Gerçeklik, Sanallık ve Sanat


Creative Commons License

Erdem T., Gökçe N. , Çoruh L.

4. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Turkey, 2 - 03 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

Technology and human beings have always been in a close relationship during the course of history, which has had an impact on all aspects of life, including art. While art production was under the dominion of conventional means and methods until the 19th century, it has transformed into new forms with the advent of technology. This transformation led to new forms of expression and production techniques apart from conventional ones, and provided artists with unlimited realm of freedom. As digital applications have gotten independent from conventional production process, they have arguably moved art onto a new position both from theoretical and technical aspects.

 

Technological advancements with extensive implications on today’s practices of art offer a medium in which art, artist and audience are re-defined, and a similation of objective reality and setting is digitally re-constructed through innovative technology. Defined as Virtual Reality (VR), this digital reality has the potential to imitate physical world or go beyond it. Artists in this reality have gained the opportunity to realize themselves and their work in a way different from and more developped than previous rules, thus becoming even freer.

 

This research study scrutinizes VR technology as part of digital transformation in art, the possibilities it provides to artists, and the artists that use those technologies in artistic creations. 

 

            Key Words: Reality, Virtual Reality, Digital Art, Digital Transformation, Art

Tarih boyunca teknoloji ile insan hep iç içe olmuştur. Teknoloji insan ilişkisi yaşamın her alanını etkilediği gibi, kaçınılmaz olarak sanat alanında da etkisini göstermiştir. 19. Yüzyılın başlarına kadar geleneksel araçların ve yöntemlerin egemenliğinde devam eden sanat üretimi, teknolojinin genişleyen etkisiyle dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm geleneksel üretim biçimlerinin yanı sıra yeni ifade biçimleri ve üretim tekniklerinin gelişmesine sebep olmuş, sanatçıya da sınırsız bir hareket alanı sağlamıştır. Geleneksel üretim aşamalarından günden güne daha da bağımsızlaşan dijital uygulamalar, sanatı tartışmasız biçimde hem kuramsal açıdan hem de teknik imkânlar noktasında yeni bir konuma taşımıştır.

 

Günümüz sanat pratiklerine her anlamıyla yansıyan teknolojik gelişmeler sanat, sanatçı ve izleyicinin yeniden tanımlandığı, nesnel gerçekliğin ve mekânın bir benzetiminin yenilikçi teknolojiler aracılığı ile sayısal olarak yeniden oluşturulduğu bir ortam sunmaktadır. Sanal Gerçeklik (VR) olarak tanımlanan bu dijital gerçeklik fiziki dünyanın taklidi veya daha ötesi imkânları barındırabilmektedir. Sanatçı bu gerçeklikte kendini ve eserini önceki kurallardan farklı ve gelişmiş olarak gerçekleştirebilme imkânına kavuşarak daha da özgürleşmiştir.

 

Bu araştırma ile dijital dönüşümün bir parçası olarak VR teknolojilerinin sanat alanında geldiği nokta, sanatçıya sunduğu imkânlar ve bu teknolojileri sanat yaratımlarında kullanan sanatçılar araştırılmıştır.

 

            Anahtar Kelimeler: Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Dijital Sanat Dijital Dönüşüm, Dijital Sanat, Sanat