Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adding magnesium to levobupivacaine for axillary brachial plexus block in arteriovenous fistule surgery

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.113, ss.607-609, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effects of Naloxone and Flumazenil on Antinociceptive Action of Acetaminophen in Rats

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.71, ss.111-117, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effects of isoflurane, sevoflurane, and desflurane on platelet function: A prospective, randomized, single-blind, in vivo study

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.66, ss.375-384, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Comparison of recovery properties of desflurane and sevoflurane according to gender differences

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.49, ss.243-247, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

When to inject analgesic agents intra-articularly in anterior cruciate ligament reconstruction: Before or after tourniquet releasing

ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY, cilt.20, ss.918-921, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Early recovery properties of sevoflurane and desflurane in patients undergoing total hip replacement surgery

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.64, ss.301-309, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Sedation for outpatient endometrial biopsy: Comparison of remifentanil-propofol and Alfentanil-propofol

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.31, ss.31-35, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İki farklı taze gaz akımı içinde sevofluranın anestezi maliyeti, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.36, ss.230-237, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Total İntravenöz Anestezide BİS Monitörizasyonu Eşliğinde Alfentanil ve Remifentanil Karşılaştırması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.309-314, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roküronyum Enjeksiyon Ağrısında %2’lik ön Lidokainin Etkisi: Randomize Çift kör Araştırma

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.350-352, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısında % 2’lik Lidokain Etkisi: Rasgele Çift Kör Araştırma

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.350-352, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiopentalin orta cerebral arter kan akım hızı üzerine etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.18, ss.19-22, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar