Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multiple sclerosis and Wilson disease: A rare coincidence

Clinical Neurology And Neurosurgery, cilt.186, ss.1-3, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Awareness of Migraine Among Primary Care Physicians in Turkey: A Regional Study

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.55, ss.354-357, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Fingolimod impacts innate lymphoid cell biology

Journal Of Immunology, cilt.200, ss.4110, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Atypical cause of abducens paralysis :a case report

J.Neurology Research, cilt.3, ss.181-183, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in turkısh diabetic patients

JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY, cilt.28, ss.51-55, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Balance performance in three forms of multiple sclerosis

NEUROLOGICAL RESEARCH, cilt.28, ss.555-562, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Quality of life in multiple sclerosis patients at Erciyes University hospital

MULTIPLE SCLEROSIS, cilt.10, ss.133, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A whole genome screen for linkage in Turkish multiple sclerosis

JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, cilt.143, ss.17-24, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interictal SPECT with tc-99m HMPAO studies in migraine patients

ACTA NEUROLOGICA BELGICA, cilt.98, ss.190-194, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of heavy metals and sialic acid in multiple sclero

International Research Journal of Public and Environmental Health, no.7, ss.114-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multipl Skleroz İmmünpatogenezi

Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Sayısı, cilt.10, ss.300-309, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Skleroz Etiyoloji ve Epidemiyolojisi

Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Sayısı, cilt.10, ss.292-299, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Imaging findings of fahr’s syndrome may variable

Ibni Sina Journal of Medical Sciences, cilt.2, ss.29-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Environmental risk factors in the aetiology of multiple sclerosis in Kayseri:a case control study

Epidemiology Biostatistics and Public Health, cilt.10, no.3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Environmental risk factors in the aetiology of multiple sclerosis in Kayseri a case control study

Epidemiology Biostatistics and Public Health, cilt.3, ss.1-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Miliyer tüberkülozlu olguda kraniyal ve spinal kord yerleşimli tüberkülomlar

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.19, ss.151-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parkinson hastalığı olarak yanlış tanı almış Huntington hastası

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, cilt.15, ss.26-30, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Huntington’s Disease Misdiagnosed as Parkinson’s Disease: A Case Report

Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, cilt.15, ss.26-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neuropsychiatric Symptoms After Carbon Monoxide Intoxication: A Case Report

Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, cilt.15, ss.12-16, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik karaciğer hastalığı ile ilişkili parkinsonizm.Olgu sunumu

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.17, ss.150-153, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozda depresif semptomlar,sosyodemografik faktörler ve işlevsellikle ilişkisi

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.16, ss.31-35, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozlu olgularda düşmelerin risk faktörleri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.14, ss.241-244, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozda alt akstremite kas kuvveti ve denge arasındaki ilişki

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.23, ss.257-263, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mezangioproliferatif glomerulonefrit ile birlikte olan bir İsaacs sendromu vakası

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.49, ss.312-314, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozda yaşam kalitesi üzerine yorgunluk ve yetersizliğin etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.27, ss.147-151, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İdiopatik Parkinson hastalığında Selegilinin plazma MAO-B,antioksidan enzimler ve serbest radikal düzeylerine etkisi

Parkinson Hastalığı ve Hareket bozuklukları Dergisi, cilt.5, ss.43-48, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Sklerozun etyoloji ve epidemiyolojisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.24, ss.40-47, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebrovasküler hastalıklarda somatosensoriyel uyarılma potansiyeli'nin bilgisayarlı tomografi ve klinik ile korelasyonu

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, cilt.4, ss.127-132, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vasküler demansların nöropsikolojik ve nörofizyolojik özellikleri

Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.55-65, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nörolojik paraneoplastik sendromlar

e-Cumhuriyet Tıp Dergisi (elektronik), cilt.18, ss.227-231, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of pregnancy on visual evoked potentials(VEPs)

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.26, ss.483-485, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üremik polinöropatilerde sinir iletim hızları ve H refleks ölçümlerinin önemi

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.13, ss.1-6, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Brainstem auditory and visual evoked potentials in Neuro Behçet .

