Dr.Öğr.Üyesi

LEVENT ÇORUH


Güzel Sanatlar Fak.

Görsel iletişim Tasarımı

Fotoğraf

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Sanatlar Grafik Bölümü Grafik Eğitimi, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Sanatlar Grafik Bölümü, Grafik Eğitimi, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü, Grafik Tasarımı Sanat Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Sanat tarihi dersinde bir öğrenme modeli olarak sanal gerçeklik uygulamasının etkililiğinin değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi mimarlık ve güzel sanatlar fakülteleri örneği uygulaması)

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Grafik Eğitimi Bilim Dalı

2004

2004

Yüksek Lisans

BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) Kapsamında Hazırlanan Bilgisayar oyunlarının 4-6 Yaş Arası Çocuklara Temel Kavramların Öğretilmesindeki Etkisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Grafik Eğitimi Bilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Rusça

Araştırma Alanları

İnteraktif Medya Tasarımı, Eğitim Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Sanat Eğitimi, Grafik Eğitimi, Sanat, Çizgi Film, Grafik, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Tasarım Çalışmaları, Benzetim ve Modelleme, Bilgisayar Grafiği, Bilgisayarda Grafik , Bilgisayar Öğrenimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

2005 - 2011

2005 - 2011

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

2004 - 2005

2004 - 2005

Öğretim Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Enstitü Müdürü

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bilişim Komisyonu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük

2013 - 2013

2013 - 2013

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakülesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakülesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

2012 - 2012

2012 - 2012

Enstitü Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

2007 - 2010

2007 - 2010

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakülesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

2006 - 2007

2006 - 2007

Bölüm Başkan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakülesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stüdyo Fotoğraf Çekim Teknikleri

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

Sanal Sanat

Çoruh L.

Tasarlanan Programlar

2017 - 2020

2017 - 2020

Animasyon

Lisans

Çoruh L.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Graphical documentation of antic relief surfaces

Karkinli A. E. , Civicioglu P. , BEŞDOK E. , KESİKOĞLU A. , ÇORUH L. , Tercan E.

JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE, cilt.21, ss.894-898, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Bir Çerçeve: İş Piyasası ve Akademi Arasındaki İhtiyaç ve Beklentilerin Tanımlanması

ÇORUH L.

Uluslararası Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları Dergisi / International Journal of Research in Fine Arts Education, cilt.3, sa.1, ss.1-22, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Augmented Reality in Character Modeling Education as Course Material

Çoruh L. , Taşdelen Y. O.

Synnyt/Origins: Finnish Studies in Art Education Journal , sa.2, ss.1130-1154, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

OYUN DÜNYASINDA MODEL VE DOKU ÜRETİMİNDE FOTOGRAMETRİ KULLANIMI

Günen M. A. , Çoruh L. , Beşdok E.

Geomatik, cilt.2, ss.86-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

THE PRINCIPLES OF BOOK DESIGN FOR ELECTRONIC AND PRINTED BOOKS / ELEKTRONİK VE BASILI KİTAPLAR İÇİN KİTAP TASARIMI ÖZELLİKLERİ

ÇORUH L. , Erarslan B. A.

e-Journal of New World Sciences Academy, Fine Arts, cilt.12, sa.2, ss.105-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

THE PRINCIPLES OF BOOK DESIGN FOR ELECTRONIC AND PRINTED BOOKS

Çoruh L. , Erarslan B. A.

E-Journal of New World Sciences Academy, NWSA Fine Arts, cilt.12, sa.2, ss.105-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

DİJİTAL ÇAĞDA KİTABIN DÖNÜŞÜMÜ

ÇORUH L. , HİDAYETOĞLU B. A.

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.180-194, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Dijital Çağda Kitabın Dönüşümü

Çoruh L. , Erarslan B. A.

Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.180-194, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Developing 3D graphics software as educational material formuseum education course (The case of hunat social complex)

Çoruh L. , Karakuş E.

Global Journal onHumanites & Social Sciences, cilt.2, ss.657-666, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

ANİMASYON EĞİTİMİ İÇİN YENİLİKÇİ DERSLER

Çoruh L.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 4. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, cilt.0, sa.0, ss.0-1 Creative Commons License

2018

2018

Augmented Reality in Character Modeling Education as a Course Material

Çoruh L.

European Regional InSEA Congress 2018, Espoo, Finlandiya, 18 - 21 Haziran 2018

2019

2019

Gerçeklik, Sanallık ve Sanat

GÖKÇE N. , ÇORUH L.

4. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

2017

2017

OYUN DÜNYASINDA MODEL VE DOKU ÜRETİMİNDE FOTOGRAMETRİ KULLANIMI

GÜNEN M. A. , ÇORUH L. , BEŞDOK E.

TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2017, ss.60-65

2016

2016

Karakter Modelleme Sürecinde Fotogrametri yönteminin kullanımı

CORUH L. , SAVAŞ K.

10. ÇİZGİ FİLM FESTİVALİ, 1.ULUSLARARASI ÇİZGİ FİLM/ANİMASYON SEMPOZYUMU, Kütahya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2016, ss.42-45

2015

2015

ACCIDENT OR CRIME 3D CRIME SCENE RECONSTRUCTION

ÖZDEMİR Ç. , ASİL H. , ÇORUH L. , KAR H.

