Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Complementary and Alternative Medicine Methods Used Among Turkish Pediatric Oncology Patients

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, cilt.52, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Care burden and quality of life in mothers of children with type 1 diabetes mellitus

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Complementary and Alternative Medicine Used for Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Iranian Journal of Pediatrics, cilt.27, ss.1-5, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Obesity in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

European Journal Of Pediatrics, cilt.175, ss.1393-1880, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Peer interaction and group education for adaptation to disease in adolescents with Type 1 diabetes mellitus

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.32, ss.1010-1014, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.214-222, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Blood Pressure Percentiles for the Children Between 11-17 Years of Age in Kayseri

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, ss.1412-1420, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Depression, anxiety, hopelessness, and social support levels of the parents of children with cancer

JOURNAL OF PEDIATRIC ONCOLOGY NURSING, cilt.25, ss.247-253, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of the mesurements of blood pressure of a primary school students

Research Journal of Biological Sciences, cilt.2, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Allerjik Hastalığı Olan Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.8, ss.1054-1065, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Behavioral System Model Based Nursing Intervention on Adolescent Bullying

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.28, ss.71-82, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İNTÖRN HEMŞİRELERDE MESLEKİ DEĞERLER VE ETİK DUYARLILIK

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.28, ss.123-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivasyonel Görüşmenin Çocuk ve Adölesanlarda Kullanımı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.249-257, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Complementary and Alternative Medicine in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Journal of Traditional Medicine Clinical Naturopathy, cilt.7, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noktürnal Enüreziste İntegratif Tıp: Sistematik Derleme

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.3, ss.109-115, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Subakut Sklerozan Panensefalit ve Hemşirelik Bakımı

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.241-245, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Öyküsü ve Fizik Değerlendirme

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.36-41, 2016 (Hakemsiz Dergi)

DANGEROUS TRADITIONAL PRACTICES KNOWN TO BE TRUE REGARDING NEWBORN CARE

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, cilt.5, ss.67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Triaj

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.42-47, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Osteopenia among preterm newborns and nursing care

Int Arch Nurs Health Care, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatrik Acilde Transport

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.31-35, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Farklı Eğitim Yöntemleri Uygulanan İki Sağlık Yüksekokulunda Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Ve Atılganlık Düzeyleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.51-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serebral Palsi

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.1, ss.30-35, 2015 (Hakemsiz Dergi)

ORLANDO’NUN ETKİLEŞİM TEORİSİNİN UYGULAMADA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: TİP 1 DİYABETES MELLİTUS

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, cilt.3, ss.64-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuğa Yönelik Şiddet

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliğine Özel Sayısı, cilt.1, ss.30-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik sorumlu hemşirelerin sosyotropi otonomi kişilik özellikleri

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.99-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Haritasının Öğrenci Eğitiminde Kullanımına Bir Örnek Tip I Diabetes Mellitus

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.99-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periton Diyalizi Uygulanan Çocukların ve Annelerinin Yaşadıkları Güçlükler Nitel Bir Çalışma

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.7-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.103-11, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenim Yaşantıları Süresince Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerindeki Değişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.62-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik hastalığı olan çocukların annelerinin bakım yükü

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.150-157, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyaliz Tedavisi Alan Bireylerin Umut Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeyleri

Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, cilt.7, ss.1-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-18 yaş grubu çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.112-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin Bebek Bakımı Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler: Bir Kapadokya Örneği

ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, ss.23-30, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

0-18 Yaş Çocuk ve Adölesanlarda Büyüme Eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.112-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epilepsili Çocuk ve Ebeveynlerinin Yaşadıkları Güçlükler ve Etkilenimleri

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.1-8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periton Diyalizi Tedavisindeki Çocukların Ev Ziyareti Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Nefroloji Hemşireliği Dergisi, cilt.8, ss.53-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik Uygulamada Kavram Haritası Kullanımı Respiratuar Distress Sendromu RDS Örneği

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.235-239, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan Ünitelerinin Düzeyleri ve Organizasyonları

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.137-142, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Bakımında Kültürel Özellikleri Tanılama Rehberi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.793-806, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The attitude of sample of turkish women to antibiotic use and affecting factors.