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.17, ss.17-20, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Görsel uyarılma potansiyeli

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.17, ss.196-200, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Migrende görsel uyarılma potansiyeli

Çukurova Üniversitesi Tıp Fak Dergisi, cilt.20, ss.80-85, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Migrende beyinsapı işitsel uyarılma potansiyeli

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.12, ss.23-27, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diyabetik nöropati tanısında F dalgası

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.16, ss.10-14, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Migrenin tanısı ve fizyopatolojisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.16, ss.358-365, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral lezyonlara bağlı oluşan elektrokardiyografi bulgularının incelenmesi

Karadeniz Tıp Dergisi, cilt.6, ss.103-107, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral lezyonlarda agrafi ve aleksi özellikleri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.15, ss.371-377, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The absorbtion maximum and sphectrophotometric determination of phenytoin

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.16, ss.150-153, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parkinson hastalığında vizüel uyarılma potansiyelleri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.14, ss.443-447, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hereditary spastic paraplegia

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.116-117, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebrovasküler hastalıkların etyolojik,klinik ve laboratuvar bulguları yönünden incelenmesi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.13, ss.323-330, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

eklampside elektroensefalografi bulguları

medial ihtisas kadın doğum dergisi, cilt.6, ss.22-23, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelerde serebrovasküler hastalıklar:insidans-etyoloji-tedavi ve prognoz

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, cilt.4, ss.171-175, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parkinson Hastalığının fizyopatolojisi ve tedavisindeki gelişmeler

Bedensel Engellileri Geliştirme vakfı Dergisi, cilt.1, ss.53-55, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diyabetin motor ve duysal sinir iletimine etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.203-207, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Normal olgulardaki beyinsapı işitsel uyarılma potansiyelleri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.208-214, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Chorea due to hydrocephalus

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.145-148, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trigeminal nevraljide Baklofenin yeri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.491-498, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fenobarbital kullanan epileptik hastalarda serum ve tükrük düzeyleri arasındaki ilişki

Hacettepe Tıp Dergisi, cilt.23, ss.141-150, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

multipl sclerosiste klinik ve laboratuvar bulguları

Fizyoterapi Rehabilitasyon, cilt.6, ss.5-12, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral iskemide hemodilüsyon

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.11, ss.303-307, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EMG'nin Lomber disk hernilerinde taşıdığı değer

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, cilt.16, ss.16-18, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kearns-Sayre Sendromu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.11, ss.272-276, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

epilepsi tedavisinde diphenylhydantoin'inserum konsantrasyonunun önemi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.10, ss.127-132, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL)'nin atherosklerozdaki rolü

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.10, ss.19-23, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karpal Tünel Sendromu

Bedensel engellileri geliştirme vakfı dergisi, cilt.1, ss.69-74, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Subaraknoid kanamalı hastalarda yaygın damar içi pıhtılaşması

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.4, ss.24-26, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

S1P1 receptor antagonists Fingolimod and SEW2871 affect human group 1 and 3 innate lymphoid cell biology

ECTRIMS 2018 – 34th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Berlin, Almanya, 10 - 12 Ekim 2018, ss.762

S1P(1) receptor antagonists Fingolimod and SEW2871 affect human group 1 and 3 innate lymphoid cell biology

34th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Berlin, Almanya, 10 - 12 Ekim 2018, cilt.24, ss.395

Fingolimod impacts innate lymphoid cell biology.

Immunology 2018, Austin / Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Mayıs 2018, cilt.200, ss.4110-4111

Fingolimod impacts innate lymphoid cell biology

The Journal of Immunology, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Mayıs 2018, cilt.200

Fingolimod impacts innate lymphoid cell biology

Annual Meeting of the American-Association-of-Immunologists (AAI), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Mayıs 2018, cilt.200

Fingolimod ve SEW2871 insan Th17 hücresi gelişimini etkilemektedir

10.Klinik Nöroimmunoloji Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 05 Nisan 2018, ss.34

Sphingosine 1 phosphate 1 receptor agonists Fingolimod and SEW2871 impact innate lymphoid cell biology.

The World Immune Regulation Meeting XII (WIRM XII) kongresi, Davos, İsviçre, 14 - 17 Mart 2018, ss.46

S1P1 Agonist SEW2871 Inhibits human Th17 cell generation and functions

IMMUNOLOGY2017, Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 16 Mayıs 2017, cilt.198

The diagnostic challenges of patients with possible multiple system atrophy

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS, Vancouver, Kanada, 4 - 08 Mayıs 2017

Creutzfeldt-Jakob disease with corticobasal syndrome-like onset: Case report

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS, Vancouver, Kanada, 4 - 08 Mayıs 2017

The phenotypic spectrum of patients with progressive supranuclear palsy

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS, Vancouver, Kanada, 4 - 08 Mayıs 2017

WİLSON HASTALIĞI VE MULTİPL SKEROZ: SADECE KOİNSİDENS Mİ?