7th European Academy of Forensic Science Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 6 - 11 Eylül 2015

2014

2014

DETERMINING THE DIFFERENCES BETWEEN THE EXPERIENCES IN PHYSICAL AND VIRTUAL SPACE ENVIRONMENTS THROUGH STUDENTS’xx PERCEPTIONS (MUSEUM EDUCATION COURSE - THE EXAMPLE OF HUNAT COMPLEX)

KARAKUŞ E. , ÇORUH L.

The Anadolu International Symposium On Arts Education ”Transformations In Art Education”, Eskişehir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, cilt.2, ss.489-496

2014

2014

Determining The Differences Between The Experiences In Physical And Virtual Space Environments Through Students' Perceptions (Museum Education Course - The Example Of Hunat Complex)

KARAKUŞ E. , ÇORUH L.

The Anadolu International Symposium On Arts Education "Transformations In Art Education", Eskişehir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, cilt.2, ss.489-496

2014

2014

"Developing 3D Graphics Software as Educational Material for Museum Education Course (The Case of Hunat Social Complex)

ÇORUH L. , KARAKUŞ E.

3rd World Conference on Design, Arts and Education, Dubrovnik, Hırvatistan, 2 - 03 Mayıs 2014

2018

2018

Mimarlık Eğitiminde Etkileşimli Ve Üç Boyutlu Dijital Prototip Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Çoruh L. , Baydoğan M. Ç.

1. Sanat Ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu - Dün Bugün Gelecek, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.522-528

2011

2011

MİMARLIK EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ VE ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL PROTOTİP UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇORUH L. , BAYDOĞAN M. Ç.

1. Sanat Ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu - Dün Bugün Gelecek, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, cilt.1, ss.522-525

2010

2010

SANAT TARİHİ DERSİNDE BİR ÖĞRENME MODELİ OLARAK SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇORUH L. , TEPECİK A.

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.3, ss.1297-1031

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

RENK ALGISI VE RENK UZAYLARI

ÇORUH L.

Uygarlık Tarihinde Sanat ve Tasarım, Prof. Dr. Adnan Tepecik, Editör, Sistem Ofset, Ankara, ss.59-79, 2019

2019

2019

Hareketli Grafiklerin Sanatsal Temelleri

TOPRAK O. , ÇORUH L. , TEPECİK A., ERMİŞ İPEK S., ERASLAN TAŞPINAR Ş., TOKTAŞ P., et al.

Uygarlık Tarihinde Sanat ve Tasarım, Prof. Dr. Adnan Tepecik, Editör, Sistem Ofset, ss.112-130, 2019

2019

2019

GÖRSEL OKURYAZARLIĞIN ERKEN TARİHİ MAĞARA RESİMLERİ

TEPECİK A., ERASLAN TAŞPINAR Ş., BİNGÖL M., DEMİRCİ ŞENKAL A., GÜMÜŞ Ç., ÇORUH L. , et al.

Uygarlık Tarihinde Sanat ve Tasarım, Adnan Tepecik, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.175-191, 2019

2016

2016

KARAKTER MODELLEME SÜRECİNDE FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİNİN KULLANIMI

ÇORUH L. , SAVAŞ K.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon, Levent Mercin, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., Ankara, ss.185-196, 2016

2016

2016

Karakter Modelleme Sürecinde Fotogrametri Yönteminin Kullanımı

CORUH L. , SAVAŞ K.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon, Levent Mercin, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti, Ankara, ss.185-196, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Erciyes Sanat Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

SEDER (Sanat Eğitimcileri Derneği)

Üye

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2014

Eylül 2014

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014/1 tarihli 36.sayı (10.09.2014).

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2015 - 2016

2015 - 2016

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Avrupa Birliği Destekli Proje

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Türkiye

Ödüller

Ocak 2010

Ocak 2010

Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi "Alt Merkez" Mimari Fikir Proje Yarışması 3.lük Ödülü (Duygu Ovacık, Özlem Atak Doğan, Umut Doğan, Levent Çoruh)

Erciyes ÜniversitesiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2016

2016

1.ULUSLARARASI ÇİZGİ FİLM ANİMASYON SEMPOZYUMU

Katılımcı

Kütahya-Türkiye

2015

2015

XII. Adli Bilimler Kongresi

Davetli Konuşmacı

Isparta-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Eylül-2015

Eylül 2015

Akademik Kadroya Atama

Öğretim Görevliliği Kadrosu için Bilim Sınavı - ERÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Grafik Tasarım Programı

Haziran-2015

Haziran 2015

Yarışma

1. Ulusal “Fotoğraflarla İncesu” Fotoğraf Yarışması - İncesu Belediyesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Yarışma

10.Etiket Bayramı kapsamında düzenlenen Etiket Tasarımı Yarışması - Etiket Sanayicileri Derneği

Aralık-2012

Aralık 2012

Akademik Kadroya Atama

Araştırma Görevlisi Kadrosu Bilim Sınavı - ERÜ GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Kasım-2012

Kasım 2012

Akademik Personel Sınavı

Görsel Sanatlar/Resim Branşı Öğretmen Uygulama Sınavı - Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı - ERÜ GSE Resim ASD

Ocak-2012

Ocak 2012

Akademik Kadroya Atama

Öğretim Görevlisi Kadrosu Bilim Sınavı - ERÜ GSF Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

Haziran-2007

Haziran 2007

Yarışma

Bir Anı Bir Fotoğraf Yarışması - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Yayıncılık Etkinlikleri

2016 - 2016

2016 - 2016

Belgesel Film

ÇORUH L.