Research Journal of Biological Sciences, cilt.2, no.4, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Herbs by the Patients with Diabetes in Kayseri, Turkey

Pakistan Journal of Nutrition, cilt.6, ss.310-312, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Süreci ve Hemşirelik

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.66-72, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetli Çocukların Kardeşlerinin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.7-12, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetin Adölesan Üzerindeki Etkisi 7 1 2 1 12 2000

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.7, ss.1-12, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsüline Bağımlı Diabetes Mellitusu Olan Adölesanlara Öz Bakımlarının Öğretilmesi ve Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.6, ss.21-33, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Araştırmalarda Model Kullanımı

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019

Yoğun Bakımda Banyonun Etkisi Deneysel Bir Çalışma

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.1230

Algılanan Mahalle Düzensizliği Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Kasım 2019 - 30 Kasım 1919, cilt.4, ss.1264

Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuk Annelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.172-173

Pediatrik onkoloji hastalarında kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedaviler.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.169-170

Bakım odaklı intörn hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017, ss.156

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlılık.

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017, ss.118

THE EFFECT OF SOLUTION FOCUSED COUNSELING ON ASTHMATIC ADOLESCENTS

ICNSH2017 : 19th International Conference on Nursing Science and Healthcare, Barcelona, İspanya, 17 - 18 Ağustos 2017, cilt.19, ss.1696

Zihinsel Engelli Çocuklarda İhmal ve İstismar

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 Kasım 2015

Hafif şişman ve şişman ergenlere yaratıcı drama ile verilen beslenme ve egzersiz eğitiminin bilgi tutum ve davranışlara etkisi

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Davranışsal sistem modeline temellendirilmiş hemşirelik girişiminin ergen zorbalığına etkisi

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Türkiye de çocuklarda solunum yolu hastalıklarında kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri Sistematik derleme

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Tip 1 DiyabetesMellutus lu çocukların annelerinde bakım yükü ve yaşam kalitesi

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Dünden Bugüne Pediatri Hemşireliği Doktora Tezleri

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 Kasım 2015

Tip I Diabetes Mellituslu Çocuklarda Tamamlayıcı Bakım Uygulamaları

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2015

Derince D Korkmaz Z Bayat M Erdem E Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bakımın Sürekliliği Uygulaması Hemşire Görüşleri

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

İntörn Hemşirelerin Öğrenme Stilleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

İntern Hemşirelerin Öğrenme Stilleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Diyabetli çocukların profili : 17 yıllık deneyim

17. ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.139

Çalışan Diabetli Çocukların Dünyası

XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2013

Tip 1 diabetes mellituslu çocuklarda insülin uygulamalarının değerlendirilmesi

7. Çocuk Diabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.37-38

Neonatal diabetes mellitus ile ilgili deneyimlerimiz

7. Çocuk Diabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.39-40

Kitap & Kitap Bölümleri

Prematüre Bebek Ağrı Profili Ölçeği.

Hemşirelik araştırmalarında kullanılan ölçekler., Çelebioğlu Ayda, Aytekin Özdemir Aynur, Küçükoğlu Sibel, Yayan Emriye Hilal, Editör, Çukurova Nobel TıpKitapevi,, Antalya, ss.175-177, 2019

Ölümcül Hastalığa Sahip Çocukların Güçlendirilmesi

Çocuklarda Palyatif Bakım Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım, , Editör, Türkiye Klinikleri, 2018

Çocuklarda Kronik Ağrı

Çocuklarda Ağrı Yönetimi, Sevinç Polat, Ayşe Gürol, Editör, Nobel, Ankara, ss.179-211, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Hicran ÇAVUŞOĞLU, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.131-158, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pediari Hemşireliği Akıl Notları, Hicran Çavuşoğlu, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.131-158, 2018

Hemşirelik Teorileri ve Modelleri

Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Ayişe Karadağ, Nurcan Çalışkan, Zehra Göçmen Baykara, Editör, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, ss.28-52, 2017

Çocuklarda İmmün Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği, Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.520-560, 2013

Sağlık ve Hastalık

Kültürlerarası Hemşirelik, Seviğ Ümit, Tanrıverdi Gülbu, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.9-18, 2012

Çocuk Acil Hemşireliği ve Triyaj

Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım, Karaböcüoğlu Metin, Yılmaz Hayri L., Duman Murat, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, ss.2525-2530, 2012