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016, ss.1

MULTİPL SKLEROZ SEYRİNDE BİLATERAL GENİŞ SUBDURAL HEMORAJİ:OLGU SUNUMU

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016, ss.1

Anxiety and depression symptoms in caregivers of people with Parkinson s disease

THE 11th INTERNATIONAL CONGRESS ON NON-MOTOR DYSFUNCTIONS IN PARKINSON’xxS DISEAS​E AND RELATED DISORDERS, NMDPD 2016, Ljubljana, Slovenya, 6 - 08 Ekim 2016

The level of knowledge and perceptions in Parkinson s disease among caregivers

THE 11th INTERNATIONAL CONGRESS ON NON-MOTOR DYSFUNCTIONS IN PARKINSON’xxS DISEAS​E AND RELATED DISORDERS, NMDPD 2016, Ljubljana, Slovenya, 6 - 08 Ekim 2016

Akut Başlangıçlı, Agresif Seyirli Atipik Bir Myastenia Gravis Olgusu

32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.82

Baziller arter diseksiyonuna sekonder akut iskemik inmede endovasküler girişim

7.Ulusal Beyin -Damar Hastalıkları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.86

FABRY HASTALIĞINDA İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU

7. ULUSAL BEYİN DAMAR HASTALIKLARI KONGRESİ, Girne, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.19

İdiopatik Parkinson hastalarında donma ile yürüyüşün kalitatif vekantitatif parametreleri arasındaki ilişki

4. NÖROLOJİK REHABİLİTASYON SEMPOZYUMUKAS TONUSU BOZUKLUKLARI VE REHABİLİTASYONU, Denizli, Türkiye, 31 Mart - 02 Nisan 2016

Monitoring interferon beta treatment response with magnetic resonance spectroscopy in relapsing remitting multiple sclerosis

31st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Barcelona, İspanya, 7 - 10 Ekim 2015, cilt.21, ss.765 Creative Commons License

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE: A CASE REPORT WITH TYPICAL EEG AND MRI FINDINGS

31st International Epilepsy Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2015, cilt.56, ss.142

Monitoring interferon beta treatment response with magnetic resonance spectroscopy in relapsing remitiing multiple sclerosis

Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Eylül 2014, cilt.20, ss.209 Creative Commons License

Ailesel Huntington hastalığı ve westphal varyant olgu sunumu

49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2013, ss.247

6.Kraniyal sinir paralizisinin nadir bir nedeni:Sjögren sendromu

47.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011, ss.121

Sneddon sendromlu iki olgunun sunumu:Birincil ve ikincil form

46.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2010, ss.12

Hemiparezi ile seyreden Nörofibromatozis olgusu

44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2008, ss.157

Vaskülitik Nöropati:Churg-Strauss sendromu

44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2008, ss.189

Parkinsonizmle prezente olan karaciğer sirozu:iki olgu sunumu

44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2008, ss.99

7. The cytokine and nitric oxide levels in the sera of the relapsing-remitting multiple sclerosis patients and its correlation with clinical and MRI findings

22nd Congress of the European-Committee-for-the-Treatment-and-Resarch-in-Multiple-Sclerosis, Madrid, İspanya, 27 - 30 Eylül 2006, ss.218

Ailesel Multipl Skleroz olgularının tüm genom bağlantı analizi

38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2002, ss.63

Aurasız migren hastalarında interiktal dönemde Tc99m HMPAO beyin SPECT çalışması.Normal kontrollarla karşılaştırma

12.Annuel meeting of Turkısh society of nuclear medicine, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 05 Mayıs 1998, ss.52

Vasküler demansların özellikleri

32.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 18 Ekim 1996, ss.86

Nöroakantositoz olgu sunumu,klinik ve laboratuvar özellikleri

32.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 18 Ekim 1996, ss.32

Migren olgularında SPECT,EEG ve bilgisayarlı beyin tomografisi

32.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 18 Ekim 1996, ss.30

Lipid peroxidation and erythrocyte antioxidant enzyme activities in Parkinson's disease

4.Balkan Klinik Laboratuvar Kongresi, Budva, Hırvatistan, 9 - 13 Ekim 1996, ss.250

Araknoid kiste bağlı bir trigeminal nevralji olgusu

14.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Haziran 1996, ss.38

Spinal kord arteriovenöz malformasyonu

31. Ulusal Türkiye Nöroloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 24 - 28 Eylül 1995, ss.55

Agrafi ve aleksi özellikleri

29. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 1993, ss.14

Serebral lezyonlarda agrafi özellikleri

11.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 19 - 22 Nisan 1993, ss.10

Serebrovasküler hastalıklarda EEG'nin tanıya katkısı

3. Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Kasım 1990, ss.75

Menenjit ve ansefalit:İnsidans,etyoloji,klinik,BOS,EEG, tedavi,prognoz

24. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Haziran 1990, ss.43

Guillain Barre Sendromu:İnsidans,klinik,BOS,EMG, tedavi ve prognoz

24.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Haziran 1990, ss.53

Diyabetlilerde motor sinir iletim hızları

1. Nöroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 1988, ss.387-391

Fotosensitif epilepsi ve fotik stimülasyona fotokonvülsif cevap

23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik bilimler kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 18 Eylül 1987