bir Myastenia Gravis Olgusu

32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 April - 01 May 2016, ss.82
Link

Baziller arter diseksiyonuna sekonder akut iskemik inmede endovasküler girişim

7.Ulusal Beyin -Damar Hastalıkları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 April - 01 May 2016, ss.86

FABRY HASTALIĞINDA İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU

7. ULUSAL BEYİN DAMAR HASTALIKLARI KONGRESİ, Girne, Türkiye, 28 April - 01 May 2016, ss.19

İdiopatik Parkinson hastalarında donma ile yürüyüşün kalitatif vekantitatif parametreleri arasındaki ilişki

4. NÖROLOJİK REHABİLİTASYON SEMPOZYUMUKAS TONUSU BOZUKLUKLARI VE REHABİLİTASYONU, Denizli, Türkiye, 31 March - 02 April 2016

Monitoring interferon beta treatment response with magnetic resonance spectroscopy in relapsing remitting multiple sclerosis

31st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Barcelona, İspanya, 7 - 10 October 2015, cilt.21, ss.765

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE: A CASE REPORT WITH TYPICAL EEG AND MRI FINDINGS

31st International Epilepsy Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 September 2015, cilt.56, ss.142

Monitoring interferon beta treatment response with magnetic resonance spectroscopy in relapsing remitiing multiple sclerosis

Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 September 2014, cilt.20, ss.209

Ailesel Huntington hastalığı ve westphal varyant olgu sunumu

49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 21 November 2013, ss.247

Lenfomayı taklit eden bir leptomeningeal tüberküloz olgusu

48.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 22 November 2012, ss.230

6.Kraniyal sinir paralizisinin nadir bir nedeni:Sjögren sendromu

47.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 November - 01 December 2011, ss.121

Sneddon sendromlu iki olgunun sunumu:Birincil ve ikincil form

46.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 December 2010, ss.12

Hemiparezi ile seyreden Nörofibromatozis olgusu

44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 November 2008, ss.157

Vaskülitik Nöropati:Churg-Strauss sendromu

44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 November 2008, ss.189

Parkinsonizmle prezente olan karaciğer sirozu:iki olgu sunumu

44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 November 2008, ss.99

7. The cytokine and nitric oxide levels in the sera of the relapsing-remitting multiple sclerosis patients and its correlation with clinical and MRI findings

22nd Congress of the European-Committee-for-the-Treatment-and-Resarch-in-Multiple-Sclerosis, Madrid, İspanya, 27 - 30 September 2006, ss.218

Ailesel Multipl Skleroz olgularının tüm genom bağlantı analizi

38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 October 2002, ss.63

Aurasız migren hastalarında interiktal dönemde Tc99m HMPAO beyin SPECT çalışması.Normal kontrollarla karşılaştırma

12.Annuel meeting of Turkısh society of nuclear medicine, Antalya, Türkiye, 28 April - 05 May 1998, ss.52

Vasküler demansların özellikleri

32.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 18 October 1996, ss.86

Nöroakantositoz olgu sunumu,klinik ve laboratuvar özellikleri

32.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 18 October 1996, ss.32

Migren olgularında SPECT,EEG ve bilgisayarlı beyin tomografisi

32.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 18 October 1996, ss.30

Lipid peroxidation and erythrocyte antioxidant enzyme activities in Parkinson's disease

4.Balkan Klinik Laboratuvar Kongresi, Budva, Hırvatistan, 9 - 13 October 1996, ss.250

Araknoid kiste bağlı bir trigeminal nevralji olgusu

14.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 June 1996, ss.38

Spinal kord arteriovenöz malformasyonu

31. Ulusal Türkiye Nöroloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 24 - 28 September 1995, ss.55

Agrafi ve aleksi özellikleri

29. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 October 1993, ss.14

Serebral lezyonlarda agrafi özellikleri

11.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 19 - 22 April 1993, ss.10

Serebrovasküler hastalıklarda EEG'nin tanıya katkısı

3. Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 November 1990, ss.75

Menenjit ve ansefalit:İnsidans,etyoloji,klinik,BOS,EEG, tedavi,prognoz

24. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 June 1990, ss.43

Guillain Barre Sendromu:İnsidans,klinik,BOS,EMG, tedavi ve prognoz

24.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 June 1990, ss.53

Diyabetlilerde motor sinir iletim hızları

1. Nöroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 18 October 1988, ss.387-391

Fotosensitif epilepsi ve fotik stimülasyona fotokonvülsif cevap

23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik bilimler kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 18 September 1987