Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dry Period in Dairy Cattle: I. Influence on Milk Yield and Reproductive Performance

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, cilt.26, sa.3, ss.324-330, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Dry Period in Cattle: I. Influence on Milk Yield and Reproductive Performance

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.26, sa.3, ss.324-330, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Different Ration Forms on Growth Performance and some Behavioral Traits of Brown Swiss Calves

PAKİSTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.49, sa.4, ss.1429-1435, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Growth, health and behavioural traits of dairy calves fed acidified whole milk

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.83, sa.9, ss.976-979, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of levels of milk replacer feding on the performance of Brown Swiss calves raised in eastern Turkey

J.Anim. and Vet.Advances, cilt.5, sa.5, ss.373-375, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Performance and health of dairy calves fed limited amounts of acidified milk replacer

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.36, sa.3, ss.149-154, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Süt Sığırı Yetiştiriciliği Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Journal of Animal Science and Products, cilt.3, sa.2, ss.165-175, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dairy Milking Technology Projection in Turkey

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, cilt.33, ss.7-11, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of Two Different Feeding Programs For Brown Swiss And Holstein Friesian Lactating Cows And Heifers

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, cilt.48, sa.1, ss.51-56, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of Two Different Programs for Brown Swiss and Holstein Friesian Lactating Cows and Heifers

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.48, sa.1, ss.51-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esmer ve Siyah Alaca Sağmal İnekler ile Düvelerde İki Farklı Yemleme Programının Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt İneklerinde Memenin Fenotipik Özelliği ve Süt Kalitesi Arasındaki İlişki

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.6, ss.187-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Besi Sığırı İşletmelerinde İkame Düvelerin Seçim ve Yönetim Uygulamaları

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiriciler Derneği Yayınları (TÜSEDAD), cilt.5, sa.25, ss.28-34, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Genetic Parameters Estimation for Some Functional Milk Traits of Brown Swiss Dairy Cattle

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.1, sa.3, ss.301-311, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Müziğin Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, Süt Bileşenleri ve Sağım Özellikleri Üzerine Etkisi

Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty (JOTAF), cilt.10, sa.3, ss.74-81, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt Sığırlarında Süt ve Döl Veriminde Refahın Önemi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiriciler Derneği Yayınları (TÜSEDAD), sa.21, ss.5, 2013 (Hakemsiz Dergi)

İnek Refahı ve Konforu: İneklerin 24 Saati

Süt Dünyası, sa.43, ss.52-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Buzağıların Kovadan Süt İçmeyi Öğrenme Davranışlarının Karşılaştırılması

Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty (JOTAF), cilt.9, sa.3, ss.109-114, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of Learning Behaviour of Calves Drink MilkFrom The Bucket

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.9, sa.3, ss.109-114, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probiyotikler ve sığır yetiştiriciliğinde kullanımı

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yem Magazin, sa.34, ss.47-51, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dairy Milking Technology Projection in Turkey

International Advanced Researches & Engineering Congress 2017, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.25-28

Milk Yields of Dairy Cows Fed with Pumpkin Residual Silage and Organoleptic Characteristics of the Milk

‘International Conferans on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1

Investigation of Chemical and Sensory Properties in Milk by Milk Yield of Dairy Cows Fed with Pumpkin Residual Silage

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, ss.196

Süt Sığırlarında Memenin Anatomik Yapısı-Sağım ve Süt Kalitesi

TEB Kobi Akademi Tarım Buluşmaları, Türkiye, 11 Mayıs 2017

The Importance of Early Child Education for Gender Equality in Turkey

International Symposium on Asian Languages and Literatures, Aurangabad, Hindistan, 2 - 04 Şubat 2017, ss.48

Buzağı Barınaklarında Alternatif Yaklaşım:Modüler (Pratik) Buzağı Kulübesi

12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Isparta, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2016, ss.6

Büyükbaşta Alternatif Bir Üretim: Deve Yetiştiriciliği

12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Isparta, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2016, ss.30

Deve Kuşu Yetiştiriciliği Önemi ve Deve Kuşundan Elde Edilen Ürünler

12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Isparta, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2016, ss.24

Hayvansal Atıkların Kompost Olarak Kullanılma Olanakları

11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2015, ss.5

Türkmenistan Ahal (Akhal) Teke Atı

11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2015, ss.3

Dünyada ve Türkiye’de Eşek Yetiştiriciliği ve Yararlanılan Ürünler

11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 29 - 01 Mayıs 2015, ss.1

Türkiye'de Deri Üretimi ve Deri Sanayine Genel Bir Bakış

IX. Öğrenci Kurultayı (TMMOB-ZMO), Ankara, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2014, ss.38-46

Süt Sığırlarında Ekonomik Ömür Üzerine Etki Eden Faktörler

10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 Nisan 2014, ss.88

Sığırlarda Süt Kompozisyonunu Etkileyen Faktörler

10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 Nisan 2014, ss.171

Canlı Hayvan ve Kırmızı Et İthalatının Ardından

9.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.26

Özgür Ruhlar: Erciyesin Eteğinde Yılkı Atları

9.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.18

Günümüz Hayvansal Üretiminin Kimi Dünya Ülkeleri Ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

IIX. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.152

Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesi: Biyogaz ve Biyoenerj

IIX. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.174

The Effect of Classical Music on Daily Behaviour and Premilking Behavioural Characteristics of Brown Swiss Cows

47th Croatian&7TH International Symposium on Agriculture to be held Opatija, Hırvatistan, 1 - 04 Şubat 2012, ss.10

Koyunların Davranış Özellikleri

VII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.10

Coğrafi İşaretleme Sistemi

VII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.101

Süt sığırcılığı işletmelerinde kayıt sistemleri

I.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, cilt.1

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kayıt Sistemleri

I.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.15-31

İncesu (Kayseri) İlçesindeki Hayvansal Üretim Deseni

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.87-89

Organik Hayvancılıkta Sığır Refahı ve Davranışları

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.100-103

Kitap & Kitap Bölümleri